Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 886/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-01-13

Sygn. akt II Cz 886/14

POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2015r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.)

Sędziowie: SO Ireneusz Płowaś

SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

(...) Funduszu (...)z siedzibą w W. (wierzyciela)

przeciwko

M. B. (dłużniczce)

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek zażalenia M. B. (dłużniczki) na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 8 października 2014r. w sprawie XII Co 7408/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 886 / 14

UZASADNIENIE

Dłużniczka M. B. złożyła skargę na czynność Komornika Sądowego D. W. działającego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w sprawie KM 5417/14, polegającą na zajęciu rachunku bankowego dłużniczki w Banku (...) S.A. we W..

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 8 października 2014r. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie wywołane skargą dłużniczki.

W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, że w dniu 7 sierpnia 2014r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne i uchylił zajęcie rachunku bankowego dłużniczki, przez co skarga stała się bezprzedmiotowa i wydanie przez Sąd postanowienia stał o się zbędne. W podstawie prawnej orzeczenia Sąd Rejonowy odwołał się do treści art.355 ∫ 1 kpc w związku z art.13∫ 2 kpc (zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem – k.13).

Z treści zażalenia dłużniczki M. B., bardzo niejasnej, można wyprowadzić wniosek, że domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez rozpoznanie skargi na czynność Komornika Sądowego w postaci zajęcia rachunku bankowego.

Twierdziła, że postepowanie egzekucyjne nie uległo zakończeniu, bowiem w dniu 12.08.2014r. została wezwana przez komornika do zapłaty kwoty 48 zł, czego nie dokonała. Poza tym Komornik – jak twierdziła – powinien jej zwrócić całą zajęta kwotę (zażalenie dłużniczki – k.19).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużniczki M. B. nie znajduje żadnego uzasadnienia. Pismem z dnia 01.07.2014r. skierowanym do Banku (...) we W. i kolejnym pismem z dnia 07.08.2014r. skierowanym do (...) Banku S.A. we W. Komornik Sądowy D. W. – na wniosek wierzyciela - cofnął zajęcia rachunków dłużniczki, a następnie postanowieniem z dnia 07.08.2014r. umorzył postepowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużniczce (akta egzekucyjne KM 5417/14 – k.52, 55 i 57). Z postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wynika, że do zapłaty przez dłużniczkę rzeczywiście pozostała kwota 48,16 zł, o której wspomniała dłużniczka w zażaleniu, ale nie ma to żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia postępowania wywołanego jej skargą na zajęcie rachunku w Banku (...) we W., bowiem to zajecie zostało przez Komornika już uchylone. W tych okolicznościach Sąd Rejonowy trafne uznał, że skarga dłużniczki stała się już bezprzedmiotowa, bo nie ma już czego oceniać. Dla porządku jedynie dodać należy, bo tej kwestii dotyka także zażalenie dłużniczki, że w tym postępowaniu wytyczonym granicami skargi dłużniczki ani Sąd Rejonowy, ani Sąd odwoławczy nie mogą wnikać, czy Komornik dokonał wyegzekwowania od dłużniczki jakichś kwot należnych wierzycielowi, a tym bardziej decydować o ich zwrocie dłużniczce.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużniczki, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397 ∫ 2 i art.13 ∫ 2 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Kasnowski,  Ireneusz Płowaś ,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: