Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1524/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-07-06

Sygn. akt I C 1524/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski

Protokolant: st.sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko C. O.

o zapłatę

1.  zasądza od C. O. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. kwotę 82.338,75 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem 75/100) złotych, przy czym kwotę 70.113,02 (siedemdziesiąt tysięcy sto trzynaście 02/100) złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, nie wyższej jednak niż odsetki maksymalne za opóźnienie, od dnia 29 lipca 2016r. do dnia 6 lipca 2018r. oraz kwotę 4.075 (cztery tysiące siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

2.  rozkłada należność główną w wysokości 70.113,02 złotych, zasądzoną w punkcie 1. (pierwszym) wyroku, na 70 (siedemdziesiąt) miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata w wysokości 1.113,02 (jeden tysiąc sto trzynaście 02/100) złotych, zaś kolejne raty w kwocie po 1.000 (jeden tysiąc) złotych, płatne z góry do 15. dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego, od tego miesiąca, w którym wyrok się uprawomocni, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić adwokatowi B. D. ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 4.428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: