Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1635/11 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-01-27

Sygn. akt I C 1635/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike -Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej - (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

1.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na rzecz A. W.:

a)  kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 6 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

b)  kwotę 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych, tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od kwoty 600 (sześćset) złotych od dnia 6 grudnia 2011r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych od dnia 15 lutego 2012r. do dnia zapłaty,

c)  kwotę 2.300 (dwa tysiące trzysta) złotych, tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od dnia 1 października 2011r. do dnia 31 maja 2015r. z ustawowymi odsetkami od dnia 18 czerwca 2015r. do dnia zapłaty,

d)  kwotę po 150 (sto pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, począwszy od czerwca 2015r. i na przyszłość, tytułem renty na zwiększone potrzeby, płatnej z góry do dnia 20. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności każdej raty;

1.  ustala, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. odpowiada wobec A. W. za skutki wypadku z dnia 29 marca 2011r., które mogą ujawnić się u powoda w przyszłości;

2.  oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

3.  nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego;

4.  nakazuje pobrać od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.540 (pięć tysięcy pięćset czterdzieści) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

5.  nakazuje zwrócić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w D. z konta sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi, tytułem niewykorzystanych zaliczek na wynagrodzenie biegłych:

a)  kwotę 800 (osiemset) złotych z zaliczki uiszczonej w dniu 16 maja 2013r.,

b)  kwotę 246,52 (dwieście czterdzieści sześć 52/100) złotych z zaliczki uiszczonej w dniu 31 marca 2014r.;

1.  przyznaje i nakazuje wypłacić radcy prawnemu T. K. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.971 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) złotych, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu, w tym kwotę 8.856 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych brutto, tytułem opłaty oraz kwotę 115 (sto piętnaście) złotych, tytułem wydatków.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: