Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1928/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-11-04

Sygn. akt: I C 1928/14 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Piotr Żywicki

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Karwacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2014 r. w O.

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.,

przeciwko M. K.,

o zapłatę,

oddala powództwo.

/-/ SSR Piotr Żywicki

Sygn. akt I C 1928/14

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 2419,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia następnego po wniesieniu pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu swojego roszczenia powód wskazał, że na podstawie umowy cesji przejął od (...) Bank (...) S.A. (poprzednio (...) Bank S.A.), wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy kredytu (k. 2-3).

Pozwany M. K. zawiadomiony o terminie rozprawy nie wdał się w spór (k. 30).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 07 maja 2007r. (...) Bank S.A. z siedzibą we W. a pozwanym została zawarta umowa pożyczki.

(dowód: umowa pożyczki k. 6-8).

Pełnomocnik powoda sporządził w dniu 01.10.2013r. pismo wzywające pozwanego do zapłaty kwoty 2.295,95 zł.

(dowód: pismo k. 5).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

W ocenie Sądu powód nie udowodnił, że przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie względem pozwanego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na gruncie prawa procesowego odpowiednikiem art. 6 kc jest przepis art. 232 kpc, zgodnie z którym strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne . W myśl przytoczonych przepisów, to na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie.

Powód wywodzi swe roszczenie z umowy cesji wierzytelności, na podstawie której miał ostatecznie nabyć wierzytelność przeciwko pozwanemu (art. 509 kc). Okoliczności tej jednak nie udowodnił (nie przedłożył bowiem żadnego dokumentu).

Z uwagi na powyższe okoliczności oraz przepisy Sąd oddalił powództwo.

/-/ SSR Piotr Żywicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olgierd Kowalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Żywicki
Data wytworzenia informacji: