Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2178/12 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-10-30

Sygn. akt I 1 C 2178/12 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Mirosława Andrzejewska-Buczek

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko Syndykowi masy upadłości A. G. Sp.z o.o w upadłości likwidacyjnej

o zapłatę

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  przyznać pełnomocnikowi powódki ustanowionemu z urzędu –adwokatowi A. K. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku kwotę 1476 zł ( jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) w tym VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu ;

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 września 2012r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. obejmującą likwidację majątku upadłego , sygn. akt VI GU 173/12.

Postanowieniem z dnia 06 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. zawiesił postępowania z urzędu.

Zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

W postępowaniu upadłościowym wierzyciel A. P. zgłosiła wierzytelność pieniężną przeciwko upadłemu w kwocie 6.895,00 zł, a syndyk uznał wierzytelność w kwocie 6.640,09 złotych w kategorii IV. Wierzytelność została ujęta na liście wierzytelności (...) w kategorii IV. Lista została zatwierdzona przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 30.10.2017r.

Z przedłożonego wyciągu z listy wierzytelności w sprawie VI GUp 23/12 wynika, że wierzytelność , co do której wszczęto proces w niniejszej sprawie przed ogłoszeniem upadłości, została uznana przez syndyka, a zatwierdzona lista wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny. Zatem w niniejszej sprawie prowadzenie postępowania było bezprzedmiotowe, dlatego też Sąd , na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie.

W punkcie drugim postanowienia , Sąd na zasadzie § 2 ust.1, § 3 ust. 1 oraz § 6 pkt 4 w zw. z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - Dz.U. nr 167, poz. 1349 ze zm) zasądzając od Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku na rzecz adwokata A. K. ustanowionemu pełnomocnikiem z urzędu dla powódki, kwotę 1476 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.

Sygn. akt I 1 C 2178/12

ZARZĄDZENIE

Dnia 30 października 2019 r.

1.  Odnotować w Repertorium i sporządzić wokandę z posiedzenia niejawnego;

2.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda adw. A. K. (k. 41) ze zobowiązaniem do złożenia w dwóch egzemplarzach faktury VAT celem wypłaty wynagrodzenia , zaś syndykowi J. D. z pouczeniem o zażaleniu;

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za 15 dni z z.p.o.- osobiście sędziemu.

Sędzia M. B.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Szymańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: