Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1199/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2018-01-11

Sygn. akt I Ns 1199/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Żywicki

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Małgorzata Karwacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r.,

sprawy z wniosku M. F.,

z udziałem R. K., M. K., A. S., V. K., O. K.,

o stwierdzenie nabycia spadku po G. K.,

I.  stwierdza, że spadek po G. K. zmarłej w dniu 02.09.2015r. w O., ostatnio stale zamieszkałej w O., na podstawie testamentu notarialnego z dnia 05.08.2014r. (Rep.A nr (...)) nabyli z dobrodziejstwem inwentarza: wnuk M. K. (syn W. i P.) oraz wnuczka O. K. (córka W. i P.) w udziałach po 1/2 każde z nich;

II.  nie obciąża wnioskodawcy ani uczestników kosztami postępowania poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa.

SSR Piotr Żywicki

Sygn. akt I Ns 1199/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca M. F. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po G. K. zmarłej w dniu 02.09.2015r. w O. ostatnio stale zamieszkałej w O. (k. 2-3).

Uczestnicy poparli wniosek, przy czym R. K. i A. S. kwestionowali ważność sporządzonego przez spadkodawczynię testamentu notarialnego z dnia 05.08.2014r. wskazując, że spadkodawczyni sporządziła go pod wpływem błędu, namowy i strachu ze strony uczestniczki V. K.. Dodatkowo wskazali, ze względu na stan zdrowia spadkodawczyni nie była ona w pełni świadoma podjętych czynności (k. 35, k. 42-66).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni G. K. zmarła w dniu 02.09.2015r. w O., gdzie przed śmiercią ostatnio zamieszkiwała. W chwili śmierci była zamężna z uczestnikiem R. K.. Miała dwoje dzieci, tj. uczestniczki A. S. i V. K.. Innych dzieci, w tym pozamałżeńskich i przysposobionych nie miała. Nikt spadku nie odrzucał, nie zrzekał się dziedziczenia, nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Pozostawiła dwa testamenty, tj. pierwszy własnoręczny z dnia 28 lipca 2010r. oraz drugi notarialny z dnia 05.08.2014r.

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 4, odpisy aktów USC uczestników k. 5, zapewnienie spadkowe k. 34-35)

W dniu 28 lipca 2010r. spadkodawczyni w testamencie własnoręcznym powołała do spadku swoje wnuki w osobie M. K. i O. K.. Osoby te powołała także co całości spadku testamentem sporządzonym cztery lata później w formie aktu notarialnego z dniu 05.08.2014r. przed notariuszem K. S..

(dowód: testament k. 32-33, k.151-153)

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów, oraz zeznaniach świadków, którym dano wiarę. Za prawdziwe uznano także zapewnienie uczestników postępowania.

Wprawdzie uczestnicy kwestionowali ważność testamentu notarialnego, jednakże okoliczności przez nich powoływane (tj. działanie spadkodawczyni pod wpływem błędu, strachu, namowy oraz brak świadomości działania spadkodawczyni) nie zostały udowodnione. Przesłuchani w sprawie świadkowie twierdzeń tych nie potwierdzili. W świetle dowodu z opinii biegłego psychiatry wynika wprawdzie, że stan zdrowia spadkodawczyni, która wymagała opieki i idąca za tym sytuacja zależności mogła mieć wpływ na swobodę podjęcia przez nią decyzji i wyrażenia woli w testamencie (k. 314). Jednakże w ocenie sądu wpływ ten był czysto hipotetyczny. Uczestnicy bowiem nie udowodnili faktu, że wpływ taki rzeczywiści zaistniał i skutkował ograniczeniem swobody podjęcia rzez spadkodawczynię decyzji. Biegły z zakresu neurologii wskazał jedynie na okoliczności, które utrudniały kontakt ze spadkodawczynią, jednakże wykluczył aby jej stan zdrowia miał wpływ na swobodne i świadome wyrażenie przez nią swojej woli (k. 378).

Nie bez znaczenia była także fakt, że uczestnicy kwestionowali jedynie ważność drugiego ze sporządzonych przez spadkodawczynię testamentów. Tymczasem jego treść w zasadniczych kwestiach jest powtórzeniem treści zawartych w niekwestionowanym przez nich testamencie własnoręcznym, sporządzonym cztery lata wcześniej. Okoliczność ta również przemawia za tym, że spadkodawczyni w dniu 05.08.2014r. przed notariuszem wyraziła swoją wolę w sposób jasny, swobodny i bez jakichkolwiek wpływów osób trzecich.

Tym samym w oparciu o art. 925 kc, art. 926 §1 kc, art. 941 kc oraz 950 kc należało orzec, jak w pkt I postanowienia.

Zwalniając uczestników od ponoszenia kosztów sądowych na które składały się wydatki poczynione tymczasowo przez Skarb Państwa Sąd miał na uwadze fakt, że schorzenia spadkodawczyni mogły rodzić u nich uzasadnione wątpliwości co ważności sporządzonego testamentu. Tym samym na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych […] należało orzec, jak w pkt II postanowienia.

SSR P. Ż.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olgierd Kowalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Żywicki
Data wytworzenia informacji: