Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X C 1519/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-01-24

Sygn. akt: X C 1519/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, X Wydział Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Brzoskowska

Protokolant:

Sandra Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. Ż.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda A. Ż. kwotę 1.990,37 zł. (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt 37/100 złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 17 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda A. Ż. na rzecz pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 459,29 zł. (czterysta pięćdziesiąt dziewięć 29/100 złotych) tytułem kosztów procesu;

4.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Olsztynie tytułem kosztów sądowych:

- od powoda kwotę 395,76 zł. (trzysta dziewięćdziesiąt pięć 76/100 złotych),

- od pozwanego kwotę 253,03 zł. (dwieście pięćdziesiąt trzy 03/100 złotych).

SSR Agnieszka Brzoskowska

z./

1. (...)

2.(...).

O., dn. 24 stycznia 2018 r. SSR Agnieszka Brzoskowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Brzoskowska
Data wytworzenia informacji: