Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 373/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2018-06-28

Sygnatura akt II Cz 373/18

POSTANOWIENIE

K., dnia 28 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Mokras

Sędziowie: SSO. Janusz Roszewski

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Z. A.

przy udziale uczestników postepowania I. A., S. K., E. Ł., C. O., E. O., P. O., E. R., A. Ś., A. T.

o zasiedzenie

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od punktu 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt I Ns 592/16

postanawia:

I.  zmienić punkt 2 zaskarżonego postanowienia i nadać mu następujące brzmienie: „zasądzić o uczestnika postepowania C. O. na rzecz wnioskodawcy Z. A. kwotę 1800 zł tytułem zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego”,

II.  w pozostałym zakresie zażalenie oddalić,

III.  koszty postepowania zażaleniowego znieść wzajemnie

Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie kosztami postepowania obciążył zainteresowanych w zakresie przez nich poniesionym. Wskazał, że rozstrzygnięcie to ma swoje uzasadnienie w art. 520 § 1 k.p.c.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył wnioskodawca domagając się zasądzenia od C. O. kwoty 7.417 zł tytułem zwrotu kosztów postepowania. Wskazał, że uczestnik był przeciwnikiem wniosku i dlatego ma zastosowanie art. 520 § 3 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na częściowe uwzględnienie.

O sprzeczności interesów można mówić wówczas, gdy prowadzone postepowanie zbliżone jest do procesu w tym sensie , że uwzględnienie stanowiska jednego z uczestników powoduje pozbawienie praw innych uczestników. Tam może być właśnie w sprawie o zasiedzenie (por. postanowienie SN z dnia 29 maja 2011 r. , III CZ 27/11 oraz Piotr Pruś /w/ Komentarz do k.p.c. pod redakcją M. Manowskiej, Warszawa 2013, s. 1016).

W niniejszej sprawie uczestnik postepowania C. O. przeciwstawiał się wnioskowi. Wnioskodawca uzyskał uwzględnienie wniosku w połowie ale w drugiej połowie nie został oddalony wniosek ale Sąd stwierdził zasiedzenie na rzecz A. A..

W tej sytuacji należało przyjąć, że C. O. powinien zwrócić wnioskodawcy połowę kosztów zastępstwa procesowego. Koszty te przy wartości przedmiotu sporu – 75.000 zł wynosiły zgodnie z rozporządzeniem M.S. z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800) kwotę 3600 zł (§ 2 pkt. 6 w zw. z § 5 pkt. 1 ).

Połowa tej kwoty to kwota 1800 zł. Uczestnik postepowania nie powinien być obciążony nawet częścią opłaty od wniosku, gdyż niezależnie od jego stanowiska w sprawie wnioskodawca opłatę tę by poniósł.

W pozostałej więc części zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. W tej sytuacji koszty postępowania zażaleniowego należało znieść wzajemnie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Barbara Mokras Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Mokras,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: