Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 340/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-06-12

Sygn. akt IVCz 340/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12.06.2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Deniziuk

po rozpoznaniu w dniu 12czerwca 2013r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. z siedzibą w Z.

przeciwko P. G.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w słupsku w dniu 7 maja 2013r., sygn. akt IX C 274/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt IV Cz 340/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 maja 2013r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż brak przesłanek wskazanych w art. 102 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych . Pozwany ma stałe źródło utrzymania , prowadzi działalność gospodarczą , wynajmuje mieszkanie. Jest właścicielem trzech nieruchomości . Po spłaceniu wszystkich wskazanych w oświadczeniu wydatków pozostaje mu kwota 1590 zł na utrzymanie dwuosobowej rodziny .

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany . Wskazał, że jest ojcem samotnie wychowującym dziecko. Jego majątek obciążony jest licznymi hipotekami . Miesięczna rata kredytu bankowego wynosi 4000 zł . W wydatkach nie uwzględnił dodatkowych kosztów na paliwo wynoszących 600 zł miesięcznie i opłaty za przedszkole w kwocie 350 zł.

Sąd Okręgowy zważały co następuje

Zażalenie nie jest zasadne.

Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał jakie przesłanki winien wnioskujący o zwolnienie od kosztów sądowych wykazać i jakie kryteria bierze pod uwagę Sąd , do którego taki wniosek wpłynął. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, instytucja zwolnienia od kosztów sądowych ma bowiem charakter wyjątkowy - zasadą jest bowiem odpłatność postępowania cywilnego - i w istocie stanowi pomoc państwa (podatników) dla osób, dla których poniesienie kosztów sądowych wiązałoby się z uszczerbkiem utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Zatem osoba ubiegająca się o taką pomoc powinna najpierw poczynić oszczędności we własnych wydatkach, aż do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny, a dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające – może zwrócić się o pomoc państwa.

Zgodnie z art. 102 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. ( Dz.U. Nr 167,poz 1398 ) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu dla siebie i rodziny.

W sytuacji zaś kiedy , tak jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, wnioskujący nie jest pozbawiony środków do życia i otrzymuje stały dochód , oceny zasadności wniosku dokuje się poprzez pryzmat całej sytuacji majątkowej wnioskującego o zwolnienie od kosztów sądowych .

Okoliczność ,iż wnioskodawca ma stały dochód i ponadto jest właścicielem kilku nieruchomości nie pozwala zaliczyć go w poczet osób ubogich , które wymagają wsparcia ze strony Skarbu Państwa. Jedynie zaś w sytuacji kiedy niezbędne jest podjęcie natychmiastowej ochrony swoich praw przed sądem, fakt posiadania majątku w postaci nieruchomości nie jest decydującym kryterium .

Pozostała zaś po odliczeniu koniecznych wydatków, nawet wskazanych dodatkowych w zażaleniu, nie pozwala zakwalifikować wnioskodawcy do osób ubogich wymagających wsparcia ze strony Skarbu Państwa .

W tych okolicznościach należało , na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 kpc orzec jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: