Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 272/14 - wyrok Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-10-07

Sygn. akt I C 272/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. w Sokółce

sprawy z powództwa R. L.

przeciwko A. P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. P. na rzecz powódki R. L. kwotę 286,92 (słownie: dwustu osiemdziesięciu sześciu 92/100) zł wraz z następującymi odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym: z 13% od dnia 22 października 2014 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. i z 8% od dnia 23 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  tytułem zwrotu części kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 119,51 (słownie: stu dziewiętnastu 51/100) zł;

IV.  oddala wniosek powódki o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

V.  zwraca powódce R. L.ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w S. kwotę 16,92 (słownie: szesnastu 92/100) zł, stanowiącą różnicę między zaliczką uiszczoną przez powódkę na pokrycie wydatków zawiązanych z przeprowadzeniem dowodu z opinii sporządzonej w formie pisemnej przez biegłego sądowego z zakresu geodezji, rolnictwa i szacowania nieruchomości mgr inż. W. C.a kosztami należnymi z tego tytułu – z zaliczki zapisanej w Księdze zaliczek sądowych pod poz. 60/15 ._

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: