Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 83/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Elblągu z 2015-07-24

Sygn. akt. II K 83/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lipca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Władysław Kizyk

Protokolant: stażysta Sylwia Piotrowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Elblągu Dariusza Ewertowskiego

po rozpoznaniu w dniach: 10.03.2015r., 13.03.2015r., 09.04.2015r., 16.04.2015r., 12.05.2015r., 11.06.2015r., 16.07.2015r.

sprawy :

1.  R. B. – syna D. i M. z domu B., urodzonego (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 10 maja 2010 r. do 02 sierpnia 2011 r. w B. działając z góry powziętym zamiarem i w krótkich odstępach czasu oraz działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 99236,99 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 9274,48 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...) w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: w dniu 10 maja 2010 r. wypełnił on odręcznie oraz podpisał przedłożony mu przez M. S. wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych, a następnie tegoż dnia złożył on w Agencji (...) w B. ten wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...) stwierdzający wbrew prawdzie, że jest on producentem rolnym, następnie w okresie od 14 do 17 maja 2010 r. podpisał on przedłożony mu przez M. S. wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o przyznanie dotacji na rok 2010, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 108511,47 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), następnie M. S. pocztą w dniu 17.05.2010 r. przesłał ten wniosek do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten wpłynął do tej Instytucji w dniu 18 maja 2010 r., dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w B., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 39 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 76 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 16 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 3 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 5 o powierzchni 5 ha, działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 7 ha, (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4, o powierzchni 15 ha, wchodziły w skład posiadanego przez niego na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez niego rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, w okresie od 11 do 12.06.2010 r. z nieustalonej przyczyny podpisał on przedłożony mu przez M. S. komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o korektę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali korekty w/w wniosku co do działki położonej w W., gm. F. nr (...), o powierzchni 14 ha, a następnie w dniu 12.06.2010 r. M. S. przesłał pocztą w tym zakresie wniosek sygn. (...) do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 15.06.2010 r., w okresie od 05.08.2010 r. do 23.08.2010 r. z nieustalonej przyczyny podpisał przedłożony mu przez M. S. komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o zmianę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali zmiany w/w wniosku co do działek położonych w B., gm. F.: nr (...), o powierzchni 39 ha, nr (...), o powierzchni 76 ha, (...) o powierzchni 16 ha, (...) o powierzchni 5 ha, co do działek położonych w W., gm. F.: nr (...)o powierzchni 5 ha, nr (...) powierzchni 7 ha, nr (...) o powierzchni 14 ha, nr (...) o powierzchni 4 ha, nr (...) o powierzchni 7 ha, a następnie w dniu 23.08.2010 r. M. S. pocztą przesłał w tym zakresie wniosek sygn.(...) do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 24.08.2010 r., przy czym w/w dotacja w kwocie 99236,99 zł. została w dniu 02 grudnia 2010 r. przelana na należące do niego konto nr (...) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w B., a następnie po zwróceniu tych środków na konto Agencji (...) z powodu zamknięcia w/w konta w Banku (...), w dniu 02.08.2011 r. dotacja ta została przelana, po uprzednim złożeniu w dniu 21.07.2011 r. w Agencji (...)w B. częściowo wypisanego przez nieustaloną osobę i przez niego oraz podpisanego przez R. B. wniosku z dnia 18.07.2011 r. o zmianę wpisu do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...)zmieniającego numer konta bankowego w/w, przy czym wniosek ten stwierdzał wbrew prawdzie, że jest on producentem rolnym, na należące do niego konto w Banku (...) S.A. nr (...) (...) przy czym część z tych pieniędzy w kwocie 60000 zł przekazał on M. S., natomiast pozostałe środki w kwocie łącznej 39236,99 zł. R. B. bez zgody ostatnio wymienionego przeznaczył na własne cele, czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O.;

t.j. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk.

2.  M. S.syna L. i K. z domu T., urodzonego (...) w B.

oskarżonego, o to że:

IX.  w okresie od 08 marca 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 25805,56 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 46541,04 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on M. P. do wyłudzenia w/w dotacji, w dniu 08.03.2010 r. nakłonił on M. P. do wypisania odręcznie oraz podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...), przy czym on osobiście wypisał na tym wniosku pozycje 56-58 dokumentu („Nazwisko imię/nazwa posiadacza rachunku banku” „Nazwa banku, oddział, nr, miejscowość” i „Numer rachunku bankowego w standardzie (...)), który to wniosek osobiście przesłał pocztą, a w dniu 10.03.2010 r. wniosek ten wpłynął do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., przy czym wniosek ten stwierdzał wbrew prawdzie, że M. P. jest producentem rolnym, w dniu 23 marca 2010 r. nakłonił on M. P. do wypisania odręcznie oraz podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów o sygn. (...), przy czym on osobiście wypisał na tym wniosku pozycje 56-58 dokumentu („Nazwisko imię/nazwa posiadacza rachunku banku” „Nazwa banku, oddział, nr, miejscowość” i „Numer rachunku bankowego w standardzie (...)), a następnie nakłonił M. P. do złożenia w/w dniu w Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o (...) stwierdzającego wbrew prawdzie, że M. P. jest producentem rolnym, następnie przekazał on M. P. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2010 o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), instruował on M. P. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie w dniu 12 maja 2010 r. ostatnio wymieniony przedłożył wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łączne 72346,60 zł w Biurze tej Instytucji w B., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w C., gm. P.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 3 ha, działki położonej w P., gm. P., nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 23 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 42 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 19 ha, działki położone w P., gm. P.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 2 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 3 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 2 ha, działka położona w Ś., gm. B. o nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 3 ha, działka położona w J., gm. P. o nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy o powierzchni 2 ha, działki położone w L., gm. L.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 8 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 3 ha, wchodziły w skład posiadanego przez M. P. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 07.09.2010 r., z nieustalonej przyczyny nieustalona osoba podrobiła dokument w postaci wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r. z dnia 07.09.2010 r. sygn. (...) w ten sposób, że nieustalona osoba podpisała się na tym dokumencie jako „M. P.” w pozycji „czytelny podpis wnioskodawcy”, następnie sprawy wycofali w części w/w wniosek co do działek nr (...) o powierzchni 23 ha, (...) o powierzchni 1 ha, nr (...) o powierzchni 19 ha położonych w P. gm. P. i co do działki nr (...) o powierzchni 3 ha położonej w C. gm. P. w ten sposób, że nieustalona osoba w dniu 08.09.2010 r. przesłała pocztą w tym zakresie wniosek sygn. (...), który to wniosek dotarł do (...) Biuro Powiatowe w B. w dniu 09.09.2010 r., w dniu 05 listopada 2010 r. z nieustalonej przyczyny M. P. na jego prośbę podpisał i wypisał przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 6 ha położonej w L., gm. L., przy czym nieustalona osoba w dniu 05.11.2010 r. złożyła w tym zakresie wniosek sygn. (...) w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), w dniu 01 lub 02 grudnia 2010 r. z nieustalonej przyczyny M. P. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany wniosek o wycofanie w części wniosek o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 8 ha położonej w L., gm. L., przy czym nieustalona osoba w dniu 02.12.2010 r. złożyła w tym zakresie wniosek o sygn. (...) w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 25805,56 zł. została w dniu 10 stycznia 2011 r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do M. P., ostatnio wymieniony wypłacił z tego konta sumę 23000 zł., którą w/w przekazał jemu, natomiast pozostałe pieniądze w kwocie 2805, 56 zł. M. P. przeznaczył na materiały budowlane, czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział w O.;

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

X.  w okresie od 12 maja 2010 r. do 01 grudnia 2010 r. w B. działając z góry powziętym zamiarem i w krótkich odstępach czasu oraz działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 57220,76 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 6182,99 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie w dniu 12 maja 2010 r. nakłonił on P. M. do wypisania odręcznego i podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych, instruował w/w co do sposobu wypełnienia tego wniosku, a następnie nakłonił P. M. do złożenia w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...) stwierdzającego wbrew prawdzie, że P. M. jest producentem rolnym, następnie przekazał on P. M. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2010, instruował on P. M. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie w dniu 17 maja 2010 r. ostatnio wymieniony przedłożył w Agencji (...) Biuro Powiatowe w B. wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łączne 63403,75 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), który to dokument stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w R., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 22 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 19 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 13 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 15 ha, działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 17 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr 1 o powierzchni arkusza mapy 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 12 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 9 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 02 lub 03 września 2010 r. z nieustalonej przyczyny P. M. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co działek położnych w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 6 ha i nr (...), nr obrębu (...), nr 1 o powierzchni arkusza mapy 7 ha, następnie nieustalona osoba wysłała pocztą w dniu 03.09.2010 r. w tym zakresie wniosek sygn. (...), który to wniosek dotarł do Biura Powiatowego w B. Agencji (...) w dniu 06.09.2010 r., przy czym w/w dotacja w kwocie 57220,76 zł została w dniu 01 grudnia 2010 r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do P. M., ostatnio wymieniony przekazał jemu całość wypłaconych z konta środków, po czym on przekazał P. M. z tych środków 2000 zł., czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział w O.;

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art.297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

XI.  w okresie od 10 maja 2010 r. do 02 sierpnia 2011 r. w B. działając z góry powziętym zamiarem i w krótkich odstępach czasu oraz działając wspólnie i w porozumieniu z R. B. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 99236,99 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 9274,48 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił od R. B. do wyłudzenia dotacji, a następnie w dniu 10 maja 2010 r. przekazał on R. B. do wypełnienia i podpisania wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych, następnie tegoż dnia nakłonił on R. B. do złożenia w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. tegoż wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn.(...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że R. B. jest producentem rolnym, następnie w okresie od 14 do 17 maja 2010 r. przekazał on R. B. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o przyznanie dotacji na rok 2010, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 108511,47 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn.(...), a następnie on osobiście pocztą w dniu 17.05.2010 r. przesłał ten wniosek do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten wpłynął do tej Instytucji w dniu 18 maja 2010 r., dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w B., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 39 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 76 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 16 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 2 ha, nr 100/6, nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4 o powierzchni 3 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 5 o powierzchni 5 ha, działki położone w W., gm. F.:(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1, o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 4, o powierzchni 15 ha, wchodziły w skład posiadanego przez R. B. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w okresie od 11 do 12.06.2010 r. z nieustalonej przyczyny R. B. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego M. komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o korektę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali korekty w/w wniosku co do działki położonej w W., gm. F. nr (...), o powierzchni 14 ha, a następnie w dniu 12.06.2010 r. on osobiście przesłał pocztą w tym zakresie wniosek sygn.(...)do Biura Powiatowego w B. Agencji(...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 15.06.2010 r., a także w okresie od 05.08.2010 r. do 23.08.2010 r. z nieustalonej przyczyny R. B. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o zmianę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali zmiany w/w wniosku co do działek położonych w B., gm. F.: nr (...), o powierzchni 39 ha, nr (...), o powierzchni 76 ha, nr (...)o powierzchni 16 ha, nr(...) o powierzchni 5 ha, co do działek położonych w W., gm. F.: nr(...) o powierzchni 5 ha, nr 100/1 o powierzchni 7 ha, nr (...) o powierzchni 14 ha, nr (...)o powierzchni 4 ha, nr (...) o powierzchni 7 ha, a następnie w dniu 23.08.2010 r. on osobiście pocztą przesłał w tym zakresie wniosek sygn.(...)do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 24.08.2010 r., przy czym w/w dotacja w kwocie 99236,99 zł. została w dniu 02 grudnia 2010 r. przelana na konto nr (...) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. należące do R. B., a następnie po zwróceniu tych środków na konto (...)z powodu zamknięcia w/w konta w Banku (...), w dniu 02.08.2011 r. dotacja ta została przelana, po uprzednim złożeniu w dniu 21.07.2011 r. w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. częściowo wypisanego przez nieustaloną osobę i przez R. B. oraz podpisanego przez ostatnio wymienionego wniosku z dnia 18.07.2011 r. o zmianę wpisu do ewidencji producentów rolnych o sygn.(...)zmieniającego numer konta bankowego R. B., przy czym wniosek ten stwierdzał wbrew prawdzie, że wyżej wymieniony jest producentem rolnym, na konto w Banku (...) S.A. nr (...) (...) (...), należące do R. B., przy czym ostatnio wymieniony część z tych pieniędzy w kwocie 60000 zł przekazał jemu, natomiast pozostałe środki R. B. bez jego zgody przeznaczył na własne cele, czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O.;

t.j. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk.

XII.  w okresie od 16 maja 2011 r. do 04 sierpnia 2011r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. i innymi nieustalonymi osobami oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 85659,79 zł, na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on M. P. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie przekazał on M. P. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011 z dnia 16.05.2011r. o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn.(...)oraz 15 mapek gruntów rolnych położonych na terenie Gminy P. i L., Powiat B., a następnie w dniu 16 maja 2010 r. osobiście przesłał on ten wniosek wraz z 15 mapami pocztą do Biura Powiatowego Agencji (...)w B., wniosek ten wraz z załącznikami wpłynął do tej Instytucji w dniu 17.05.2011 r., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w C., gm. P.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 6 ha, (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 2 ha, działki położone w P., gm. P.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 23 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 42 ha, działki położone w P., gm. P. : nr (...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 1 o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 3 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 1 o powierzchni 2 ha, działka położona w Ś., gm. B. o nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 2 o powierzchni 3 ha, działka położona w J., gm. P. o nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 2 ha, działki położone w L., gm. L.: nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 3 o powierzchni 3 ha i działka położona w R. gm. B. nr (...), nr arkusza mapy 1, obręb (...) o powierzchni 2 ha wchodziły w skład posiadanego przez M. P. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął, albowiem w okresie od 12 do 13 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 13.07.2011 r. osobiście on przesłał pocztą ten wniosek do Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek o przyznanie płatności na 2011 r., co do działki nr (...) o powierzchni 23 ha położonej w P. gm. P., który to dokument dotarł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w B. w dniu 14.07.2011r. i nadano mu sygnaturę(...), w dniu 28 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 28.07.2011 r. on osobiście przesłał pocztą ten wniosek do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek o przyznanie płatności na 2011 r. do działek położonych w L., gm. L. : nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 3 o powierzchni 1 ha i nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 3 o powierzchni 3 ha, który to dokument dotarł do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 29.07.2011r. i nadano mu sygnaturę (...), w dniu 02 sierpnia 2011 r. z nieustalonej przyczyny nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 02.08.2011 r. on osobiście przesłał pocztą ten wniosek o sygn. (...) do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., wniosek ten dotarł do tej Instytucji w dniu 04.08.2011r., czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O.;

tj. o czyn z art.13§ 1 kk w zw. art.286§1 kk w zb. z art.297§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.12 kk.

XIII.  w okresie od 13 maja 2011 r. do 03 lutego 2012r. w B. działając z góry powziętym zamiarem i w krótkich odstępach czasu oraz działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 61031,77 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 91682,46. zł na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...) Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on J. K. do wyłudzenia w/w dotacji, po czym w dniu 13.05.2011 r. sam osobiście wypisał odręcznie druk wniosku, następnie przekazał on do podpisu J. K. wypisany przez siebie wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...), który to wniosek w dniu 13.05.2011 r. złożono w Agencji (...) Biuro Powiatowe w B., przy czym dokument ten stwierdzał wbrew prawdzie, że J. K. jest producentem rolnym, następnie przekazał on J. K. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011, instruował on J. K. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie ostatnio wymieniony w dniu 14 maja 2011 r. złożył w Agencji (...) Biuro Powiatowe w B. wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 152714,23zł., tj. dokument stwierdzający nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn. (...) poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy 1 o powierzchni 14 ha, nr 101/12, nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 4 ha, nr 103, nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 7 ha, działki położone w B. gm. F.: nr 97/3, nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 76 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 16 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 3 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 5 ha, działki położone w S., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 1 ha, działki położone w A., gm. G.: nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, działka położona w K., gm. G. nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w W., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha wchodziły w skład posiadanego przez J. K. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, w dniu 03 sierpnia 2011 r. z nieustalonej przyczyny J. K. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., następnie sprawcy wycofali części w/w wniosek co do działek nr (...) o powierzchni 76 ha i nr (...)o powierzchni 16 ha położonych w B. gm. F. i co do działki nr (...) o powierzchni 6 ha położonej w W. gm. G., po czym tegoż dnia J. K. w tym zakresie złożył w Biurze Powiatowym w B. Agencji(...)wniosek sygn. (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 61031,77 zł. została w dniu 03 lutego 2012r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do J. K., w/w wypłacił wszystkie środki z tegoż konta bankowego i przekazał je jemu, po czym dał on z tych środków 2000 zł. J. K. czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję(...) Oddział (...) w O.;

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art.12 kk.

XIV.  w okresie od 16 maja 2011 r. do 28 lutego 2012 r. w B. działając z góry powziętym zamiarem i w krótkich odstępach czasu oraz działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 83677,21 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 4711,07zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, w dniu 16 maja 2011 r. nakłonił on P. M. do wypisania odręcznego i podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych, instruował w/w co do sposobu wypełnienia tego wniosku, a następnie nakłonił P. M. do złożenia w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że P. M. jest producentem rolnym, w którym wskazano zmieniony adres zamieszkania ostatnio wymienionego, w dniu 16 maja 2011 r. przekazał on P. M. do podpisania 9 mapek gruntów rolnych położonych na terenie Gminy F. z zaznaczonymi odręcznie granicami dziełek i wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011, instruował on P. M. co do sposobu złożenia w/w wniosku, a następnie ostatnio wymieniony w dniu 16 maja 2011 r. złożył 9 w/w mapek gruntów oraz wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 88388,28 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn.(...)w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 17 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 12 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr(...),nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) powierzchni 7 ha, działki położone w R. , gm. F.:(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 22 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 19 h, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 13 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 29 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny przekazał on P. M. do podpisania mapkę działki rolnej położonej na terenie Gminy F. oraz wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., oraz instruowany przez niego co do sposobu wypisania P. M. wypisał i podpisał korektę wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r. (dot. korekty rodzaju upraw na jednej z działek), następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 7 ha i położonej w W., gm. F., przy czym następnie w dniu 29.07.2011r. P. M. złożył zakresie cofnięcia wniosku o dopłaty wniosek sygn.(...)oraz w zakresie korekty wniosku o dopłaty wniosek sygn.(...)wraz z w/w mapką działki w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 83677,21 zł. została w dniu 28 lutego 2012r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do P. M., ostatnio wymieniony przekazał całość wypłaconych z konta środków na jego rzecz, a następnie przekazał on P. M. z tych środków 3000 zł, czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O.;

tj. o czyn z art.286§1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art.297§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.12 kk.

XV.  w okresie od 04 maja 2012 r. do 30 listopada 2012r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. i z nieustalonymi osobami oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 68931,63 zł na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on J. K. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie przekazał on J. K. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę w okresie od 04.05.2012r. do 16.05.2012r. wniosek o dotację na rok 2012 o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn. (...)oraz przekazał on do podpisania 18 map gruntów rolnych położonych Gminach F. i G., a następnie w dniu 16.05.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek wraz z w/w mapami do Agencji (...) w B. wniosek ten wpłynął do tej Instytucji w dniu 17.05.2012 r., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy 1 o powierzchni 7 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 14 ha,(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, działka położona w B. gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 5 ha, działki położone w S., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...),o powierzchni 2 ha, nr (...)nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha, działki położone w A., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...),o powierzchni 1 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 3 ha, nr (...)nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr(...)nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w K., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha, 21/4 nr obrębu (...), o powierzchni 4 ha, (...)nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w W., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr (...)nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, działka położona w G. gm. G. nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 4 ha wchodziły w skład posiadanego przez J. K. na dzień 31.05.2012 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym sprawcy zamierzonego celu nie osiągnęli, albowiem w okresie od 04 do 09.07.2012 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on ostatnio wymienionemu do podpisania komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie w dniu 09.07.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działek położonych w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, działki położonej w B. gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, przesyłany w tym zakresie wniosek sygn. (...)wpłynął do w/w Instytucji w dniu 10.07.2012 r., w okresie od 11 do 13 lipca 2012 r. z nieustalonej przyczyny nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on w/w do podpisania komputerowo wypisaną przez nieustaloną osobę korektę wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 r. wraz z komputerowo wypisanym przez nieustaloną osobę wnioskiem z dnia 13.07.2012 r. o przywrócenie terminu do złożenia korekty wniosku oraz odręcznie wyrysowanymi działkami rolnymi na kopiach 18 mapek gruntów rolnych przesłanych do Biura Powiatowego w/w Agencji wraz z „wnioskiem o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn.(...), przy czym dokumenty te złożono w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 13 lipca 2012r., a korekcie w/w wniosku nadano sygnaturę (...), w okresie od 27 do 29 listopada 2012r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on ostatnio wymienionemu do podpisania komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie w dniu 29.11.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek sygn.(...)do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., wniosek ten dotarł do tej Instytucji w dniu 30 listopada 2012r., czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję(...) Oddział (...) w O.;

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.12 kk.

XVI.  w okresie od 10 maja 2012 r. do 11 grudnia 2012r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 214473,30 zł, wprowadzając w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, następnie w okresie od 10 do 14 maja 2012r. przekazał on P. M. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2012 wraz z 9 mapkami gruntów rolnych położonych w Gminie F., w dniu 14 maja 2012 r. nieustalona osoba wysłała pocztą do Biura tejże Instytucji w B. w/w mapki gruntów oraz dokument stwierdzający nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn. (...)poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 17 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 12 ha, nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 9 ha, działki położone w R., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 22 ha,(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 19 ha, nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...)o powierzchni 13 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, działki położone w G., gm. B.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 4 ha, działki położone w A., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 0 ha, nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 0 ha, nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni (...) ha, działka położona w B., gm. G. nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 171 ha, działki położone w G., gm. (...): nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 8 ha, działka położona w (...), gm. Nowa Wieś Lęborska nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 4 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2012 r. gospodarstwa rolnego i były przez niego użytkowane rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym wniosek ten wraz z załącznikami wpłynął do w/w Instytucji w dniu 15.05.2012r., sprawcy zamierzonego celu nie osiągnęli, albowiem w okresie od 02 do 10 lipca 2012 r. z nieustalonej przyczyny P. M. na jego prośbę podpisał przedłożony przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki położonej w B., gm. G. nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 171 ha, co do działki położonej w A., gm. G. nr 89/1, nr obrębu (...) o powierzchni 2 ha i co do działek położonych w G., gm. B.: nr 28/19, nr obrębu (...), nr arkusza mapy 2 o powierzchni 14 ha, nr 28/22, nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, a następnie w dniu 10.07.2012 r. nieustalona osoba pocztą przesłała w tym zakresie wniosek sygn. (...)do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 12.07.2012r., a w dniu 11 grudnia 2012r. z obawy przed odpowiedzialnością karną w/w sprawcy w całości wycofali przedmiotowy wniosek o przyznanie dotacji na 2012r. w ten sposób ,że P. M. na jego prośbę i będąc przez niego instruowany co do sposobu wypisania dokumentu wypisał odręcznie i podpisał przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie P. M. złożył w Biurze Powiatowym Agencji(...)w B. wniosek nr (...)- (...) o wycofaniu w całości wniosku o przyznanie płatności na rok 2012, czym działał na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O.;

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art. 12 kk.

orzeka:

I.  oskarżonego R. B. uznaje winnym popełnienia czynu zarzucanego jemu w pkt. I aktu oskarżenia z tym odmiennym ustaleniem, iż całość uzyskanej dotacji w postaci płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej przeznaczył na własne cele, który kwalifikuje z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zb. z art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza karę 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności

II.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego R. B. obowiązek naprawienia w całości szkody na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O. w kwocie 99 236, 99 ( dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

III.  o. (...) J. S.uznaje winnym tego, że w okresie od dnia 08 marca 2010 r. do dnia 11 grudnia 2012 r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z M. P., P. M., R. B. oraz J. K. i innymi nieustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej, będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 326 972, 29 złotych, ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 527 456, 76 złotych na szkodę Skarbu Państwa i tak:

1.  w okresie od 08 marca 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 25805,56 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 46541,04 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on M. P. do wyłudzenia w/w dotacji, w dniu 08.03.2010 r. nakłonił on M. P. do wypisania odręcznie oraz podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...), przy czym on osobiście wypisał na tym wniosku pozycje (...)dokumentu („Nazwisko imię/nazwa posiadacza rachunku banku” „Nazwa banku, oddział, nr, miejscowość” i „Numer rachunku bankowego w standardzie (...)), który to wniosek osobiście przesłał pocztą, a w dniu 10.03.2010 r. wniosek ten wpłynął do Agencji(...)Biuro Powiatowe w B., przy czym wniosek ten stwierdzał wbrew prawdzie, że M. P. jest producentem rolnym, w dniu 23 marca 2010 r. nakłonił on M. P. do wypisania odręcznie oraz podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów o sygn.(...), przy czym on osobiście wypisał na tym wniosku pozycje (...)dokumentu („Nazwisko imię/nazwa posiadacza rachunku banku” „Nazwa banku, oddział, nr, miejscowość” i „Numer rachunku bankowego w standardzie (...)), a następnie nakłonił M. P. do złożenia w/w dniu w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn.(...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że M. P. jest producentem rolnym, następnie przekazał on M. P. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2010 o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), instruował on M. P. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie w dniu 12 maja 2010 r. ostatnio wymieniony przedłożył wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łączne 72346,60 zł w Biurze tej Instytucji w B., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w C., gm. P.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 3 ha, działki położonej w P., gm. P., nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 23 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 42 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 19 ha, działki położone w P., gm. P.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 3 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, działka położona w Ś., gm. B. o nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 3 ha, działka położona w J., gm. P. o nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy o powierzchni 2 ha, działki położone w L., gm. L.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 8 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 3 ha, wchodziły w skład posiadanego przez M. P. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 07.09.2010 r., z nieustalonej przyczyny nieustalona osoba podrobiła dokument w postaci wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r. z dnia 07.09.2010 r. sygn.(...)w ten sposób, że nieustalona osoba podpisała się na tym dokumencie jako „M. P.” w pozycji „czytelny podpis wnioskodawcy”, następnie sprawy wycofali w części w/w wniosek co do działek nr (...) o powierzchni 23 ha,(...) o powierzchni 1 ha, nr(...) o powierzchni 19 ha położonych w P. gm. P. i co do działki nr(...)o powierzchni 3 ha położonej w C. gm. P. w ten sposób, że nieustalona osoba w dniu 08.09.2010 r. przesłała pocztą w tym zakresie wniosek sygn. (...), który to wniosek dotarł do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 09.09.2010 r., w dniu 05 listopada 2010 r. z nieustalonej przyczyny M. P. na jego prośbę podpisał i wypisał przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 6 ha położonej w L., gm. L., przy czym nieustalona osoba w dniu 05.11.2010 r. złożyła w tym zakresie wniosek sygn. (...)w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), w dniu 01 lub 02 grudnia 2010 r. z nieustalonej przyczyny M. P. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany wniosek o wycofanie w części wniosek o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 8 ha położonej w L., gm. L., przy czym nieustalona osoba w dniu 02.12.2010 r. złożyła w tym zakresie wniosek o sygn.(...)w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 25805,56 zł. została w dniu 10 stycznia 2011 r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do M. P., ostatnio wymieniony wypłacił z tego konta sumę 23000 zł., którą w/w przekazał jemu, natomiast pozostałe pieniądze w kwocie 2805, 56 zł. M. P. przeznaczył na materiały budowlane,

2. w okresie od 12 maja 2010 r. do 01 grudnia 2010 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 57220,76 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 6182,99 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie w dniu 12 maja 2010 r. nakłonił on P. M. do wypisania odręcznego i podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych, instruował w/w co do sposobu wypełnienia tego wniosku, a następnie nakłonił P. M. do złożenia w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn.(...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że P. M. jest producentem rolnym, następnie przekazał on P. M. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2010, instruował on P. M. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie w dniu 17 maja 2010 r. ostatnio wymieniony przedłożył w Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łączne 63403,75 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), który to dokument stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w R., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 22 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 19 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 13 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 17 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr(...) o powierzchni arkusza mapy 7 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 12 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 9 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 02 lub 03 września 2010 r. z nieustalonej przyczyny P. M. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co działek położnych w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha i nr (...), nr obrębu (...), nr(...) o powierzchni arkusza mapy 7 ha, następnie nieustalona osoba wysłała pocztą w dniu 03.09.2010 r. w tym zakresie wniosek sygn.(...), który to wniosek dotarł do Biura Powiatowego w B. Agencji (...)w dniu 06.09.2010 r., przy czym w/w dotacja w kwocie 57220,76 zł została w dniu 01 grudnia 2010 r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do P. M., ostatnio wymieniony przekazał jemu całość wypłaconych z konta środków, po czym on przekazał P. M. z tych środków 2000 zł.,

3. w okresie od 10 maja 2010 r. do 02 sierpnia 2011 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z R. B. i innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 99236,99 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 9274,48 zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił od R. B. do wyłudzenia dotacji, a następnie w dniu 10 maja 2010 r. przekazał on R. B. do wypełnienia i podpisania wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych, następnie tegoż dnia nakłonił on R. B. do złożenia w Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. tegoż wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że R. B. jest producentem rolnym, następnie w okresie od 14 do 17 maja 2010 r. przekazał on R. B. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o przyznanie dotacji na rok 2010, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 108511,47 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2010 r.” o sygn. (...), a następnie on osobiście pocztą w dniu 17.05.2010 r. przesłał ten wniosek do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten wpłynął do tej Instytucji w dniu 18 maja 2010 r., dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w B., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 39 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 76 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 16 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 3 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...), o powierzchni 7 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...), o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...), o powierzchni 15 ha, wchodziły w skład posiadanego przez R. B. na dzień 31.05.2010 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w okresie od 11 do 12.06.2010 r. z nieustalonej przyczyny R. B. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego M. komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o korektę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali korekty w/w wniosku co do działki położonej w W., gm. F. nr (...), o powierzchni 14 ha, a następnie w dniu 12.06.2010 r. on osobiście przesłał pocztą w tym zakresie wniosek sygn. (...)do Biura Powiatowego w B. Agencji(...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 15.06.2010 r., a także w okresie od 05.08.2010 r. do 23.08.2010 r. z nieustalonej przyczyny R. B. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o zmianę w części wniosku o przyznanie dotacji na 2010 r., następnie sprawcy dokonali zmiany w/w wniosku co do działek położonych w B., gm. F.: nr (...), o powierzchni 39 ha, nr (...), o powierzchni 76 ha, nr(...)o powierzchni 16 ha, nr (...) o powierzchni 5 ha, co do działek położonych w W., gm. F.: nr (...) o powierzchni 5 ha, nr(...) o powierzchni 7 ha, nr(...)o powierzchni 14 ha, nr(...)o powierzchni 4 ha, nr(...)o powierzchni 7 ha, a następnie w dniu 23.08.2010 r. on osobiście pocztą przesłał w tym zakresie wniosek(...)do Biura Powiatowego w B. Agencji(...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 24.08.2010 r., przy czym w/w dotacja w kwocie 99236,99 zł. została w dniu 02 grudnia 2010 r. przelana na konto nr (...) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. należące do R. B., a następnie po zwróceniu tych środków na konto Agencji(...)z powodu zamknięcia w/w konta w Banku (...), w dniu 02.08.2011 r. dotacja ta została przelana, po uprzednim złożeniu w dniu 21.07.2011 r. w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. częściowo wypisanego przez nieustaloną osobę i przez R. B. oraz podpisanego przez ostatnio wymienionego wniosku z dnia 18.07.2011 r. o zmianę wpisu do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...)zmieniającego numer konta bankowego R. B., przy czym wniosek ten stwierdzał wbrew prawdzie, że wyżej wymieniony jest producentem rolnym, na konto w Banku (...) S.A. nr(...), należące do R. B., przy czym ostatnio wymieniony całość otrzymanych pieniędzy bez jego zgody przeznaczył na własne cele,

4. w okresie od 16 maja 2011 r. do 04 sierpnia 2011r. w B. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. i innymi nieustalonymi osobami oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję(...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 85659,79 zł, na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on M. P. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie przekazał on M. P. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011 z dnia 16.05.2011r. o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn. (...)oraz 15 mapek gruntów rolnych położonych na terenie Gminy P. i L., Powiat B., a następnie w dniu 16 maja 2010 r. osobiście przesłał on ten wniosek wraz z 15 mapami pocztą do Biura Powiatowego Agencji (...)w B., wniosek ten wraz z załącznikami wpłynął do tej Instytucji w dniu 17.05.2011 r., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w C., gm. P.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, działki położone w P., gm. P.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 23 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 42 ha, działki położone w P., gm. P. : nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr (...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu(...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 2 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 3 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, działka położona w Ś., gm. B. o nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy (...) o powierzchni 3 ha, działka położona w J., gm. P. o nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 2 ha, działki położone w L., gm. L.: nr(...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 1 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...)o powierzchni 3 ha i działka położona w R. gm. B. nr (...) , nr arkusza mapy(...), obręb (...) o powierzchni 2 ha wchodziły w skład posiadanego przez M. P. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął, albowiem w okresie od 12 do 13 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 13.07.2011 r. osobiście on przesłał pocztą ten wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek o przyznanie płatności na 2011 r., co do działki nr (...) o powierzchni 23 ha położonej w P. gm. P., który to dokument dotarł do Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 14.07.2011r. i nadano mu sygnaturę (...), w dniu 28 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 28.07.2011 r. on osobiście przesłał pocztą ten wniosek do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek o przyznanie płatności na 2011 r. do działek położonych w L., gm. L. : nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 1 ha i nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...)o powierzchni 3 ha, który to dokument dotarł do Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 29.07.2011r. i nadano mu sygnaturę(...), w dniu 02 sierpnia 2011 r. z nieustalonej przyczyny nakłonił M. P. do podpisania wypisanego komputerowo przez nieustaloną osobę wniosku o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., a następnie w dniu 02.08.2011 r. on osobiście przesłał pocztą ten wniosek o sygn.(...)do Agencji (...) Biuro Powiatowe w B., wniosek ten dotarł do tej Instytucji w dniu 04.08.2011r.,

5. w okresie od 13 maja 2011 r. do 03 lutego 2012r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 61031,77 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 91682,46. zł na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on J. K. do wyłudzenia w/w dotacji, po czym w dniu 13.05.2011 r. sam osobiście wypisał odręcznie druk wniosku, następnie przekazał on do podpisu J. K. wypisany przez siebie wniosek o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn. (...), który to wniosek w dniu 13.05.2011 r. złożono w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., przy czym dokument ten stwierdzał wbrew prawdzie, że J. K. jest producentem rolnym, następnie przekazał on J. K. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011, instruował on J. K. co do sposobu złożenia w/w wniosku, następnie ostatnio wymieniony w dniu 14 maja 2011 r. złożył w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 152714,23zł., tj. dokument stwierdzający nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn.(...)poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 15 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy(...)o powierzchni 14 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 4 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, działki położone w B. gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 76 ha, nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 16 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 3 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 5 ha, działki położone w S., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 1 ha, działki położone w A., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, działka położona w K., gm. G. nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w W., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha wchodziły w skład posiadanego przez J. K. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, w dniu 03 sierpnia 2011 r. z nieustalonej przyczyny J. K. na jego prośbę podpisał przedłożony mu przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., następnie sprawcy wycofali części w/w wniosek co do działek nr (...) o powierzchni 76 ha i nr (...)o powierzchni 16 ha położonych w B. gm. F. i co do działki nr (...) o powierzchni 6 ha położonej w W. gm. G., po czym tegoż dnia J. K. w tym zakresie złożył w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...) wniosek sygn. (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 61031,77 zł. została w dniu 03 lutego 2012r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do J. K., w/w wypłacił wszystkie środki z tegoż konta bankowego i przekazał je jemu, po czym dał on z tych środków 2000 zł. J. K.

6. w okresie od 16 maja 2011 r. do 28 lutego 2012 r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 83677,21 zł., ponadto usiłował wyłudzić mienie w kwocie łącznej 4711,07zł. na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, w dniu 16 maja 2011 r. nakłonił on P. M. do wypisania odręcznego i podpisania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych, instruował w/w co do sposobu wypełnienia tego wniosku, a następnie nakłonił P. M. do złożenia w Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych o sygn.(...)stwierdzającego wbrew prawdzie, że P. M. jest producentem rolnym, w którym wskazano zmieniony adres zamieszkania ostatnio wymienionego, w dniu 16 maja 2011 r. przekazał on P. M. do podpisania 9 mapek gruntów rolnych położonych na terenie Gminy F. z zaznaczonymi odręcznie granicami dziełek i wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2011, instruował on P. M. co do sposobu złożenia w/w wniosku, a następnie ostatnio wymieniony w dniu 16 maja 2011 r. złożył 9 w/w mapek gruntów oraz wniosek o przyznanie dotacji, tj. płatności obszarowej w kwocie łącznej 88388,28 zł., o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2011 r.” o sygn. (...)w (...)Biuro Powiatowe w B., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 17 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 12 ha, nr(...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy (...) o powierzchni 9 ha, nr(...),nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, działki położone w R. , gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 22 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 19 h, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 6 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 13 ha, nr(...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2011 r. gospodarstwa rolnego i były przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym w dniu 29 lipca 2011 r. z nieustalonej przyczyny przekazał on P. M. do podpisania mapkę działki rolnej położonej na terenie Gminy F. oraz wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r., oraz instruowany przez niego co do sposobu wypisania P. M. wypisał i podpisał korektę wniosku o przyznanie dotacji na 2011 r. (dot. korekty rodzaju upraw na jednej z działek), następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki nr (...) o powierzchni 7 ha i położonej w W., gm. F., przy czym następnie w dniu 29.07.2011r. P. M. złożył zakresie cofnięcia wniosku o dopłaty wniosek sygn.(...)oraz w zakresie korekty wniosku o dopłaty wniosek sygn.(...)wraz z w/w mapką działki w Biurze Powiatowym w B. Agencji (...), przy czym w/w dotacja w kwocie łącznej 83677,21 zł. została w dniu 28 lutego 2012r. przelana na konto nr (...) w Banku (...) S.A. należące do P. M., ostatnio wymieniony przekazał całość wypłaconych z konta środków na jego rzecz, a następnie przekazał on P. M. z tych środków 3000 zł,

7. w okresie od 04 maja 2012 r. do 30 listopada 2012r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z J. K. i z nieustalonymi osobami oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 68931,63 zł na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez w/w Instytucję w ten sposób, że wprowadził w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on J. K. do wyłudzenia w/w dotacji, a następnie przekazał on J. K. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę w okresie od 04.05.2012r. do 16.05.2012r. wniosek o dotację na rok 2012 o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn.(...)oraz przekazał on do podpisania 18 map gruntów rolnych położonych Gminach F. i G., a następnie w dniu 16.05.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek wraz z w/w mapami do Agencji (...) w B. wniosek ten wpłynął do tej Instytucji w dniu 17.05.2012 r., przy czym dokument ten stwierdzał nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 15 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 4 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, działka położona w B. gm. F.: nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 5 ha, działki położone w S., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...),o powierzchni 2 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha, działki położone w A., gm. G.: nr 63, nr obrębu (...), o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...),o powierzchni 1 ha, nr(...) nr obrębu (...), o powierzchni 3 ha, nr(...) nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w K., gm. G.: nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 6 ha,(...) nr obrębu (...), o powierzchni 4 ha, nr (...) nr obrębu (...), o powierzchni 2 ha, działki położone w W., gm. G.: nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, nr (...), nr obrębu (...), o powierzchni 1ha, działka położona w G. gm. G. nr(...), nr obrębu (...), o powierzchni 4 ha wchodziły w skład posiadanego przez J. K. na dzień 31.05.2012 r. gospodarstwa rolnego i były użytkowane przez w/w rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym sprawcy zamierzonego celu nie osiągnęli, albowiem w okresie od 04 do 09.07.2012 r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on ostatnio wymienionemu do podpisania komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie w dniu 09.07.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek do Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. w ten sposób sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działek położonych w W., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 15 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 5 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 7 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 4 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, działki położonej w B. gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 5 ha, przesyłany w tym zakresie wniosek sygn. (...)wpłynął do w/w Instytucji w dniu 10.07.2012 r., w okresie od 11 do 13 lipca 2012 r. z nieustalonej przyczyny nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on w/w do podpisania komputerowo wypisaną przez nieustaloną osobę korektę wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 r. wraz z komputerowo wypisanym przez nieustaloną osobę wnioskiem z dnia 13.07.2012 r. o przywrócenie terminu do złożenia korekty wniosku oraz odręcznie wyrysowanymi działkami rolnymi na kopiach 18 mapek gruntów rolnych przesłanych do Biura Powiatowego w/w Agencji wraz z „wnioskiem o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn. (...), przy czym dokumenty te złożono w Agencji(...)Biuro Powiatowe w B. w dniu 13 lipca 2012r., a korekcie w/w wniosku nadano sygnaturę(...), w okresie od 27 do 29 listopada 2012r. z nieustalonej przyczyny, nakłonił on J. K. do podpisania, a następnie przekazał on ostatnio wymienionemu do podpisania komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie w dniu 29.11.2012 r. nieustalona osoba przesłała pocztą ten wniosek sygn. (...)do Agencji (...)Biuro Powiatowe w B., wniosek ten dotarł do tej Instytucji w dniu 30 listopada 2012r.,

8.w okresie od 10 maja 2012 r. do 11 grudnia 2012r. w B. działając wspólnie i w porozumieniu z P. M. i z innymi nieustalonymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję (...) Oddział (...) w O. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji tj. jednolitej płatności obszarowej i uzupełniającej płatności obszarowej będących dotacjami z Unii Europejskiej i polskiego budżetu dla rolników posiadających gospodarstwa rolne w kwocie łącznej 214473,30 zł, wprowadzając w błąd pracownika Agencji (...)Biuro Powiatowe w B. poprzez przedłożenie w tej Instytucji nierzetelnych dokumentów i tak: nakłonił on P. M. do wyłudzenia w/w dotacji, następnie w okresie od 10 do 14 maja 2012r. przekazał on P. M. do podpisania wypisany komputerowo przez nieustaloną osobę wniosek o dotację na rok 2012 wraz z 9 mapkami gruntów rolnych położonych w Gminie F., w dniu 14 maja 2012 r. nieustalona osoba wysłała pocztą do Biura tejże Instytucji w B. w/w mapki gruntów oraz dokument stwierdzający nieprawdę co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania w/w dotacji z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu o nazwie „wniosek o przyznanie płatności na 2012 r.” o sygn.(...)poprzez wskazanie w nim wbrew prawdzie min., że działki położone w W., gm. F.: nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 17 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 12 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, działki położone w R., gm. F.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 22 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 19 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...)o powierzchni 6 ha, nr (...), nr obrębu (...) , nr arkusza mapy (...) o powierzchni 13 ha, nr (...) nr obrębu (...) , nr arkusza mapy (...) o powierzchni 9 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 15 ha, działki położone w G., gm. B.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 9 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 7 ha, nr (...) nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 4 ha, działki położone w A., gm. G.: nr(...) nr obrębu (...), o powierzchni 0 ha, nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 0 ha, nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 2 ha, działka położona w B., gm. G. nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 171 ha, działki położone w G., gm. (...): nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 1 ha, nr(...), nr obrębu (...) o powierzchni 8 ha, działka położona w (...), gm.N.nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 4 ha, wchodziły w skład posiadanego przez P. M. na dzień 31.05.2012 r. gospodarstwa rolnego i były przez niego użytkowane rolniczo, przy czym sprawcy wskazali we wniosku kody i powierzchnię rzekomych upraw na tych działkach, chociaż faktycznie działki te należały do innych osób i nie były użytkowane rolniczo, przy czym wniosek ten wraz z załącznikami wpłynął do w/w Instytucji w dniu 15.05.2012r., sprawcy zamierzonego celu nie osiągnęli, albowiem w okresie od 02 do 10 lipca 2012 r. z nieustalonej przyczyny P. M. na jego prośbę podpisał przedłożony przez niego komputerowo wypisany przez nieustaloną osobę wniosek o wycofanie w części wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., następnie sprawcy wycofali w części w/w wniosek co do działki położonej w B., gm. G. nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 171 ha, co do działki położonej w A., gm. G. nr (...), nr obrębu (...) o powierzchni 2 ha i co do działek położonych w G., gm. B.: nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy(...) o powierzchni 14 ha, nr (...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...)o powierzchni 9 ha, nr(...), nr obrębu (...), nr arkusza mapy (...) o powierzchni 7 ha, a następnie w dniu 10.07.2012 r. nieustalona osoba pocztą przesłała w tym zakresie wniosek sygn.(...)do Biura Powiatowego w B. Agencji (...), przy czym wniosek ten dotarł do tego Biura w dniu 12.07.2012r., a w dniu 11 grudnia 2012r. z nieustalonej przyczyny w/w sprawcy w całości wycofali przedmiotowy wniosek o przyznanie dotacji na 2012r. w ten sposób ,że P. M. na jego prośbę i będąc przez niego instruowany co do sposobu wypisania dokumentu wypisał odręcznie i podpisał przedłożony mu przez niego wniosek o wycofanie w całości wniosku o przyznanie dotacji na 2012 r., a następnie P. M. złożył w Biurze Powiatowym Agencji (...)w B. wniosek nr (...)- (...) o wycofaniu w całości wniosku o przyznanie płatności na rok 2012, które kwalifikuje z art. 286 § 1 kk w zb z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza karę 2 (dwóch) lat i 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na mocy art. 63 § 1 kk oskarżonemu M. S. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności w pkt. III wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 06 marca 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r.;

V.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego M. S. obowiązek naprawienia części szkody na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję (...) Oddział (...) w O. w kwocie 217 929, 74 złotych ( dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze );

VI.  na mocy art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk oskarżonego P. B. zwalnia od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w tym opłaty;

VII.  na mocy art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 633 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( Dz. U. 1983 nr 49 poz. 223 z późniejszymi zmianami) zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 złotych tytułem opłaty w sprawach karnych oraz obciąża kosztami procesu w 1/5 części.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Białousz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO Władysław Kizyk
Data wytworzenia informacji: