Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 536/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-07-06

Sygnatura akt III Ca 536 /17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S O Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie S O Wojciech Borten

S R Bartosz Lewandowski

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 11 stycznia 2017 roku

sygn. akt I C 926/13

1/. prostuje oczywistą niedokładność w komparycji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że zamiast nazwy pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W.” powinno być (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.”;

2/. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  nadaje punktowi 1 . treść „ 1. zasądza od pozwanego na rzecz powódki tytułem zadośćuczynienia kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

- co do kwoty 11.000 (jedenaście tysięcy) złotych od dnia 25 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

- co do kwoty 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty;

b.  nadaje punktowi 5. treść: „5. ustala, że pozwany powinien ponieść koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.”;

c.  nadaje punktowi 6. treść: „6. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę 1.450 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.”;

3/. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia S O Katarzyna Kamińska-Krawczyk,  SSO Wojciech Borten
Data wytworzenia informacji: