Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 145/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Grajewie z 2018-09-19

Sygn. akt II K 145/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2018 roku

Sąd Rejonowy w Grajewie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Frączek

Protokolant: Piotr Gosiewski

w obecności Prokuratora ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18.05.2018 roku, 14.09.2018 roku sprawy:

Ł. Z.

urodz. (...) w G.

syna S. i A. z d. P.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 15.05.2013 r. w G. woj. (...) w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, uzupełniającej płatności obszarowej oraz pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zawierając w nich nieprawdziwe informacje o ilości i powierzchni gruntów rolnych użytkowanych przez niego rolniczo, w wyniku czego wyłudził płatności w łącznej kwocie 11.316,05zł czynem swym działając na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

II.  W dniu 13.05.2014 r. w G. woj. (...) w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, uzupełniającej płatności obszarowej oraz pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, zawierając w nich nieprawdziwe informacje o ilości i powierzchni gruntów rolnych użytkowanych przez niego rolniczo, w wyniku czego wyłudził płatności w łącznej kwocie 11.388,30zł czynem swym działając na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

III.  W dniu 15.06.2015 r. w G. woj. (...) w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność (...)), zawierając w nich nieprawdziwe informacje o ilości i powierzchni gruntów rolnych użytkowanych przez niego rolniczo, w wyniku czego wyłudził płatności w łącznej kwocie 13.879,80zł czynem swym działając na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

IV.  W dniu 09.05.2016r. w G. woj. (...) w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności dla młodych rolników oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami ( płatność (...)), zawierając w nich nieprawdziwe informacje o ilości i powierzchni gruntów rolnych użytkowanych przez niego rolniczo, w wyniku czego wyłudził płatność z tytułu (...) w kwocie 2558,16zł oraz usiłował wyłudzić płatność obszarową oraz płatność dla młodych rolników w łącznej kwocie nie mniejszej niż 13.821,80zł czynem swym działając na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na fakt, iż jego wniosek w tym zakresie nie został jeszcze rozpatrzony,

tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  Oskarżonego Ł. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I aktu oskarżenia stanowiącego przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk i za to, na podstawie 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu za ten czyn karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Oskarżonego Ł. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II aktu oskarżenia stanowiącego przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk i za to, na podstawie 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu za ten czyn karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

3.  Oskarżonego Ł. Z. uznaje za winnego tego, że w dniu 15.06.2015 r. w G. woj. (...) w Biurze Powiatowym (...) Oddziału (...) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działając z góry powziętym zamiarem, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, jako producent rolny o nr identyfikacyjnym (...) złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników oraz płatności dla obszarów ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność (...)), zawierając w nich nieprawdziwe informacje o ilości i powierzchni gruntów rolnych użytkowanych przez niego rolniczo, w wyniku czego wyłudził płatności w łącznej kwocie 16.464,63 zł czynem swym działając na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. za winnego popełnienia czynu z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk i za to, na podstawie 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu za ten czyn karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Oskarżonego Ł. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IV aktu oskarżenia z tym, że czyn ten kwalifikuje z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i za to, na podstawie 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu za ten czyn karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

5.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności łączy i orzeka oskarżonemu Ł. Z. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

6.  Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk, art. 72 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby z jednoczesnym zobowiązaniem oskarżonego do pisemnego informowania co 6 (sześć) miesięcy kuratora o przebiegu okresu próby.

7.  Na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego Ł. Z. do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w W. kwoty 41.737,14 (czterdziestu jeden siedmiuset trzydziestu siedmiu 14/100) złotych.

8.  Na podstawie art. 39 pkt 8 kk w zw. z art. 43 b kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci podania treści niniejszego wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpisu wyroku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy R. przez okres 2 (dwóch) tygodni.

9.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180,- (stu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty sądowej i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Modzelewska
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Frączek
Data wytworzenia informacji: