Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 650/10 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-07-20

Sygn. akt II C 650/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lipca 2017r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Ewa Steckiewicz- Ochocka

Protokolant Katarzyna Loska

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa S. W.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) w O., (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O. i (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz S. W. kwotę 500.000zł (pięćset tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 200.000zł(dwieście tysięcy) złotych od dnia 11 maja 2010r. do dnia 15 maja 2017r. i od kwoty 300.000zł(trzysta tysięcy) złotych od dnia 16 maja 2017r. od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O.;

- od kwoty 200.000zł(dwieście tysięcy) złotych od dnia 10 lipca 2010r. do dnia 15 maja 2017r. i od kwoty 300.000zł(trzysta tysięcy) złotych od dnia 16 maja 2017r. od (...) S.A. z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia;

2.  zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O. i (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz S. W. kwotę 1.194,71zł(jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt cztery i 71/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2010r. od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O. i od dnia 10 lipca 2010r. od (...) S.A. z siedzibą w W. tytułem odszkodowania oraz kwotę 1.858zł(jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O. i (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz S. W. rentę na zwiększone potrzeby w kwocie po 600zł(sześćset) złotych miesięcznie, płatną z góry do dnia 10-każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 1 marca 2010r., przy czym zastrzega, iż odsetki ustawowe za raty za okres od 1marca 2010r.do 31 lipca 2010r. są należne od dnia 10 lipca 2010r. od (...) S.A. z siedzibą w W.;

4.  oddala powództwo w pozostałej części;

5.  zastrzega, iż spełnienie świadczenia w jakiejkolwiek części przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego z odpowiedzialności;

6.  nakazuje pobrać od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala (...) w O. i (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 40.633zł (czterdzieści tysięcy sześćset trzydzieści trzy) złotych tytułem należnych kosztów sądowych;

7.  ściąga z zasądzonego na rzecz powoda roszczenia na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 22.856zł(dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem należnych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Steckiewicz-Ochocka
Data wytworzenia informacji: