Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1445/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-02-24

Sygn. akt I C 1445/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. Oddział (...)

w Ł.

o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddział (...) w Ł. na rzecz W. P. kwotę 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami:

a)  od kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych od dnia 29 listopada 2012r. do dnia zapłaty,

b)  od kwoty 88.967,70 ( osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 70/100) złotych od dnia 21 czerwca 2013r. do dnia zapłaty,

c)  od kwoty 48.032,30 ( czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści dwa 30/100) złotych od dnia 13 listopada 2015r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddział (...) w Ł. na rzecz W. P. kwotę 170,43 (sto siedemdziesiąt 43/100) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  nakazuje ściągnąć od W. P. z zasądzonego roszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 4.204 (cztery tysiące dwieście cztery) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od oddalonej części powództwa;

5.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w L. Oddział (...) w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 9.358 (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

6.  nadaje wyrokowi w punkcie 1. (pierwszym) w części zasądzającej kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: