Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 806/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Bytomiu z 2015-02-10

Sygn. akt I C 806/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Bytomiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Zadora

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Wachowiak

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 r. w Bytomiu na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko D. S., P. S., Bankowi (...) S.A w W., (...) Spółka z o.o. w Ł., P. I. (...)S..A. w T., Z. S./ Oddział w Z., Gminie B., (...) Sp. z o.o. w M., Skarbowi Państwa - N. S. w B.

o uzgodnienie treści księgi wieczystej

1.  uzgadnia treść księgi wieczystej Sądu Rejonowego w Bytomiu o nr (...) w ten sposób, że nakazuje:

a)  wykreślić w dziale IV hipotekę przymusową na kwotę 36.807,90 zł /trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy/ wraz z oznaczeniem podstawy wpisu: należność objęta decyzją (...) z dnia 3.01.2013 roku, (...)- (...) oraz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Z. Inspektorat w T. regon (...);

b)  wykreślić w dziale IV hipotekę przymusową na kwotę 17.664 zł /siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote/ wraz ze wskazaniem, iż należność ta jest objęta tytułami wykonawczymi: (...). (...).3.1.58.2013.H. z dnia 18.02.2013 roku; (...). (...).3.1.57.2013. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.56.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.55.2013.H. z dnia 18.02.2013 (...).3.1.54.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.53.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.52.2013.H. z dnia 18.02.2013 (...). (...).3.1.51.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.50.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.49.2013.H. z dnia 18.02.2013 (...). (...).3.1.48.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.1.47.2013.H. z dnia 18.02.2013; (...). (...).3.3.8.2013 H z dnia 14.02.2013 roku; (...). (...).3.3.8..2013 H z dnia 14.02.2013 roku; (...). (...).3.3.7.2013 H z dnia 14.02.2013 roku; (...). (...).3.3.6.2013 H z dnia 14.02.2013 roku; (...). (...).3.3.5.2013 H z dnia 14.02.2013 roku oraz wierzyciela – Gminy B. regon (...);

c)  wykreślić w dziale IV hipotekę przymusową na kwotę 83.844,83 zł /osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze/ wraz z oznaczeniem tytułu wykonawczego – decyzji nr (...) z dnia 02.05.2010 roku i oznaczeniem wierzyciela – organu reprezentującego Skarb Państwa – N. S. w B. regon (...);

d)  wykreślić w dziale IV hipotekę przymusową na kwotę 2.074,06 zł /dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy/ wraz z oznaczeniem wierzytelności – 1/3 należności objętej decyzją oraz oznaczeniem stosunku prawnego: decyzji (...) (...)- (...) z dnia 13.05.2013 roku i oznaczeniem wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. Oddział w Z. Inspektorat w T. regon (...);

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  ustala, iż wyrok jest zaoczny w stosunku do pozwanych D. S. i P. S.;

4.  umarza postępowanie co do pozwanego (...) Sp. z o.o. w M.;

5.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. w M. kwotę 1.817 zł /jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

6.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej Gminy B. kwotę 1.800 zł /jeden tysiąc osiemset złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

7.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej (...) S.A. w T. kwotę 1.817 zł /jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

8.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego Banku (...) S.A. w W. kwotę 1.817 zł /jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zając
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bytomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Zadora
Data wytworzenia informacji: