Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 513/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2019-12-04

Sygn. akt II K 513/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Cichocka

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator: Monika Popławska - Pietroniuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 04.12.2019r. w trybie art.335§2 kpk sprawy:

C. S. (1) z d. W.

c. J. i E. z domu O.

ur. (...) w S.

oskarżonej o to, że:

I.w dniu 01 lipca 2019r. w W. gm. K., przy użyciu metalowej rurki dokonała zniszczenia około trzech ptasich gniazd, przyczyniając się tym samym do zabicia około pięciu jaskółek

tj. o czyn z art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 122)

A. L.

s. K. i T. z domu S.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

II. w dniu 01 lipca 2019r. w W. gm. K., przy użyciu metalowej rurki dokonał zniszczenia około dwudziestu ptasich gniazd, przyczyniając się tym samym do zabicia około czterdziestu jaskółek

tj. o czyn z art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 122)

III. w okresie od dnia 17 lipca 2019r. do dnia 22 lipca 2019r. w W. gm. K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kilkukrotnie groził P. J. pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia na jego szkodę, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będą spełnione

tj. o czyn z art.190§1 kk w zw. z art.12 kk

I.  oskarżoną C. S. (2) uznaje za winną popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 122) skazuje ją na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art.69§1 i 2 kk i art.70§1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej C. S. (2) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,

III.  oskarżonego A. L. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych czynów i za to:

- za czyn z pkt II z mocy art. art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 122) skazuje go, zaś na podstawie art. 35 ust 1 cyt. Ustawy przy zastosowaniu art.37a kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

- za czyn z pkt III z mocy art.190§1 kk w zw. z art.12 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 190 § 1 kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

IV.  na podstawie art.85 §1 i 2 kk i art. 86 § 1 i 3 kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk w miejsce orzeczonych jednostkowych kar ograniczenia wolności orzeka wobec oskarżonego A. L. karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym,

V.  na podstawie art. 35 ust. 5 cyt. Ustawy orzeka od oskarżonych C. S. (2) i A. L. nawiązki w wysokości po 1000 (jeden tysiąc) złotych na rzecz Towarzystwa (...) oddział w K.;

VI.  na podstawie art.627 kpk zasądza od oskarżonej C. S. (2) na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w ½ części, w tym opłatę w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych;

VII.  na podstawie art.624§1 kpk zwalnia oskarżonego A. L. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 513/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

C. S. (2)

w dniu 01 lipca 2019r. w W. gm. K., przy użyciu metalowej rurki dokonała zniszczenia około trzech ptasich gniazd, przyczyniając się tym samym do zabicia około pięciu jaskółek

tj. o czyn z art.35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724 tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 122)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

C. S. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona swoim zachowaniem polegającym na zrzucaniu gniazd z pisklętami, świadomie i umyślnie uśmierciła pięć jaskółek, czym wyczerpała znamiona art. 35 ust 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

C. S. (2)

I

II

V

I

4 miesiące pozbawienia wolności

warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres próby 2 lat – pozytywna prognoza kryminologiczna, dotychczasowa niekaralność, przyznanie się do winy, okazanie skruchy, dobrowolne podanie się karze

nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz Towarzystwa (...) Oddział w K. – orzeczenie obligatoryjne

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

brak innych rozstrzygnięć

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

zgodnie z zasadą określoną w art. 627 kpk zasądzono od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w ½ części (dwóch oskarżonych)

na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23.06.1973 r . o opłatach w sprawach karnych wymierzono opłatę w wysokości 120 zł.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Siergiedo
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Cichocka
Data wytworzenia informacji: