Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1517/16 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-03-07

Sygnatura akt IC 1517/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 7 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Karol Ike-Duninowski

Protokolant: sekr. sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. w Łodzi

sprawy z powództwa M. B., J. B. i A. B.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i zwrot kosztów pogrzebu

1.  zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz M. B.:

a)  kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 marca 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

b)  kwotę 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych, tytułem dopłaty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,

c)  kwotę 8.917 (osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów pogrzebu,

d)  kwotę 785 (siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo M. B. w pozostałej części i nie obciąża jej nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

3.  zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz J. B.:

a)  kwotę 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 marca 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

b)  kwotę 36.500 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset) złotych, tytułem dopłaty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,

c)  kwotę po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatną z góry do dnia 10. każdego miesiąca, poczynając od listopada 2016r. i na przyszłość, tytułem renty,

d)  kwotę 3.505 (trzy tysiące pięćset pięć) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

4.  oddala powództwo J. B. w pozostałej części i nie obciąża jej nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

5.  zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz A. B. kwotę 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 marca 2016 r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

6.  oddala powództwo A. B. w pozostałej części i nie obciąża jej nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

7.  nie obciąża A. B. kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego;

8.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 9.364 (dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów procesu;

9.  nakazuje zwrócić Towarzystwu (...) w W. z konta sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 499,61 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 61/100) złotych z zaliczki uiszczonej w dniu 16 marca 2017 r. poz. 2411 170369.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: