Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 909/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zawierciu z 2018-09-04

Sygn. akt: I C 909/17 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wolak

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. w Zawierciu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu mgr inż. K. S. tytułem wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów kwotę (...),08 (jeden tysiąc sto piętnaście 08/100) złotych, którą wypłacić częściowo w kwocie 700,00 (siedemset) zł z zaliczki wpłaconej przez powódkę w dniu 23.10.2017r., zaksięgowanej pod poz. 500022416247 księgi sum na zlecenie, a w kwocie 415,08 (czterysta piętnaście 08/100) zł z sum Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zawierciu.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, wyceny wartości oraz kosztu i jakości napraw pojazdów mgr inż. K. S. zgodnie z poleceniem Sądu złożył na piśmie opinię oraz wniósł o przyznanie wynagrodzenia w kwocie uwidocznionej w karcie pracy biegłego, złożonej w dniu 4.04.2018r. wraz z fakturą.

Biorąc pod uwagę charakter opinii, kwalifikacje biegłego oraz jego wydatki i nakład pracy Sąd na podstawie przepisów art. 288 kpc, art. 89, art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013r., poz. 518) ustalił wysokość wynagrodzenia biegłego na kwotę wymienioną w sentencji, obejmującą wynagrodzenie oraz koszty związane z przygotowaniem opinii.

Koszty przeprowadzenia opinii zostaną pokryte częściowo w kwocie 700 zł z wpłaconej przez powódkę zaliczki na podstawie art. 130 4 kpc, natomiast w pozostałej części z sum Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zawierciu, ponieważ powódka pomimo wezwania nie wpłaciła uzupełniającej zaliczki na pokrycie pełnych kosztów opinii.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Majka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zawierciu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wolak
Data wytworzenia informacji: