Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 656/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2015-10-06

Sygnatura akt II Cz 656/15

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Janusz Roszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. P.

przeciwko pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w K.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) S.A. z siedziba w Ł.

o zapłatę

na skutek zażalenia interwenienta ubocznego

od postanowienia Sądu Rejonowego w Krotoszynie zawartego w punkcie 5 wyroku tegoż Sądu z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn.. akt I C 49/15

postanawia:

1.  zmienić punkt 5 zaskarżonego postanowienia i nadać mu następujące brzmienie: „zasądza od powódki G. P. na rzecz interwenienta ubocznego (...) S.A. z siedziba w Ł. kwotę 334 zł tytułem zwrotu kosztów procesu”

2.  zasądza od powódki G. P. na rzecz interwenienta ubocznego (...) S.A. z siedzibą w Ł. kwotę 90 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Krotoszynie nie obciążył powódki kosztami postępowania na rzecz interwenienta ubocznego.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył interwenient podnosząc naruszenie prawa procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że powódka wygrała proces w 50% i że na koszty procesu składają się między innymi ko0szty zastępstwa procesowego poniesione przez pozwanego i interwenienta ubocznego w wysokości po 617 zł. Ponadto interwenient poniósł koszty w wysokości 50 zł tytułem opłaty. Zgodnie z art. 107 k.p.c. interwenientowi należy się zwrot połowy kosztów od powódki

W żadnym wypadku nie można uznać, że w niniejszej sprawie zachodzą jakieś szczególne okoliczności uzasadniające nie obciążanie powódki kosztami postępowania (art. 102 k.p.c.). W niniejszej sprawie Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 2500 zł i zarządził zwrot na jej rzecz kwoty 135 zł. Powódka jest więc w stanie ponieść koszty na rzecz interwenienta.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Roszewski,  Barbara Mokras
Data wytworzenia informacji: