Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 512/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2015-09-22

Sygn. akt IV P 512/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2015r.

Sąd Rejonowy Sąd Pracy w Zawierciu

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agata Leks – Wątroba

Ławnicy:

Protokolant: Renata Puchała

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015r. w Zawierciu

sprawy z powództwa Ś. M.

przeciwko (...) w Z.

o sprostowanie protokołu powypadkowego

1)  prostuje protokół powypadkowy Nr (...) z dnia 14 kwietnia 2014r. w ten sposób, że wypadek powódki M. Ś. (1) jest wypadkiem przy pracy;

2)  zasądza od pozwanego (...) w Z.na rzecz powódki M. Ś. (1)kwotę 120zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3)  ustala opłatę od pozwu na kwotę 30zł (trzydzieści złotych);

4)  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu) kwotę 500zł (pięćset złotych) tytułem opłaty od pozwu od uiszczenia, której powódka była zwolniona oraz tytułem zwrotu kosztów wyłożonych ze Skarbu Państwa na pokrycie wynagrodzenia dla biegłego.

Sygn. akt IV P 512/14

UZASADNIENIE

Powódka M. Ś. (1)złożyła pozew przeciwko pozwanemu (...) w Z.o sprostowanie protokołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

Zdaniem powódki zdarzenie zaistniałe w dniu 31 marca 2014r. w miejscu pracy jest wypadkiem przy pracy.

Pozwany (...)wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż zdarzenie z dnia 31 marca 2014r. nie spełnia ustawowej definicji wypadku przy pracy i w związku z tym roszczenie powódki jest bezzasadne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 31 marca 2014r. powódka M. Ś. (1)pracowała na swoim stałym stanowisku pracy w godzinach od 7.30 do 11.30 jako pedagog (...) w Z.. Około godz. 11.25 powódka w pomieszczeniu, w którym pracowała gwałtownie wykonała zwrot ciałem kierując się do biurka. W tym samym momencie poczuła silny ból w kolanie nogi lewej. A następnie poszkodowana udała się do wyjścia i schodami zeszła, w kierunku parkingu do samochodu, w którym czekał mąż. Widząc obolałą żonę, mąż udzielił jej pomocy. Tego samego dnia tj. 31 marca 2014r. powódka została prywatnym samochodem osobowym odwieziona przez męża do Szpitala (...)w Z.. W szpitalu poszkodowanej udzielono fachowej pierwszej pomocy lekarskiej i skierowano na dalsze leczenie do poradni chirurgicznej.

W szpitalu wdrożono postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie doznanych obrażeń. Ustalono rozpoznanie: skręcenie stawu kolanowego lewego z częściowym uszkodzeniem więzadła pobocznego przyśrodkowego. Zastosowano leczenie zachowawcze, kolano unieruchomiono w opatrunku gipsowym tutorowym. Wdrożono postępowanie przeciwzakrzepowe.

W dniu 18 czerwca 2014r. wykonano zabieg operacyjny – artroskopia stawu kolanowego lewego. Zabieg niepowikłany. Ustalono rozpoznanie: stan po skręceniu stawu kolanowego lewego z uszkodzeniem przyśrodkowego więzadła pobocznego. Ponadto w obrazie artroskopowym w stawie stwierdzono: częściowe uszkodzenie (...). Uszkodzenie tylnej części trzonu łąkotki przyśrodkowej.

C. I. stopnia stawu rzepkowo – udowego. C. I. stopnia kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej. C. I stopnia kłykcia przyśrodkowego kości udowej. Ciało wolne chrzęstne. Wypisana z zaleceniami: kontynuacja leczenia w trybie ambulatoryjnym. W trakcie postępowania diagnostycznego wykonano diagnostykę podstawową i obrazową w postaci rezonansu magnetycznego stawu kolanowego lewego (10 września 2014r.).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania świadków M. Ś. (2) (k. 40 akt), E. K. (1) (k. 41 akt), zeznania stron (k. 42 – 43 akt) oraz opinię biegłego sądowego L. K. (k. 55 akt) oraz ustną opinię biegłego (k. 66 akt). Sąd dał im w pełni wiarę uznając za spójne i logiczne.

Natomiast świadek E. K. (2), która sporządzała protokół powypadkowy zeznała, iż na podstawie zeznań powódki uznała, iż zdarzenie, któremu uległa powódka nie jest wypadkiem przy pracy.

Sąd zważył, co następuje:

Za wypadek przy pracy uważa się (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz. U. nr 199 poz. 1673 ze zm.) nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych ,

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Aby zdarzenie mogło być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy muszą być spełnione wszystkie warunki tj. nagłość zdarzenia, wywołanie go przyczyną zewnętrzną, spowodowanie urazu lub śmierci pracownika w wyniku zdarzenia i związek tego zdarzenia z pracą.

Dane zdarzenie jest tylko wtedy wypadkiem przy pracy, jeżeli nastąpiło na skutek działania czynników zewnętrznych. Mogą to być np. urazy termiczne (oparzenia, odmrożenia) lub urazy spowodowane działaniem maszyn, urządzeń lub narzędzi pracy, a także innych czynników, jak energia elektryczna, hałas, wstrząsy.

Za przyczynę zewnętrzną uznaje się również wysiłek fizyczny niezbędny do wykonywania pracy, np. dźwignięcie ciężaru, nawet gdy nie przekracza on dopuszczalnych norm.

Zdaniem biegłego uraz, którego doznała powódka w dniu 31 marca 2014r. mógł powstać w okolicznościach przez nią podanych i nie miał związku ze schorzeniami powódki, które istniały przed dniem zdarzenia.

Istnieją pełne kryteria wypadku przy pracy (sposobem obciążania lewej kończyny dolnej z ukierunkowaniem wykonywania ruchu w kierunku biurka, przy którym pracowała), a w jego następstwie z występowaniem obrażeń stawu kolanowego lewego w postaci skręcenia i naderwania stawu kolanowego z uszkodzeniem przyśrodkowego więzadła pobocznego. Osobne sprawy są poprzedzone schorzeniem, lecz dotyczą prawego stawu kolanowego, które wcześniej było przedmiotem leczenia, bez związku ze zdarzeniem z dnia 31 marca 2014r. Obecnie przeprowadzone badanie sądowo – lekarskie i wyniki postepowania diagnostycznego pozwalają stwierdzić, że da się to rozstrzygnąć. Uszkodzenie stawu kolanowego lewego powstało w następstwie urazu pośredniego w wyniku czego uszkodzeniu uległo przyśrodkowe więzadło poboczne kolana. Powódka wykonała gwałtowny ruch kończyny dolnej lewej pod obciążeniem aktami i ukierunkowała ruch do swojego stałego stanowiska pracy, którym było biurko. Powódka może się nie znać w kryteriach definicji przyczyny zewnętrznej wypadku, stąd też jej zeznania w protokole nie muszą być w pełni precyzyjne w tym zakresie.

W związku z powyższym Sąd uznał, iż między wypadkiem a pracą zachodzi bezpośredni związek przyczynowy, czasowy, miejscowy i funkcjonalny.

Dlatego Sąd sprostował protokół powypadkowy uznając zdarzenie z dnia 31 marca 2014r. za wypadek przy pracy.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 k.p.c.

Powódka na podstawie art. 96 ust. 1 pkt. 4 w zw. Z art. 35 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych korzystała z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu. Oplata od pozwu w przedmiotowej sprawie wynosiła 30zł. Nadto na koszty sądowe złożyły się również koszty opinii biegłego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Karolczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Leks – Wątroba
Data wytworzenia informacji: