Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 458/19 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-08-22

  Sygn. akt II K 458/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Dnia 22 sierpnia 2019 r.

  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w Wydziale II Karnym w składzie :

Przewodniczący: SSR Beata Studzińska

Protokolant: Małgorzata Zelgert

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G.O. w G. – nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo wokandą

po rozpoznaniu w dniach 04 stycznia 2019 r. , 07 marca 2019 r. , 06 maja 2019 r. i 08 sierpnia 2019 r. sprawy S. M. , syna G. i A. , urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 29 listopada 2017 r. w G. , działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami , grożąc V. A. użyciem przemocy przy zastosowaniu przedmiotu w postaci pistoletu pneumatycznego A. kal. 6 mm , produkcji (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w kwocie 5.000,00 złotych, czym działał na szkodę w/w oraz K. K. ;

- tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk

II.  w dniu 29 listopada 2017 r. w G. naruszył nietykalność cielesną V. A. w ten sposób , że uderzył go pistoletem pneumatycznym A. kal. 6 mm produkcji tajwańskiej w lewą część twarzy ;

- tj. o przestępstwo z art. 217 § 1 kk

I.  Oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 280 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności ;

II.  Oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia przestępstwa z art. 217 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 217 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności ;

III.  Na podstawie art. 85 § 1 k.k. , art. 85a k.k. , art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego S. M. obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. K. kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) , z tym ustaleniem , że w/w obowiązek zapłaty przez oskarżonego S. M. jest solidarny z obowiązkiem zapłaty orzeczonym w stosunku do oskarżonego P. S. w punkcie II wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku II Wydziału Karnego z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie II K 679/18 ;

V.  Na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego S. M. w punkcie III wyroku łącznej kary pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 02 września 2018 r. ( od godz. 17:50 ) , przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

VI.  Na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. oraz art. 1 , art. 2 ust. 1 pkt 5 , art. 6 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz.U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu na które składają się : kwota 864 (osiemset sześćdziesiąt cztery) złote i 62 (sześćdziesiąt dwa) grosze tytułem zwrotu wydatków oraz kwota 400 ( czterysta ) złotych tytułem opłaty.

SSR Beata Studzińska

Sygn. akt II K 458/19

ZARZĄDZENIE

1.  (...) ;

2.  (...) ;

3.  (...) .

SSR Beata Studzińska

G. , dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Studzińska
Data wytworzenia informacji: