Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV K 137/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2015-09-23

Sygn. akt XIV K 137/15

WYROK W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XIV Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący: SSO Aneta Szteler – Olszewska

Ławnicy: Maria Silarska, Helena Miszker

Protokolant: sekr. sąd. Izabela Misura

przy udziale Prokuratora: Remigiusza Signerskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.09.2015r. sprawy:

P. O., urodz. (...) w K., syna P. i E. zd. S.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 01.07.2014r. do 21.11.2014r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił środki odurzające w postaci konopi innych niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 58 gramów, za cenę 50 zł za 1 gram innym osobom, w tym: P. P. (2) w łącznej ilości nie mniejszej niż 8 gramów, T. D. w łącznej ilości nie mniejszej niż 8 gramów, M. F. w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gramów, P. R. w łącznej ilości nie mniejszej niż 12 gramów, G. G. w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów, osobie o ps. (...) w łącznej ilości nie mniejszej niż 15 gramów,

- tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk;

II. w okresie od 01.07.2014r. do 21.11.2014r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, a następnie zbierał je i wytwarzał z nich środki odurzające w znacznej ilości, wobec ujawnienia u niego w dniu 21.11.2014r. 26,34 gramów ziela konopi innych niż włókniste, mogących stanowić nie mniej niż 26 pojedynczych porcji konsumpcyjnych marihuany,

- tj. o czyn z art. 63 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zb. z art. 53 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11§2 kk;

III. w dniu 21.11.2014r. w B., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające w postaci 26,34 gramów ziela konopi innych niż włókniste, co stanowi znaczną ilość środka odurzającego,

- tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

*********

I.  oskarżonego P. O. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie I aktu oskarżenia i za to na mocy art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) w zw. z art. 12 kk skazuje oskarżonego i wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) orzeka od oskarżonego P. O. na rzecz Stowarzyszenia (...), (...) i (...) Uzależnień dla (...) w G. , ul. (...) nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych;

III.  na mocy art. 45§1 kk orzeka w stosunku do oskarżonego przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w wysokości 2.900 zł (dwóch tysięcy dziewięciuset złotych);

IV.  oskarżonego P. O., w ramach czynów zarzucanych mu w punkcie II i III aktu oskarżenia, uznaje za winnego popełnienia tego, że w okresie od 01.07.2014r. do 21.11.2014r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał konopie inne niż włókniste, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, a następnie zbierał je i wytwarzał z nich środki odurzające w znacznej ilości, z czego w dniu 21.11.2014r. posiadał w miejscu swojego zamieszkania środki odurzające w postaci 26,34 gramów ziela konopi innych niż włókniste, mogące stanowić nie mniej niż 26 pojedynczych porcji konsumpcyjnych marihuany, czyn ten przy zastosowaniu art. 4§1 kk kwalifikuje z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) w zb. z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na tej podstawie skazuje oskarżonego, zaś przy zastosowaniu art. 60§2 i §6 pkt 2 kk oraz art. 11§3 kk na mocy art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) w zw. z art. 33§1 i 3 kk wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) złotych każda;

V.  na mocy art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) orzeka od oskarżonego P. O. na rzecz Stowarzyszenia (...), (...) i (...) Uzależnień dla (...) w G. , ul. (...) nawiązkę w kwocie 1500 (tysiąc pięćset) złotych;

VI.  na mocy art. 85 kk i art. 86§1 kk w zw. z art. 4§1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego P. O. jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

VII.  na mocy art. 69§1 i 2 kk i art. 70§1 pkt 1 kk w zw. z art. 4§1 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo oskarżonemu zawiesza na okres 5 (pięciu) lat tytułem próby;

VIII.  na mocy art. 73§1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

IX.  na mocy art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.05.179.1485) orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: suszu roślinnego koloru zielonego, rozerwanej koperty z logo Plus, metalowego pudełka z logo STR8, wagi elektronicznej i 3 kartek w linie z zapisami, zapisanych w wykazie dowodów rzeczowych Nr I/163/14 pod poz. 1, 3 - 7;

X.  na mocy art. 626§1 kpk, art. 627 kpk oraz art. 1, 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki sądowe w wysokości 1.970,13 zł oraz wymierza oskarżonemu opłatę sądową w wysokości 900 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Pawlak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szteler – Olszewska,  Maria Silarska ,  Helena Miszker
Data wytworzenia informacji: