Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 1872/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-10-11

Sygn. akt: X C 1872/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Brzoskowska

Protokolant:

Sandra Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą

w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. O. kwotę 1.950,00 zł. (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda M. O. na rzecz pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 316,27 zł. (trzysta szesnaście 27/100 złotych) tytułem kosztów procesu

4.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olsztynie tytułem kosztów sądowych:

- od powoda kwotę 84,57 zł. (osiemdziesiąt cztery 57/100 złotych),

- od pozwanego kwotę 67,35 zł. (sześćdziesiąt siedem 35/100 złotych).

SSR Agnieszka Brzoskowska

z./

1. (...)

2. (...)

3. (...) .

O., dn.11 października 2017 r. SSR Agnieszka Brzoskowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Brzoskowska
Data wytworzenia informacji: