Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 57/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2019-05-27

Sygn. akt II Ns 57/19

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Westwal

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mirosława Andrzejak

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2019 r., w R.

na rozprawie

sprawy z wniosku Gminy R.

przy uczestnictwie J. S. (1), Z. S., H. S., L. T., G. W.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po A. S. , córce K. i M., zmarłej w dniu 24 lutego 1979 r. w R., ostatnio zamieszkałej w R., nabyli na mocy ustawy jej synowie:

-

J. S. (1), syn F.,

-

J. S. (2), syn F., zmarły w dniu 25 grudnia 2012 roku,

-

F. S., syn F., zmarły w dniu 22 lutego 2007 roku,

-

E. S., syn F., zmarły w dniu 7 czerwca 1997 roku,

każdy w ¼ części,

2.  stwierdzić, że spadek po J. S. (2) , synu F. i A., zmarłym w dniu 25 grudnia 2012 r. w R., ostatnio zamieszkałym w R., nabyły po połowie na mocy ustawy jego córki:

-

L. T., córka I.,

-

G. W., córka I..

Sygn. akt II Ns 57/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Gmina R. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 24 lutego 1979 roku A. S. oraz po zmarłym w dniu 25 lutego 2012 roku J. S. (2).

Uczestnicy postępowania Z. S., H. S., L. T. i G. W. przychylili się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po w/w spadkodawcach (k. 39).

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni A. S., córka K. i M., zmarła w dniu 24 lutego 1979 roku w R.. W chwili śmierci była wdową. Przed śmiercią stale zamieszkiwała w R.. A. S. miała pięcioro dzieci, a to: J. S. (1), J. S. (2), który zmarł w dniu 25 lutego 2012 roku, F. S., który zmarł w dniu 22 lutego 2007 roku, E. S., który zmarł w dniu 07 czerwca 1997 roku i T. S., który zmarł w czasie II W. Światowej. Spadkodawczyni A. S. nie posiadała innych dzieci przysposobionych ani pozamałżeńskich. Nie sporządziła testamentu. J. S. (1), J. S. (2), F. S., E. S. nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu bądź o przyjęciu spadku po matce.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 11, zapewnienie spadkowe i zeznanie uczestników postępowania: L. T. k. 40, G. W. k. 40, H. S. k. 41, Z. S. k. 41.

Spadkodawca J. S. (3), syn F. i A., zmarł w dniu 25 grudnia 2012 roku w R.. W chwili śmierci był wdowcem. Przed śmiercią stale zamieszkiwał w R.. Miał dwoje dzieci, a to L. T. i G. W.. Innych dzieci nie posiadał, w tym przysposobionych i pozamałżeńskich. Spadkodawca nie sporządził testamentu. L. T. i G. W. nie złożyły oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po ojcu.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 13, zapewnienie spadkowe i zeznanie uczestników postępowania: L. T. k. k. 40, G. W. k. 40.

Powyższy stan faktyczny ustalił Sąd w oparciu o zapewnienie spadkowe i zeznania złożone przez uczestników postępowania oraz dokumenty, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron postępowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powołanie do spadku stosownie do treści art. 926 k.c. wynika bądź to z ustawy, bądź z testamentu. Spadkodawcy A. S. i J. S. (2) nie pozostawili testamentu wobec czego dziedziczenie po nich nastąpiło na podstawie przepisów ustawy - kodeksu cywilnego. Stosownie natomiast do treści art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, przy czym dziedziczą w częściach równych. Cześć przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta spadku. Ponadto, zgodnie z art. 927 k.c. nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c.).

W chwili śmierci A. S. była wdową oraz posiadała (żyjące wówczas) dzieci: J. S. (1), J. S. (2), F. S. i E. S.. W/w spadkodawczyni nie pozostawiła testamentu. Żadne ze spadkobierców ustawowych po w/w spadkodawczyni nie złożyło oświadczenia o odrzuceniu spadku, nie zostało, również uznane za niegodnego dziedziczenia po niej. Tym samym stosownie do w/w przepisów, spadek po A. S. nabyły jej dzieci w częściach równych, tj. każde po ¼ części, jak w pkt. 1 postanowienia.

W chwili śmierci J. S. (2) był wdowcem oraz posiadał dwie córki: L. T. i G. W.. W/w spadkodawca nie pozostawił testamentu. L. T. i G. W. nie złożyły oświadczenia o odrzuceniu spadku po swoim ojcu, nie zostały, również uznane za niegodnego dziedziczenia po nim. Tym samym stosownie do w/w przepisów, spadek po J. S. (2) nabyły jego córki w częściach równych, tj. każda po ½ części, jak w pkt. 2 postanowienia.

R., dn. 10 czerwca 2019 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Westwal
Data wytworzenia informacji: