Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 354/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tychach z 2016-10-11

Sygn. akt VI GC 354/16/3

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Jolanta Brzęk

Protokolant: st. sekr. sądowy Aleksandra Nyga

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Tychach

na rozprawie

sprawy z powództwa: R. P.

przeciwko: (...) Sp. z o.o. w K.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w K. na rzecz powoda R. P. kwotę 60 851,24 zł (sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia do dnia zapłaty;

- 867,17 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) od dnia

13 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 635,90 zł (tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) od dnia

13 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 250,30 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) od dnia 26 kwietnia

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 577,48 zł (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) od

dnia 26 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 642,68 zł (sześćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 26 kwietnia

2015 r. do dnia zapłaty,

- 642,68 zł (sześćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 26 kwietnia

2015 r. do dnia zapłaty,

- 706,94 zł (siedemset sześć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) złotych od dnia

26 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 168,50 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia

13 marca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 817,95 zł (osiemset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 25 kwietnia

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 051,65 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia

28 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 701,10 zł (siedemset jeden złotych dziesięć groszy) od dnia 1 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 168,50 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 1 maja

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 133,45 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści trzy złote czterdzieści pięć groszy) złotych od dnia

4 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 100,08 zł (jeden tysiąc sto złotych osiem groszy) od dnia 10 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 191,87 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) od

od dnia 10 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 759,53 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) od dnia 10 maja

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 659,27 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy)

od 10 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 911,43 zł (dziewięćset jedenaście złotych czterdzieści trzy groszy) od dnia 16 maja 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 788,74 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) od dnia

16 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 853,01 zł (osiemset pięćdziesiąt trzy złote jeden grosz) od dnia 16 maja 2015 r. do dnia

zapłaty,

- 1 425,57 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) od

dnia 16 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 110,08 zł (jeden tysiąc sto dziesięć złotych osiem groszy) od dnia 16 maja 2015 do dnia

zapłaty,

- 1 016,60 zł (jeden tysiąc szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 17 maja 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 1 285,35 zł ( jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy) od

dnia 17 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 467,40 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) od dnia 19 maja

2015 r. do dnia zapłaty,

- 841,32 zł (osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) od dnia 20 maja

2015 r. do dnia zapłaty,

- 782,90 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 20 maja

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 051,65 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia

26 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 600,85 zł (jeden tysiąc sześćset złotych osiemdziesiąt pięć groszy) od dnia 26 maja 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 1 156,82 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) od dnia

26 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 051,65 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia

5 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 946,49 zł (dziewięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) od dnia

5 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 110,08 zł (jeden tysiąc sto dziesięć złotych osiem groszy) od dnia 5 czerwca 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 1 075,02 zł (jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych dwa grosze) od dnia 5 czerwca 2015 r.

do dnia zapłaty, dnia

- 630,99 zł (sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 5 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 841,32 zł (osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) od dnia 12 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 701,10 zł (siedemset jeden złotych dziesięć groszy) od dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia

zapłaty,

- 993,23 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze) od dnia

12 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 519,05 zł (tysiąc pięćset dziewiętnaście złotych pięć groszy) od dnia 12 czerwca 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 1 191,87 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) od

dnia 12 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 016,60 zł (jeden tysiąc szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 16 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 2 079,93 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) od

dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 004,91 zł (jeden tysiąc cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 16 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 771,21 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) od 27 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 817,95 zł (osiemset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 27 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 203,56 zł (jeden tysiąc dwieście trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) od dnia

27 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 876,38 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia

27 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 584,25 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy) od dnia 27 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 876,38 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia

24 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 911,43 zł (dziewięćset jedenaście złotych czterdzieści trzy grosze) od dnia 24 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 841,32 zł (osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) od dnia 24 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 584,25 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy) od dnia 24 czerwca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 402,20 zł (jeden tysiąc czterysta dwa złote dwadzieścia groszy) od dnia 12 lipca 2015 r.

do dnia zapłaty,

- 864,69 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia

12 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 817,95 zł (osiemset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 12 lipca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 308,72 zł (jeden tysiąc trzysta osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) od dnia 12 lipca

2015 r. do dnia zapłaty,

- 701,10 zł (siedemset jeden złotych dziesięć groszy) od dnia 12 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 701,10 zł (siedemset jeden złotych dziesięć groszy) od dnia 16 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 367,15 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy) od

dnia 16 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

- 1 016,60 zł (tysiąc szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 16 lipca 2015 r. do dnia

zapłaty,

- 350,55 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 16 lipca 2015 r. do

dnia zapłaty,

2)  umarza postępowanie co do kwoty 684,56 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy);

3)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 694 zł (sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Jolanta Brzęk

Sygn. akt VI GC 354/16/3

UZASADNIENIE

Powód R. P. wniósł pozew o zapłatę, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego (...) sp. z o.o. w K. kwoty 61 535,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności poszczególnych kwot cząstkowych do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z pozwanym w dniu 12 listopada 2014 r. umowę nr (...), której przedmiot stanowiła naczepa marki S. model (...) 3/E nr rej. (...) oraz umowę nr (...) na dokonanie przewozów zleconych przez pozwanego. Zgodnie z treścią § 4 pkt. 3 umowy nr (...) przewozy zlecane były przez zleceniodawcę poprzez przesłanie zlecenia powodowi wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej. Z kolei § 4 pkt. 1 umowy przewidywał zasady rozliczenia wykonanego przewozu w ten sposób, iż zobowiązywał przewoźnika do dostarczenia w terminie 7 dni od wykonania zlecenia kompletu oryginalnych dokumentów przewozowych WZ, CMR, które powinny być przez niego przesłane poleconym listem priorytetowym. Pismem z dnia 27 lutego 2015 r. powód powołując się na § 10 kontraktu o współpracy i § 5 umowy najmu wypowiedział przedmiotowe umowy zgodnie z przewidzianym w umowach trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Na podstawie powyższych umów powód wykonał dla zleceniodawcy firmy (...) sp. z o.o. na podstawie przesłanych przez niego drogą elektroniczną zleceń transportu na wymienionych trasach, po czym zgodnie z treścią umów dostarczył listem poleconym dokumenty potwierdzające wykonanie przewozu. Powód wykonał przewozy w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. Powód wyjaśnił, że dochodzi kwoty 61 535,80 zł, która wynika z potrącenia kwoty 7 242,24 zł. Pozwany pomimo upływu terminu płatności określonych w fakturach nie uiścił wynikających z nich należności.

W dniu 27 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. VI GNc 2644/15/ Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżając go w całości, wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania. Pozwany zgłosił zarzut potrącenia wzajemnych wierzytelności.

W uzasadnieniu pozwany przyznał, że był związany z powodem umową najmu nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r., na mocy której powód wynajmował od pozwanego naczepę o nr rej. (...). Pozwany wystawił z tytułu naprawy naczepy notę obciążeniowa nr N/000014/05/2015/ (...)/KAT na kwotę 4 684,56 zł. Kwota ta została potrącona z należnościami z faktur nr (...) Pozwany dokonał potrącenia zgodnie z § 5 ust. 18 umowy o współpracy gospodarczej w zakresie przewozów krajowych nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r. Pozwany wskazał również na § 4 ust. 1 i ust. 2 kontraktu o współpracy gospodarczej w zakresie przewozów krajowych nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r. Pozwany podkreślił, że podstawą zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT z załączonymi dokumentami CMR lub WZ lub innymi w dwóch egzemplarzach oryginał lub kopia. Termin płatności liczony powinien być od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych przez zleceniodawcę dokumentów. Kwota żądana jest niezgodna z kwotą obliczoną na podstawie załączonych faktur oraz dokonanymi potrąceniami.

W dalszym piśmie procesowym strona powodowa wskazała, że zarzuty pozwanego są chybione i zmierzają jedynie do uchylenia się od obowiązku zapłaty. Pozwany nie kwestionuje, iż strony łączyła umowa przewozu i że przewóz został wykonany w terminie i bez szkody dla pozwanego, nie zakwestionował również faktu otrzymania dokumentów potwierdzających wykonanie zleconej usługi, a jedynie fakt, że faktury nie zostały dostarczone do pozwanego w terminie. Pozwany nie wskazał w jakich datach otrzymał przesłane faktury, pomimo iż powód do każdej z faktur załączył kserokopię książki nadawczej, z której wynika iż dochował zakreślonego umową terminu ich dostarczenia. Zobowiązania objęte zleceniami zostały przez powoda wykonane bez zastrzeżeń, natomiast przedmiotem zobowiązania pozwanego była zapłata na rzecz powoda umówionego wynagrodzenia. Towar został dostarczony w sposób prawidłowy, a pozwany w wyniku działania powoda nie poniósł żadnej szkody. Powód dostarczył pozwanemu dokumentację potwierdzającą wykonaną usługę przewozu wraz z fakturami VAT. Obowiązkiem powoda jako przewoźnika było wykonanie przewozu i udokumentowanie, że przewóz został wykonany w sposób należyty, co powód uczynił. Pozwany powinien zapłacić należne wynagrodzenie bez względu, czy faktura została doręczona w terminie czy też nie. Powód wskazał, iż zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno – gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadniona, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Skuteczne zastrzeżenie terminu przekraczającego 60 dni wymaga spełnienia wszystkich przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 ustawy, czego pozwany nie wykazał, co oznacza, że automatyczne przedłużenie terminu płatności do 90 dni było nieskuteczne. Zarzut potrącenia zgłoszony przez pozwanego jest nieskuteczny albowiem wysokość szkody została przez pozwanego znacznie zawyżona, pozwany nie udokumentował, aby poniósł koszty naprawy naczepy w wysokości w jakiej obciążył powoda.

Na rozprawie w dniu 27 września 2016 r. strona powodowa uznała roszczenie pozwanego wynikający z noty obciążeniowej w kwocie 684,56 zł i cofnęła w tym zakresie powództwo wraz ze zrzeczeniem się roszczenia w tym zakresie.

Sąd ustalił, co następuje:

Bezspornym było, że strony łączyła umowa nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r., której przedmiotem był najem naczepy marki S. model (...) 3/E nr rej. (...) oraz umowa nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r. o współpracy gospodarczej w zakresie przewozów krajowych. Umowa określała zasady współpracy w zakresie wykonywania przewozów krajowych. Powód zobowiązany był do dokonania na zlecenie pozwanego przewozów na rzecz wskazanych przez pozwanego podmiotów, a z kolei pozwany zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez powoda przewozy. W § 3 ust. 1 zleceniodawca zobowiązał się do zlecenia przewoźnikowi przewozów na trasach krajowych łącznie nie mniej niż 7500 km. W § 4 ust. 1 przewoźnik zobowiązał się do wykonania przewozów zleconych mu przez zleceniodawcę w terminach określonych przez zleceniodawcę. W umowie wskazano, że przewoźnik ma 7 dni od dnia wykonania zlecenia transportowego na doręczenie zleceniodawcy kompletu oryginalnych dokumentów przewozowych WZ lub CMR lub innych zleceń w dwóch egzemplarzach, które powinny zostać przez niego przesłane poleconym listem priorytetowym. Zgodnie z § 4 ust. 2 podstawą zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT z załączonymi dokumentami CMR lub WZ lub innymi w dwóch egzemplarzach oryginał lub kopia. Termin płatności liczony jest od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów przez zleceniodawcę. W sytuacji niedotrzymania przez przewoźnika m.in. terminu do doręczenia dokumentów przewozowych termin płatności faktur z tytułu zrealizowania danego zlecenia wydłuża się do 90 dni.

Dowód: umowy (k. 342-348).

Powód wykonał przewozy krajowe w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. zgodnie ze zleceniami pozwanego na wymienionych w zleceniach trasach, po czym zgodnie z treścią umów dostarczył listem poleconym dokumenty potwierdzające wykonanie przewozu. W zleceniach strony ustaliły, że termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 45 dni i jest liczony od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i dostarczenia CMR. Pozwany nie wnosił zastrzeżeń co do jakości czy terminowości wykonanych przez powoda usług przewozu. Powód w związku z wykonaniem usług transportowych zgodnie ze zleceniami wystawił faktury VAT z odroczonymi terminami płatności.

Dowód: faktury wraz ze zleceniami przewozu (k. 48-314).

W dniu 27 lutego 2015 r. powód rozwiązał umowy nr (...) z dniem 28 lutego 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia .

Dowód: pismo (k. 341).

W dniu 29 maja 2015 r. pozwany wystawił na rzecz powoda notę obciążeniową nr N/000014/05/2015/ (...)/KAT na kwotę 4 684,56 zł

Dowód: nota obciążeniowa (k. 389).

Pismem z dnia 27 lipca 2015 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 61 535,80 zł tytułem nieuregulowanych należności z faktur VAT zgodnie z załączonym zestawieniem, wskazując iż dokonał potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Dowód: wezwanie (k. 320-325)

Poczynione w sprawie ustalenia faktyczne oparto o nie budzące wątpliwości, merytoryczne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy.

Sąd oddalił wniosek pozwanego o dołączenie dokumentu albowiem był on spóźniony, a ponadto wiązałby się z odroczeniem rozprawy.

Sąd oddalił wniosek powoda o zobowiązanie do dołączenia rejestru faktur, albowiem nie miał on znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie.

Sąd oddalił wniosek pełnomocnika powoda o przesłuchanie świadków P. W., K. K., K. B. albowiem zeznawaliby na treść dokumentów wiązałoby się to z koniecznością odroczenia sprawy, a sprawa była wyjaśniona do rozstrzygnięcia.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wytoczone w niniejszej sprawie przez R. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 61 535,80 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności poszczególnych kwot cząstkowych do dnia zapłaty, wskazując, że wykonał usługi transportowe zgodnie ze zleceniami pozwanego, a pozwany nie zapłacił należności wynikających z wystawionych faktur za wykonane usługi.

Pozwany natomiast wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc, że faktury nie zostały dostarczone do pozwanego w terminie oraz zgłaszając zarzut potrącenia.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Sądu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące umowy przewozu. Zgodnie z art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Bezspornym było, że strony łączyła umowa nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r., której przedmiot był najem naczepy marki S. model (...) 3/E nr rej. (...) oraz umowa nr (...) z dnia 12 listopada 2014 r. o współpracy gospodarczej w zakresie przewozów krajowych.

Umowa określała zasady współpracy w zakresie wykonywania przewozów krajowych. Powód zobowiązany był do dokonania na zlecenie pozwanego przewozów na rzecz wskazanych przez pozwanego podmiotów, a z kolei pozwany zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez powoda przewozy. W § 3 ust. 1 zleceniodawca zobowiązał się do zlecenia przewoźnikowi przewozów na trasach krajowych łącznie nie mniej niż 7500 km. W § 4 ust. 1 przewoźnik zobowiązał się do wykonania przewozów zleconych mu przez zleceniodawcę w terminach określonych przez zleceniodawcę.

W umowie wskazano, że przewoźnik ma 7 dni od dnia wykonania zlecenia transportowego na doręczenie zleceniodawcy kompletu oryginalnych dokumentów przewozowych WZ lub CMR lub innych zleceń w dwóch egzemplarzach, które powinny zostać przez niego przesłane poleconym listem priorytetowym. Zgodnie z § 4 ust. 2 podstawą zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT z załączonymi dokumentami CMR lub WZ lub innymi w dwóch egzemplarzach oryginał lub kopia. Termin płatności liczony jest od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów przez zleceniodawcę. W sytuacji niedotrzymania przez przewoźnika m.in. terminu do doręczenia dokumentów przewozowych termin płatności faktur z tytułu zrealizowania danego zlecenia wydłuża się do 90 dni.

Powód wykonał przewozy krajowe w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. zgodnie ze zleceniami pozwanego na wymienionych w zleceniach trasach, po czym zgodnie z treścią umów dostarczył listem poleconym dokumenty potwierdzające wykonanie przewozu. W zleceniach strony ustaliły, że termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 45 dni i jest liczony od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i dostarczenia CMR.

Pozwany nie wnosił zastrzeżeń co do jakości czy terminowości wykonanych przez powoda usług przewozu. Powód w związku z wykonaniem usług transportowych zgodnie ze zleceniami wystawił faktury VAT z odroczonymi terminami płatności.

Pozwany nie zakwestionował również faktu otrzymania dokumentów potwierdzających wykonanie zleconej usługi, a jedynie fakt, że faktury nie zostały dostarczone do pozwanego w terminie. Pozwany nie wskazał w jakich datach otrzymał przesłane faktury. Zobowiązania objęte zleceniami zostały przez powoda wykonane bez zastrzeżeń, natomiast przedmiotem zobowiązania pozwanego była zapłata na rzecz powoda umówionego wynagrodzenia. Towar został dostarczony w sposób prawidłowy, a pozwany w wyniku działania powoda nie poniósł żadnej szkody. Nie zostały wniesione w wyznaczonym terminie zastrzeżenia lub reklamacje do wykonanych transportów. Powód dostarczył pozwanemu dokumentację potwierdzającą wykonaną usługę przewozu wraz z fakturami VAT. Obowiązkiem powoda jako przewoźnika było wykonanie przewozu i udokumentowanie, że przewóz został wykonany w sposób należyty, co powód uczynił. Skoro powód wykonał usługi transportowe zgodnie ze zleceniem, a pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń do wykonanych usług, to pozwany powinien był liczyć się z koniecznością zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Co do zarzutu potrącenia podniesionego przez pozwanego wskazać należy, że zgodnie z art. 498 § 1 i 2 k.c. gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

W myśl art. 499 k.c. potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Nadto by mogło dojść do potrącenia, spełnione być muszą łącznie cztery przesłanki w postaci wzajemności wierzytelności, jednorodzajowości świadczeń, wymagalności wierzytelności, zaskarżalności wierzytelności.

Przesłankę wzajemności wierzytelności (albo inaczej tożsamości stron) pojmuje się na gruncie instytucji potrącenia jako sytuację, w której dana osoba jest wierzycielem i równocześnie dłużnikiem innej osoby i vice versa, a więc gdy między tymi osobami występują wierzytelności, które można określić jako przeciwstawne albo krzyżujące się Przez wymagalność wierzytelności rozumie się stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności, a dłużnik jest obowiązany spełnić świadczenie. Co do jednorodzajowości wierzytelności w rzeczywistości chodzi tu o jednakowy przedmiot świadczeń obydwu stron. Wymaganie, aby obie wierzytelności były zaskarżalne, czyli nadawały się do dochodzenia przed sądem lub innym organem państwowym jest uzasadnione egzekucyjną funkcją potrącenia, które umożliwia wierzycielowi przymusową realizację należnego mu świadczenia.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pozwany w żaden sposób nie wykazał, iż potrącenie jest zasadne. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na stronie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Uwzględniając treść art. 6 k.c. trzeba stwierdzić, że do osoby występującej z pozwem należy udowodnienie faktów pozytywnych, które stanowią podstawę powództwa, gdyż z faktów tych wywodzi ona swoje prawo. Do przeciwnika natomiast należy wykazanie okoliczności niweczących to prawo lub uniemożliwiających jego powstanie (OSNP 1998/18/537). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.)(OSNC 1997/6-7/76 Przegląd Sądowy 2001/4/81). Innymi słowy na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, a na stronie pozwanej obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jej wniosek o oddalenie powództwa.

Orzecznictwo jest w tej materii konsekwentne : wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2012 r. (V ACA 90/12) - „ (...) dla przyjęcia zasadności zarzutu potrącenia i jego skuteczności, niezbędne jest zaistnienie przesłanek materialnoprawnych potrącenia wskazanych w art. 498 § 1 KC, a które zobowiązany jest wykazać korzystający z potracenia, a to zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodzenia (art. 6 KC i 232 zd. 1 KPC). ”, dalej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2010 r. (V CSK 43/10) - „ obowiązek udowodnienia roszczenia zgłoszonego do potracenia obciąża zgłaszającego na ogólnych zasadach (art. 6 k.c.), zatem samo zgłoszenie w formie zarzutu procesowego nie oznacza jeszcze, że nastąpiły materialnoprawne skutki określone w art. 498 i 499 k.c. ” dalej wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 lipca 2009 r. (I ACA 497/09) - „zarzut potrącenia jest formą dochodzenia roszczenia zrównaną w skutkach z powództwem. Podlega zatem wymaganiom stawianym pozwu co do określenia żądania, przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz wskazania dowodów. W szczególności zgłaszający zarzut potrącenia w procesie ma obowiązek ściśle określić swoją wierzytelność i wykazać jej istnienie zgodnie z regułą wyrażoną w przepisie art. 6 k.c.

Przeprowadzony materiał dowodowy w sprawie jednoznacznie wskazuje, iż pozwany nie sprostał dyspozycji wynikającej z art. 6 k.c. Pozwany w dniu 29 maja 2015 r. wystawił na rzecz powoda notę obciążeniową nr N/000014/05/2015/ (...)/KAT na kwotę 4 684,56 zł i z tego tytułu wnosi o potrącenie dochodzonej należności. Pozwany wskazał iż jest to koszt naprawy naczepy wynajętej powodowi, jednakże nie wskazał w jaki sposób wyliczył podaną kwotę, nie wykazał w żaden sposób aby poniósł powyższy koszt. W ocenie Sądu dowód ten nie może stanowić o zasadności dokonanego potrącenia, zwłaszcza, iż mając na uwadze powyższe rozważania, nie można stwierdzić, iż zaistniały przesłanki z art. 498 § 1 k.c. Reasumując pozwany nie wykazał, aby przysługiwała mu wobec powoda jakakolwiek wymagalna wierzytelność. Zatem mając powyższe na względzie zarzut potrącenia złożony przez pozwanego w żaden sposób nie mógł się ostać.

Biorąc pod uwagę wyżej poczynione rozważania, Sąd uznał dochodzone przez powoda roszczenie za zasadne i w związku z tym w punkcie 1 wyroku zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 60 851,24 zł.

O odsetkach sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. zgodnie z żądaniem strony powodowej. Ponieważ powód żądał odsetek mniej niż wynikało to z dołączonych faktur oraz w porównaniu z wezwaniem do zapłaty, roszczenie odsetkowe nie zmieniło się pomimo ograniczenia powództwa.

Sąd w pkt. 2 wyroku na mocy art. 355 k.p.c. umorzył postępowanie co do kwoty 684,56 zł, albowiem strona powodowa cofnęła pozew ze zrzeczeniem się roszczenia co do wskazanej kwoty tytułem kosztów naprawy zdanej naczepy.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. zgodnie z którym stosunkowo należy rozdzielić koszty w sytuacji częściowej wygranej, ale w razie gdy powód ustąpi nieznacznie całości kosztów ponosi pozwany. W niniejszej sprawie cofnięcie pozwu w zakresie kwoty 684,56 należy traktować jako ustąpienie powoda w tej części, ale ponieważ ustąpienie nie przekracza 10 %, stroną obowiązaną zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) jest pozwany w całości.

Na łączną kwotę kosztów postępowania złożyły się kwoty: 17,00 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa; 3 077 zł tytułem opłaty od pozwu; 3 600,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego ustalona zgodnie z § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. ze zm.).

SSR Jolanta Brzęk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Jany
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tychach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Brzęk
Data wytworzenia informacji: