Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III W 847/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z 2020-12-07

Sygn. akt III W 847/20

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

sSR Jakub Kościerzyński

po rozpoznaniu sprawy A. K.

obwinionego o czyn z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji

w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

na podstawie art. 59 § 2 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w.

postanawia:

1. odmówić wszczęcia postępowania w sprawie A. K. obwinionego o wykroczenie z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji,

2. zwrócić A. K. pałkę teleskopową wykonaną z metalu, wymienioną w protokole zatrzymania rzeczy z dnia 9 października 2020 roku.

UZASADNIENIE

A. K. został obwiniony o to, że w dniu 9 października 2020 roku około godziny 19:25 w S. przy ulicy (...) posiadał bez wymaganej rejestracji broń w postaci pałki posiadającej zakończenie z ciężkiego i twardego materiału, którego używanie może zagrażać życiu i zdrowiu, to jest o wykroczenie z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji.

W myśl art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wskazany przepis statuuje cztery postacie wykroczenia, to jest:

1.  posiadanie broni pneumatycznej bez wymaganej rejestracji,

2.  zbywanie osobie nieuprawnionej broni pneumatycznej,

3.  zbywanie osobie nieuprawnionej miotacza gazu obezwładniającego,

4.  zbywanie osobie nieuprawnionej narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (tak samo W. Kotowski, B. Kurzępa, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o broni i amunicji, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe, wersja elektroniczna, teza 2).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o broni i amunicji bronią są także narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, w szczególności broń biała w postaci pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału. Narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, wymagają uzyskania pozwolenia na broń i zarejestrowania w terminie 5 dni od dnia nabycia (art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 1 i 4 ustawy o broni i amunicji).

W świetle analizy wskazanych wyżej przepisów ustawy o broni i amunicji posiadanie bez wymaganej rejestracji narzędzia mogącego zagrażać życiu lub zdrowiu nie wyczerpuje znamion przedmiotowych wykroczenia z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Wykładania językowa rzeczonego przepisu prowadzi do jednoznacznego wniosku, że w odniesieniu do czynności wykonawczej posiadania, penalizuje on jedynie posiadanie broni pneumatycznej. W treści art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, po sformułowaniu „ kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną” zastosowano spójnik alternatywy rozłącznej „albo”, co wskazuje, że dalsza treść analizowanego przepisu dotyczy czynności wykonawczej zbywania osobie nieuprawnionej broni pneumatycznej albo miotacza gazu obezwładniającego lub narzędzi albo urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Tym samym w odniesieniu do narzędzi, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu penalizowane jest wyłącznie ich zbywanie osobie nieuprawnionej. Zaprezentowana wykładania językowa znajduje potwierdzenie w wykładni historycznej przepisu art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Analiza tekstu pierwotnego ustawy o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 roku, Nr 53, poz. 549) wskazuje, że przepis art. 51 ust. 1 penalizował zbywanie osobie nieuprawnionej albo posiadanie bez wymaganego pozwolenia albo wyrabianie broni pneumatycznej, miotacza gazu obezwładniającego lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Treść pierwotnego brzmienia przepisu art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji była następująca: „ Kto zbywa osobie nieuprawnionej albo bez wymaganego pozwolenia posiada albo wyrabia broń pneumatyczną, miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu lub grzywny”. Konstrukcja przepisu art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji w brzmieniu pierwotnym stanowiła zatem podstawę do ponoszenia odpowiedzialności karnej m.ni. za wykroczenie posiadania narzędzi, których używanie może zagrażać życiu i zdrowiu. Treść analizowanego przepisu została jednak zmieniona ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2003 roku, Nr 52, poz. 451) i aktualne brzmienie przepisu art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, w świetle wykładni językowej, prowadzi do wniosku, że depenalizacji uległo zachowanie polegające m.in. na posiadaniu narzędzi, których używanie może zagrażać życiu i zdrowiu. Na zakończenie wskazać należy, iż na gruncie prawa karnego, a za takie należy uznać przepisy regulujące odpowiedzialność za czyny karalne, będące wykroczeniami, zakazane jest stosowanie analogii na niekorzyść obwinionego.

Z powyższych względów brak elementarnych podstaw dla przypisania obwinionemu odpowiedzialności za zarzucane mu wykroczenie. W zachowaniu obwinionego nie sposób bowiem dopatrzeć się kompletu znamion wykroczenia z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, a zatem czyn ten pozostaje prawno-karnie obojętny. Mając powyższe na względzie, wobec stwierdzenia ujemnej przesłanki procesowej opisanej w art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w., należało odmówić wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie oraz rozstrzygnąć o zwrocie zatrzymanego przedmiotu.

sSR Jakub Kościerzyński

Z. odpis zarz. doręczyć obwinionemu z pouczeniem, oskarżycielowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jeziorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  sJakub Kościerzyński
Data wytworzenia informacji: