Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1733/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-05-05

Sygn. akt I C 1733/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2017r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko W. L. i A. L.

o rozwiązanie umowy o dożywocie i odszkodowanie

1.  zasądza od W. L. i A. L. solidarnie na rzecz M. L. kwotę 32.340 (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści) złotych z odsetkami:

a)  od kwoty 28.150 (dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych w wysokości odsetek ustawowych od dnia 8 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 4.190 (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 18 listopada 2016r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  oddala wniosek pozwanej o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia;

4.  odstępuje od obciążenia stron nieuiszczonymi kosztami sądowymi;

5.  przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi Ł. G. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.856 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych brutto, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu;

6.  przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi J. C. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 13.284 (trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) złotych brutto, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu;

7.  nadaje wyrokowi w punkcie 1. (pierwszym) w stosunku do W. L. rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: