Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 426/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-20

Sygn. akt II Cz 426/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela(...). Sp. z o.o. w W. w upadłości

przeciwko dłużniczce B. B.

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I Co 135/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 426/131

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie ze skargi na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie P. B. (sygn. akt Km 86/00) polegające na zajęciu świadczenia emerytalno-rentowego oraz rachunków bankowych dłużniczki.

W uzasadnieniu wskazał, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2013 r. postępowanie egzekucyjne w sprawie zostało zakończone. Tym samym wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi stało się zbędne.

Zażalenie na postanowienie złożyła dłużniczka, wnosząc o jego uchylenie w całości.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z 361 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c., który poprzez art. i art. 13 § 2 k.p.c. znajduje zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, m.in. jeżeli wydanie postanowienia stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd. Innymi słowy przyczynę umorzenia postępowania stanowić może takie zdarzenie, które zaszło w toku postępowania, i skutkiem którego wydanie orzeczenia stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, że dłużniczka w skardze na czynności Komornika z dnia 28 grudnia 2012 r. wnosiła o uchylenie zaskarżonych czynności i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2013 r. organ egzekucyjny zakończył postępowanie w sprawie Km 86/00 z uwagi na wyegzekwowanie całego roszczenia i ustalił koszty postępowania. Skutkiem powyższego było umorzenie egzekucji ze świadczenia emerytalno-rentowego i rachunków bankowych dłużniczki. Tym samym osiągnęła ona cel, do którego dążyła składając skargę na czynności Komornika, a wydanie orzeczenia w przedmiocie skargi stało się zbędne.

Na marginesie należy wskazać, że nawet gdyby Sąd Rejonowy nie umorzył postępowania w sprawie, to skarga dłużniczki podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 767 3 k.p.c., jako wniesiona po terminie.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy oddalił zażalenie w myśl art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Płowaś,  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: