Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 207/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-04-25

Sygn. akt II K 207/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Żuchowski

Protokolant:

sekr. sądowy Beata Ewald

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej M. Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r.

sprawy:

skazanego R. C. urodz. (...) w S.

syna R. i T. z d. R.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1. nakazem karnym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie II K 207/98 za czyn z art. 203 § 2 kk popełniony w dniu 31 maja 1998 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29.04.1999 r. określono zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 maja 1999 r. do dnia 23 sierpnia 1999 r.;

2. nakazem karnym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 1998 r. w sprawie II K 247/98 za czyn z art. 289 § 1 kk popełniony w dniu 01 września 1998 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29.04.1999 r. określono zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 17 września 1999 r. do dnia 16 grudnia 1999 r.

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie II K 259/98 za czyn z art. 289 § 2 kk popełniony w nocy 9/10 września 1998 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 letni okres próby, dozór kuratora, zobowiązanie do naprawienia w całości szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 200 zł, poddanie się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu i kontynuowania tego lego leczenia w okresie próby, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie II Ko 394/99 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 13 grudnia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2000 r.;

4. wyrokiem Sądu rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie II K 86/99 za ciąg przestępstw z art. 289 § 1 i 2 kk popełnionych w dniu 25 lutego 1999 r. i w dniu 01 kwietnia 1999 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 4 letni okres próby, dozór kuratora, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie II Ko 239/01 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniach 01 i 02 kwietnia 1999 r. jako 2 (dwa) dni rzeczywistego pozbawienia wolności gdzie wyrokiem łącznym z dnia 28 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie w sprawie II K 230/01 połączył karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 86/99 z karą pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 26 maja 2004 r. do dnia 24 maja 2006 r. z zaliczeniem okresu od dnia 01 kwietnia 1999 r. do dnia 02 kwietnia 1999 r.;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie II K 101/99 za czyn z art. 278§ 1 kk popełniony w dniu 17 stycznia 1999 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie kary jednostkowe połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 4 letni okres próby, dozór kuratora, a następnie postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2001 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wonności gdzie wyrokiem łącznym z dnia 28 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie w sprawie II K 230/01 połączył karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 101/99 z karą pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 86/99 i wymierzył łączną karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 26 maja 2004 r. do dnia 24 maja 2006 r. z zaliczeniem okresu od dnia 01 kwietnia 1999 r. do dnia 02 kwietnia 1999 r.;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie II K 218/01 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy z 20/21 sierpnia 2000 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 289 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 31 października 2000 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wonności gdzie kary jednostkowe połączono i wymierzono łączną karę jednego roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 26 stycznia 2003 r. do dnia 26 maja 2004 r.;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 06 września 2001 r. w sprawie II K 246/01 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w nocy 10 stycznia 2001 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty 2.500 zł gdzie karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 24 maja 2006 r. do dnia 24 marca 2007 r.;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie II K 111/04, za czyn z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 28 września 2004 r. na karę jednego roku pozbawienia wolności za czyn z art. 178a § 1 k popełniony w dniu 28 września 2004 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 42 §2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, na podstawie art. 49a § 1 i 2 kk świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł na cel społeczny, gdzie kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, dozór kuratora, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 500 (pięćset) zl w terminie 3 (trzech) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, a następnie postanowieniem z dnia 06 października 2005 r. w sprawie II Ko 179/05 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolości i zaliczył na jej poczet okres zatrzymania w dniach 28 września 2004 r. i 29 września 2004 r., karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 05 czerwca 2007 r. d dnia 26 listopada 2008 r.;

9. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie VI K 157/05 za czyn z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 244 kk i art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 06 kwietnia 2005 r. na karę jednego roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, a podstawie art. 49 § 2 kk świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł na cel społeczny za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 23 kwietnia 2005 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności na podstawie art. 33 § 2 kk karę 50 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 20 zł, gdzie kary jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, dozór kuratora, a następnie postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie VI Ko 348/05 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, gdzie wyrokiem łącznym Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie II K 266/07 połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawie VI K 157/05 z karami pozbawienia wolności wymierzonymi w sprawach II K 284/05 i X K 750/05 i orzekł łączną karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 31 stycznia 2011 r. z zaliczeniem okresów 08 marca 2005 r., 09 czerwca 2005 r., od 26 listopada 2005 r. do dnia 08 grudnia 2005 r. i od 20 grudnia 2008 r. do dnia 11 września 2009 r.;

10. wyrokiem Sądu rejonowego w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie II K 284/05 za czyn z art. 217 § 1 kk popełniony w dniu 04 czerwca 2005 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 191 § 2 kk i art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 04 czerwca 2005 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 244 kk popełniony w dniu 16 czerwca 2005 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie łączną karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie wyrokiem łącznym Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie II K 266/07 połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawie II K 284/05 z karami pozbawienia wolności wymierzonymi w sprawach VI K 157/05 i X K 750/05 i orzekł łączną karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, która odbywa w okresie od dnia 31 stycznia 2011 r. z zaliczeniem okresów 08 marca 2005 r., 09 czerwca 2005 r., od 26 listopada 2005 r. do dnia 08 grudnia 2005 r. i od 20 grudnia 2008 r. do dnia 11 września 2009 r.;

11. wyrokiem zaocznym Sądu rejonowego w Toruniu dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie X K 750/05 za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 08 08 marca 2005 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem zatrzymania w dniu 08marca 2005 r. gdzie wyrokiem łącznym Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie II K 266/07 połączył karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie X K 750/05 z karami pozbawienia wolności wymierzonymi w sprawach VI K 157/05 i II K 284/05 i orzekł łączną karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności którą odbywa w okresie od dnia 31 stycznia 2011 r. z zaliczeniem okresów 08 marca 2005 r., 09czerwca 2005 r. od 26 listopada 2005 r. do dnia 08 grudnia 2005 r. i od 20 grudnia 2008 r. do dnia 11 września 2009 r.;

12. wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie II K 242/06 za ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk popełnionych w dniach 27 września 2005 r. 29 września 2005 r., 30 września 2005 r., 27 października 2005 r., 02 listopada 2005 r., 09 listopada 2005 r. i 18 listopada 2005 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

13. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 13 września 2010 r. w sprawie II K 786/10 za czyn za rt. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 17 marca 2010 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywa od 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2012 r. z zaliczeniem okresu od dnia 17 marca 2010 r. do dnia 11 maja 2010 r. i od dnia 09 sierpnia 2010 r. do dnia 06 września 2010 r.;

14. wyrokiem Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie II K 136/10 za czyn z art. 244 kk i art. 178 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 28 listopada 2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności na mocy art. 42 2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) lat na podstawie art. 49 § 2 kk świadczenie pieniężne na cel społecznych w kwocie 200 (dwieście) zł z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu od dnia 28 listopada 2009 r. do dnia 29 listopada 2009 r. jako jednego dnia rzeczywistego pozbawienia wolności;

15.wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie II K 77/11, za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 13 marca 2010 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym wyrokiem łącznym SR w Wąbrzeźnie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie II K 368/11 orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności w miejsce kar pozbawieni wolności orzeczonych w sprawach SR w Gdyni w sprawie II K 786/10, SR w Brodnicy w sprawie II K 136/10 i SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 77/11, którą odbył w całości;

16. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie III K 142/15 za przestępstwo z art. 242 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 4 kwietnia 2014 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu od 29.09.2104 r. do dnia 9. 10.2014 r. oraz od dnia 18 lipca 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 r.;

17. zaocznym Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 14 września 2015 r. w sprawie II K 26/15 za przestępstwo popełnione w dniu 26 stycznia 2015 r. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 3 kk i art. 64 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 27 stycznia 2015 r.

18. Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie VIII K 1567/15 za przestępstwa popełnione w okresie od 10 lipca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. w warunkach ciągu przestępstw z art. 270 § 1 kk i art. 91 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności ;

I. na podstawie art. 569 § 1 kpk, 91 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w stosunku do skazanego R. C. na mocy wyroków SR w Bydgoszczy w sprawie III K 142/15; SR w Golubiu-D. w sprawie II K 26/15 oraz SR w Toruniu w sprawie VIII K 1567/15 orzeka karę łączną 10 ( dziesięciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na poczet orzeczonej kary łącznej w punkcie I wyroku zalicza okresy odbycia kary pozbawienia wolności w sprawie III K 142/15 SR w Bydgoszczy w okresie od 29 września 2014 r. do 9 października 2014 r., od 18 lipca 2015 r. do 27 sierpnia 2015 r., od 7 października 2015 r. do 15 listopada 2015 r.; w sprawie II K 26/15 SR w Golubiu D. w okresie od 26 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r. oraz od 15 listopada 2015 r. do 12 kwietnia 2016 r :

III. na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 17 § 1pkt 7 kpk umarza postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym orzeczeń opisanych w punkcie od 1 do 15;

IV. w pozostałym zakresie wyroki podlegające połączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu;

V. kosztami postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

sygn. akt

II K 207/16

UZASADNIENIE

Administracja Aresztu Śledczego w S. zwróciła się o wydanie z urzędu wyroku łącznego dotyczącego skazanego R. C. w zakresie kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu sygn. akt II K 26/15 oraz Sądu Rejonowego w Toruniu sygn. akt VIII K 1567/15.

( dowód : pismo k. 2 akt)

Sąd z urzędu na podstawie karty karnej ustalił, iż R. C. był wielokrotnie karany. Nakazem karnym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 05 sierpnia 1998 r. w sprawie II K 207/98 za czyn z art. 203 § 2 kk popełniony w dniu 31 maja 1998 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele publiczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29.04.1999 r. określono zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 maja 1999 r. do dnia 23 sierpnia 1999 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt

karta karna k. 8-9 akt)

Następnie został skazany nakazem karnym Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 16 października 1998 r. w sprawie II K 247/98 za czyn z art. 289 § 1 kk popełniony w dniu 01 września 1998 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 29.04.1999 r. określono zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 17 września 1999 r. do dnia 16 grudnia 1999 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie II K 259/98 R. C. został skazany za czyn z art. 289 § 2 kk popełniony w nocy 9/10 września 1998 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 letni okres próby, dozór kuratora, zobowiązanie do naprawienia w całości szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 200 zł, poddanie się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu i kontynuowania tego lego leczenia w okresie próby, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 1999 r. w sprawie II Ko 394/99 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 13 grudnia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2000 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

R. C. był także skazany wyrokiem Sądu rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie II K 86/99 za ciąg przestępstw z art. 289 § 1 i 2 kk popełnionych w dniu 25 lutego 1999 r. i w dniu 01 kwietnia 1999 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 4 letni okres próby, dozór kuratora, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie II Ko 239/01 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniach 01 i 02 kwietnia 1999 r. jako 2 dni rzeczywistego pozbawienia wolności gdzie wyrokiem łącznym z dnia 28 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie w sprawie II K 230/01 połączył karę pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 86/99 z karą pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 26 maja 2004 r. do dnia 24 maja 2006 r. z zaliczeniem okresu od dnia 01 kwietnia 1999 r. do dnia 02 kwietnia 1999 r

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie II K 101/99 został skazany za czyn z art. 278§ 1 kk popełniony w dniu 17 stycznia 1999 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, gdzie kary jednostkowe połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 4 letni okres próby, dozór kuratora, a następnie postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 24 kwietnia 2001 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wonności gdzie wyrokiem łącznym z dnia 28 czerwca 2001 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie II K 218/01 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk został skazany za czyn popełniony w nocy z 20/21 sierpnia 2000 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 289 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 31 października 2000 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wonności gdzie kary jednostkowe połączono i wymierzono łączną karę jednego roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od dnia 26 stycznia 2003 r. do dnia 26 maja 2004 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

R. C. wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 06 września 2001 r. w sprawie II K 246/01 za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk został skazany za czyn popełniony w nocy 10 stycznia 2001 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty 2.500 zł gdzie karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 24 maja 2006 r. do dnia 24 marca 2007 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie II K 111/04 został skazany za czyn z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 28 września 2004 r. na karę jednego roku pozbawienia wolności za czyn z art. 178a § 1 k popełniony w dniu 28 września 2004 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 42 §2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, na podstawie art. 49a § 1 i 2 kk świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł na cel społeczny, gdzie kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, dozór kuratora, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 500 zł w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, a następnie postanowieniem z dnia 06 października 2005 r. w sprawie II Ko 179/05 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolości i zaliczył na jej poczet okres zatrzymania w dniach 28 września 2004 r. i 29 września 2004 r., karę pozbawienia wolności odbył w okresie od 05 czerwca 2007 r. do dnia 26 listopada 2008 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Z kolei wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie VI K 157/05 został skazanych za czyn z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 244 kk i art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 06 kwietnia 2005 r. na karę jednego roku pozbawienia wolności, na podstawie art. 42 § 2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, a podstawie art. 49 § 2 kk świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł na cel społeczny za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 23 kwietnia 2005 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności na podstawie art. 33 § 2 kk karę 50 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny za równoważną kwocie 20 zł, gdzie kary jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono łączną karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat tytułem próby, dozór kuratora, a następnie postanowieniem z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie VI Ko 348/05 Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu rejonowego w Chełmnie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie II K 284/05 R. C. został skazany za czyn z art. 217 § 1 kk popełniony w dniu 04 czerwca 2005 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 191 § 2 kk i art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 04 czerwca 2005 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 289 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 244 kk popełniony w dniu 16 czerwca 2005 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie łączną karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Następnie wyrokiem zaocznym Sądu rejonowego w Toruniu dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie X K 750/05 został skazany za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 08 08 marca 2005 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem zatrzymania w dniu 08marca 2005 r.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wreszcie wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie II K 242/06 R. C. został skazany za ciąg przestępstw z art. 270 § 1 kk popełnionych w dniach 27 września 2005 r. 29 września 2005 r., 30 września 2005 r., 27 października 2005 r., 02 listopada 2005 r., 09 listopada 2005 r. i 18 listopada 2005 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

R. C. był także skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 13 września 2010 r. w sprawie II K 786/10 za czyn za art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 17 marca 2010 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywa od 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 marca 2012 r. z zaliczeniem okresu od dnia 17 marca 2010 r. do dnia 11 maja 2010 r. i od dnia 09 sierpnia 2010 r. do dnia 06 września 2010 r..

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Brodnicy z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie II K 136/10 został skazany za czyn z art. 244 kk i art. 178 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 28 listopada 2009 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności na mocy art. 42 2 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 6 (sześciu) lat na podstawie art. 49 § 2 kk świadczenie pieniężne na cel społecznych w kwocie 200 (dwieście) zł z zaliczeniem na poczet kary pozbawienia wolności okresu od dnia 28 listopada 2009 r. do dnia 29 listopada 2009 r. jako jednego dnia rzeczywistego pozbawienia wolności.

Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie II K 77/11 został skazany za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 13 marca 2010 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem łącznym SR w Wąbrzeźnie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie II K 368/11 orzeczono karę łączną w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach SR w Gdyni w sprawie II K 786/10, SR w Brodnicy w sprawie II K 136/10 i SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 77/11, którą odbył w całości. Orzeczono także karę łączną w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 259/98 SR w Wąbrzeźnie oraz ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie II K 247/98 SR w Wąbrzeźnie. Na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie odnośnie możliwości wydania wyroku łącznego w zakresie pozostałych orzeczeń opisanych powyżej.

( dowód: wyrok łączny SR w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11 k. 80-82 tych akt)

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie III K 142/15 został skazany za przestępstwo z art. 242 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 4 kwietnia 2014 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu od 29.09.2104 r. do dnia 9. 10.2014 r. oraz od dnia 18 lipca 2015 r. do dnia 27 sierpnia 2015 r.

( dowód : wyrok w sprawie III K 142/15 SR w Bydgoszczy k.232, 247 tych akt)

R. C. był także skazany wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 14 września 2015 r. w sprawie II K 26/15 za przestępstwo popełnione w dniu 26 stycznia 2015 r. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 278 § 3 kk i art. 64 § 1 kk na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet zatrzymania od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 27 stycznia 2015 r.

( dowód: wyrok w sprawie II K 26/15 SR w Golubiu-D. k. 274-277 tych akt)

Był także skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie VIII K 1567/15 za przestępstwa popełnione w okresie od 10 lipca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. w warunkach ciągu przestępstw z art. 270 § 1 kk i art. 91 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: wyrok w sprawie VIII K 1567/15 SR Toruń k. 24 tych akt)

Z informacji administracji ZK G. wynika, iż skazany zachowuje się poprawnie. Nie był karany dyscyplinarnie . Obecnie odbywa karę pozbawienia wolności do 18.10.2016 r.

( dowód : opinia k. 29-36 akt )

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż zachodziła ujemna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądzonej w zakresie wyroków wskazanych w punktach od 1 do 15 części wstępnej wyroku. Przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz zawarta w art. 574 k.p.k. reguła odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zwyczajnym przed sądem I instancji dają podstawę do twierdzenia, iż wyrok łączny uzyskuje materialną prawomocność, którą uchyla jedynie wydanie nowego wyroku łącznego w warunkach określonych w art. 575 k.p.k. Przymiot materialnej prawomocności uzyskuje również postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wydane na podstawie art. 572 k.p.k. Odpowiednie stosowanie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego decyduje o powstaniu ujemnej przesłanki procesowej o charakterze bezwzględnym w każdym przypadku, gdy po wydaniu prawomocnego wyroku łącznego lub postanowienia o umorzeniu postępowania w tej kwestii na podstawie art. 572 k.p.k., dojdzie do rozpoznania sprawy odnośnie wydania wyroku łącznego w odniesieniu do tej samej osoby i tych samych wyroków skazujących różnych sądów. Taka sytuacja ma miejsce w realiach sprawy w zakresie wyroków opisanych w punkcie od 1 do 15. W kwestii możliwości wydania wyroku łącznego dotyczących tych orzeczeń wypowiedział się Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie w sprawie II K 368/11.

Inaczej należało potraktować sytuację oskarżonego odnośnie możliwości wydania wyroku łącznego dotyczącego orzeczeń wydanych w sprawach III K 142/15 SR w Bydgoszczy, II K 26/15 SR w Golubiu-D. oraz VIII K 1567/15 SR w Toruniu.

Na wstępie należy wskazać, iż w myśl art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r ( Dz. U. z 2015 r., poz.396 ) o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych ustaw przepisów rozdziału IX ustawy o karze łącznej, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia tej ustawy. We wszystkich tych trzech sprawach doszło do uprawomocnienia się orzeczeń po 1 lipca 2015 r. zatem zachodziły podstawy do orzeczenia kary łącznej na zasadach obowiązujących po tej dacie. Należy jednak pamiętać o treści art. 4 § 1 kk. W chwili popełnienia przestępstw w sprawach III K 142/15 SR Toruń oraz II K 26/15 SR w Golubiu-D. treść art. 85 § 2 kk była względniejsza dla sprawcy. Sąd mógł bowiem połączyć kary niepodlegające wykonaniu. Taka możliwość ustała po 1 lipca 2015 r. W chwili orzekania w przedmiocie wydania wyroku łącznego tj. 25.04.2016 r. kary pozbawienia wolności w sprawach III K 142/15 SR w Bydgoszczy oraz II K 26/15 SR w Golubiu-D. zostały w całości wykonane. Nie wykonana była jedynie kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie VIII K 1567/15 SR w Toruniu ( k.29 akt). Przestępstwa w tej sprawie skazany dopuścił się w okresie od 10 do 14 lipca 2015 r. przed rozpoczęciem wykonywania kar pozbawienia wolności w pozostałych dwóch sprawach. Należy jedynie nadmienić, iż w sprawie III K 142/15 SR w Bydgoszczy w okresie od 29.09.2014 r. do 9.10.2014 r. był stosowany areszt tymczasowy, który nie można utożsamiać z wykonywaniem kary w rozumieniu art. 85 § 3 kk.

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 kpk wydanie wyroku łącznego jest możliwe w stosunku do osoby skazanej prawomocnie wyrokami różnych sądów, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Kara ta w myśl art. 85 kk jest orzekana jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono kary tego samego rodzaju. Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25.02.2005 r, I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13 zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa.

Wśród analizowanych trzech orzeczeń najstarsze chronologicznie orzeczenie to wyrok SR w Bydgoszczy w sprawie III K 142/15 z dnia 27.08.2015 r. Przed tą datą skazany dopuścił się popełnienia przestępstw w sprawach II K 26/15 SR w Golubiu-D. oraz VIII K 1567/15 SR Toruń. Reasumując możliwe było orzeczenie kary łącznej, a tym samym wydanie wyroku łącznego w zakresie kary pozbawienia wolności w tych sprawach.

Zgodnie z treścią art. 86 kk Sąd orzeka karę łączną w granicach od najwyższej z jednostkowych kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. W realiach sprawy Sąd mógł wymierzyć skazanemu karę od 5 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności. Przy orzekaniu kary łącznej dopuszczalne jest zastosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji. Zastosowanie każdej z tych zasad jest jednak rozwiązaniem skrajnym, które może być stosowane wyjątkowo. W ocenie Sądu nie zachodził pomiędzy poszczególnymi przypisanymi czynami tak bliski związek, który pozwalałby na zastosowanie zasady absorpcji. Przypisane przestępstwa dotyczyły skazań o odmiennej kwalifikacji, godziły w różne dobra prawne – mienie, wymiar sprawiedliwości oraz obrót dokumentów. Nie było także między nimi bliskiej więzi czasowej zostały popełnione w okresie od kwietnia 2014 r. do lipca 2015 r.

Wydając wyrok łączny należy także uwzględnić w zakresie wymiaru kary te wszystkie okoliczności, które zaistniały także po wydaniu wyroków mogące świadczyć o przebiegu procesu resocjalizacji. Z aktualnej informacji administracji ZK G. wynika, iż zachowanie skazanego w czasie odbywania kary jest oceniane jako właściwe . Z tych powodów Sąd uznał, iż orzeczony wymiar kary łącznej 10 miesięcy pozbawienia wolności, w odpowiedni sposób kształtują karę łączną.

O kosztach orzeczono w myśl art. 624 § 1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Numrych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Żuchowski
Data wytworzenia informacji: