Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 157/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-04-13

Sygn. akt I Co 157/14

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny:
Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk
Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 r. w G. sprawy z wniosku Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. z udziałem G. H.

o wydanie tytułu wykonawczego w zamian za utracony

postanawia

I.  oddalić wniosek;

II.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę, uznając je za poniesione.

Sygn. akt I Co 157/14

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

Brak ustaleń w zakresie utraty przez wierzyciela tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty z dnia 28 września 2010 r. (sygn. I Nc 5824/10).

Ocena dowodów

Brak ustaleń faktycznych niezbędnych do uwzględnienia wniosku wynika z tego, że wnioskodawca nie przedstawił żadnego dowodu potwierdzającego utratę tytułu wykonawczego. Pismo inicjujące postępowanie zawierało wniosek o przesłuchanie świadka (M. K.), który jednak został cofnięty pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Kwalifikacja prawna

Oddalając wniosek sąd zaaprobował dotychczasowe poglądy orzecznictwa i doktryny. Zgodnie np. z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1973 r., I Cz 22/73, „ dowód utraty tytułu wykonawczego, stanowiącej podstawę wniosku o ponowne jego wydanie, spoczywa na wierzycielu, z tego bowiem faktu wierzyciel wywodzi swe uprawnienie do ponownego uzyskania, w zamian utraconego, tytułu wykonawczego (art. 6 k.c.). Samo tylko powołanie się wierzyciela na fakt utraty tytułu wykonawczego jest niewystarczające (art. 794 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze wniosek oddalono na mocy art. 794 k.p.c. a contrario ( punkt I. sentencji).

W punkcie II. sentencji orzeczono o kosztach postępowania zgodnie z art. 13 § 2 w zw. z art. 98 § 1 k.p.c., obciążając nimi przegrywającego wierzyciela.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Jachurska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Tadeusz Kotuk
Data wytworzenia informacji: