Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 252/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-05-08

Sygn. akt IV Cz 252/13

POSTANOWIENIE

Dnia 8 maja 2013 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Jaroszewicz

Sędziowie: SO Jolanta Deniziuk

SO Mariola Watemborska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2013 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużniczki J. B.na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Andrzeja Śniegockiego z dnia 18.12.2012 r. polegającą na wszczęciu postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 5336/12

na skutek zażalenia dłużniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt IXCo 62/13

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżony postanowieniem Sąd Rejonowy w Słupsku odrzucił skargę dłużniczki na czynność komornika polegającą na wszczęciu postępowania egzekucyjnego, uznając, że skarga została złożona po upływie tygodniowego terminu, w którym dłużniczka mogła zaskarżyć czynność komornika.

Z taką decyzją sądu nie zgodziła się dłużniczka wnosząc zażalenie, z treści którego wynika, iż domaga się ona wstrzymania czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie dłużniczki jako bezzasadne nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim jednak zauważyć należy, że dłużniczka składając zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi na czynność komornika z powodu niedochowania terminu nie podnosi w zażaleniu żadnych argumentów, które miałyby przekonać Sąd II instancji, iż złożona przez nią do Kancelarii Komornika Sądowego skarga została złożona w terminie.

Zgodzić się natomiast należy z Sądem I instancji, że skoro dłużniczka – jak sama zresztą podkreśla w treści skargi – w dniu 27 grudnia 2012r. otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, to do dnia 3 stycznia 2013r. mogła skutecznie złożyć skargę na tę czynność komornika do Sądu Rejonowego w Słupsku – o czym została w sposób szczegółowy pouczona przez Komornika wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji. W tym terminie jednak dłużniczka skargi do Sądu nie złożyła – skierowała ją bowiem do Komornika, który w dniu jej otrzymania tj. 4 stycznia 2013r. przesłał ją do właściwego do rozpoznania skargi sądu. Złożenie jednak skargi w dniu 4.01.2013r nastąpiło jednak już z przekroczeniem terminu do jej złożenia, zatem skarga podlegała odrzuceniu jako spóźniona.

Podnoszone natomiast przez skarżącą w zażaleniu kwestie dotyczące podjętych przez nią czynności w sprawie IC 464/12 nie mają wpływu na treść wydanego w sprawie orzeczenia i nie mogą stanowić podstawy do zmiany zaskarżonego orzeczenia.

Z powyższych względów zażalenie wywiedzione przez dłużniczkę, jako bezzasadne, należało oddalić, o czym Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Jaroszewicz,  Jolanta Deniziuk
Data wytworzenia informacji: