Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 152/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie z 2016-05-04

Sygn. akt III RC 152/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska

Protokolant: sekr.sąd. Anna Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. w Wąbrzeźnie na rozprawie sprawy

z powództwa G. H.

przeciwko J. P.

- o alimenty

oddala powództwo,-

Na oryginale właściwe podpisy.

(...) 152/15

UZASADNIENIE

Powódka G. H. wniosła pozew o alimenty przeciwko swojej córce J. P. uzasadniając pozew tym ,że jest przewlekle chora, znajdując się w trudnej sytuacji materialnej i korzysta z pomocy drugiej córki K. H..

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa zarzucając powódce uzależnienie od alkoholu , trwonienie pieniędzy i niewłaściwego wypełniania przez nią obowiązków rodzicielskich.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Powódka G. H. jest matką pozwanej. Oprócz pozwanej ma jeszcze czworo dzieci.

Pozwana i jej rodzeństwo wychowywani byli w domu, w którym od zawsze był alkohol i awantury między rodzicami. Zarobione przez rodziców pieniądze przeznaczane były na alkohol i papierosy. Rodzina mieszkała w bloku „PGR-owskim” i po zlikwidowaniu PGR-u rodzice pracowali wyłącznie dorywczo.

Pozwana zajmowała się domem i młodszym rodzeństwem, a w wieku 17 lat wyprowadziła się z domu , znalazła pracę i rozpoczęła naukę w Wieczorowej Szkole Średniej i finansowo pomagała rodzinie między innymi spłacając kilkakrotnie zadłużenie na zajmowanym przez rodziców mieszkaniu.

W 1995r. pozwana wyszła za mąż i przejęła opiekę nad młodszym 13 letnim bratem M. , który zamieszkał z nią i jej mężem i troszczyli się o jego edukację i wychowanie do czasu jego usamodzielnienia się.

Rodzice pozwanej ostatecznie rozwiedli się i zostali eksmitowani z zajmowanego mieszkania .Powódka zamieszkała z synem S. w R. korzystając ze świadczeń (...)u i dalej wspólnie już z synem nadużywała alkoholu.

Pozwana J. P. cały czas nawet kiedy wyprowadziła się z domu wspierała rodzinę finansowo i deklarowała pomoc rodzeństwu.

Powódka przebywała w szpitalu , a po jego opuszczeniu z uwagi na zły stan zdrowia zamieszkała z pozwaną , gdyż nikt z pozostałych dzieci nie chciał podjąć się nad nią opieki.

Po około roku mieszkania z córką stan zdrowia powódki się poprawił lecz jej postępowanie nadal było naganne. Zaczęła okradać pozwaną i buntować przeciw pozwanej jej męża. Ostatecznie powódka nie chciała mieszkać z pozwaną i zamieszkała z córką K. H..

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie zebranych w sprawie dokumentów : informacji Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w Ł. k.33, Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. k.35,zaświadczeniu Urzędu Gminy w Ł. k.52, wójta Gminy w Ł. k.53-56, aktu notarialnego k.57, pisma Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w P. k. 70 oraz na podstawie zeznań przesłuchanych w sprawie świadków B. B. ( k. 36), M. H. ( k.61),T. P. ( k.62), T. P. ( k. 77) oraz dowodu z przesłuchania stron.

Sąd wyrokiem z dnia 04 maja 2016r. oddalił powództwo o alimenty uznając , iż żądanie alimentów w sprawie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Z zebranego materiału wynika , iż pozwana w sposób wzorowy wypełniała swoje obowiązki wobec matki , przyjęła ją pod swój dach, zapewniła własny pokój , opiekę lekarską i wyżywianie , a także finansowała z własnych środków mieszkanie powódki, kontaktowała się z pracownikiem socjalnym w sprawach związanych z mamą oraz przyznaniem jej zasiłku stałego chociaż biorąc pod uwagę całokształt sprawy nie miała nawet takiego obowiązku moralnego.

Faktem jest , że mąż pozwanej jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 41,4195 ha, w którym małżonkowie niewątpliwie ciężko pracują. Jednakże zasądzenie od pozwanej alimentów na rzecz matki, która nigdy nie wywiązywała się ze swoich rodzicielskich obowiązków , w sposób prawidłowy byłoby sprzeczne z powszechnym poczuciem sprawiedliwości.

Powódka ma łącznie pięcioro dzieci lecz jak sama oświadczyła domaga się alimentów wyłącznie od pozwanej ponieważ „ tylko pozwana ma pieniądze”.

G. H. korzysta w szerokim zakresie z pomocy (...)u, nie płaci za gminne mieszkanie , otrzymuje zasiłek celowy na koszty leczenia i inną pomoc finansową oraz zasiłek stały w kwocie 150,- zł. miesięcznie. Jak sama zeznała otrzymywana pomoc pokrywa koszty jej utrzymania .Należy więc domniemywać , że ewentualne uzyskane z tytułu alimentów kwoty przeznaczałaby na alkohol i zasądzenie ich na rzecz powódki byłoby akceptacją jej stylu życia.

Na podkreślenie zasługuje fakt , iż powódka wykorzystuje systematycznie dobroć pozwanej i w zamian ją poniżała , szkalowała i okradała.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 144 1 kpc orzekł Sąd jak w sentencji.

Sędzia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Dumańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Błaszczyńska-Żuralska
Data wytworzenia informacji: