Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 1047/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-08-22

  Sygn. akt II C 1047/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 sierpnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodniczący SSO Adam Kmieciak

Protokolant Anna Krzesłowska

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 roku w Łodzi

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) S.A. Oddział w Polsce na rzecz powoda M. D. tytułem zadośćuczynienia kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych od dnia 15 marca 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty i od kwoty 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 lutego 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby

a.  za okres od 16 listopada 2012 roku do 7 stycznia 2013 roku, kwotę 10.226,60 (dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 60/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

b.  za okres od 8 stycznia 2013 roku do 31 października 2013 roku kwotę 18.050 (osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 lutego 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 lipca 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 września 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 1805 (jeden tysiąc osiemset pięć) złotych od 11 października 2013 roku do dnia zapłaty;

c. za okres od 16 listopada 2013 roku do dnia 16 stycznia 2016 roku kwotę 11.286 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) złotych z ustawowymi odsetkami

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 listopada 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 lutego 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 marca 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 maja 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 lipca 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 września 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 października 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 listopada 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 lutego 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 marca 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 maja 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 lipca 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 września 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 października 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 listopada 2015 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od 17 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty;

- z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 418 (czterysta osiemnaście) złotych od dnia 17 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

3. zasądza od pozwanego na rzecz powoda tytułem renty na zwiększone potrzeby kwotę 418 (czterysta osiemnaście) złotych miesięcznie, poczynając od miesiąca lutego 2016 roku, płatną do 10 każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności każdej z rat;

4. ustala odpowiedzialność pozwanego za dalsze, mogące powstać w przyszłości, skutki wypadku;

5. oddala powództwo w pozostałej części;

6. obciąża pozwanego nieuiszczoną opłatą sądową od pozwu od uwzględnionego powództwa w kwocie 5.728,90 (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem 90/100) złotych i 2.607,32 (dwa tysiące sześćset siedem 32/100) złotych tytułem zwrotu części kosztów procesu i wydatków, poniesionych tymczasowo ze Skarbu Państwa, obie te kwoty płatne na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi;

7. obciąża powoda kwotą 1.000 (jeden tysiąc) złotych tytułem nieopłaconego powództwa i 460,12 (czterysta sześćdziesiąt 12/100) złotych tytułem zwrotu części wydatków, poniesionych tymczasowo ze Skarbu Państwa, obie te kwoty płatne na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi;

8. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.060 (trzy tysiące sześćdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Kmieciak
Data wytworzenia informacji: