Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 765/10 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-04-24

Sygn. akt I C 765/10

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : S.S.O. Marzena Kluba

Protokolant : sekr.sąd. Aneta Jędrzejczyk

po rozpoznaniu w dniu 01 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

1. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. R.:

a/ kwotę 215.000,- (dwieście piętnaście tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 95.000,- (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych od dnia 9 marca 2009r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych od dnia 5 lipca 2011r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 55.000,- (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych od dnia 24 lipca 2013r. do dnia zapłaty;

b/ kwotę 1.080,-(jeden tysiąc osiemdziesiąt) złotych tytułem odszkodowania- kosztów leczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2013r. do dnia zapłaty;

c/ kwotę 8.527,90 (osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 90/100) złotych tytułem odszkodowania- kosztów opieki wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2013r. do dnia zapłaty;

d/ kwotę 8.217,- (osiem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2. ustala, że pozwany Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. ponosi odpowiedzialność za dalsze następstwa wypadku powoda z dnia 07 października 2007r.;

3. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 14.798,12 (czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 12/100) złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Jędrzejczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Kluba
Data wytworzenia informacji: