Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 379/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-04-22

Sygn. akt I Ns 379/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Zdrodowski

Protokolant Aldona Niewińska

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z wniosku P. S.

z udziałem L. G., N. K., O. S., W. Ł. i J. S.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia

I.  stwierdzić, że spadek po T. S. córce Ł. i E. zmarłej dnia 23 sierpnia 1949 roku w miejscowości M. ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości M. na podstawie ustawy nabyli

- w zakresie majątku osobistego

mąż A. S. syn A. i A. w 1/4 części;

syn P. S. syn A. i T. w 1/4 części,

córka L. G. córka A. i T. w 1/4 części,

córka N. K. córka A. i T. w 1/4 części,

- w zakresie pozostałego majątku:

syn P. S. syn A. i T. w 1/3 części,

córka L. G. córka A. i T. w 1/3 części,

córka N. K. córka A. i T. w 1/3 części;

II.  stwierdzić, że zainteresowani we własnym zakresie ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

I Ns 379/15

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego wB.z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Wnioskodawca P. S. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po matce T. S., wskazując że ze spadkobierców ustawowych matka pozostawiła męża A. S. oraz dzieci P. S., L. G. i N. K..

Uczestniczki postępowania L. G. i N. K. przychyliły się do wniosku.

Pozostali uczestnicy O. S., W. Ł. i J. S. nie zajęli stanowiska.

Sąd Rejonowy ustalił co następuje:

T. S. zmarła 23 sierpnia 1949 roku w miejscowości M. i tam ostatnio stale mieszkała. W dacie śmierci pozostawała w związku małżeńskim z A. S.. Miała też troje dzieci syna P. S. oraz córki N. K. i L. G.. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Nikt ze spadkobierców nie odrzucił spadku, nie zrzekł się dziedziczenia i nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. A. S. po śmierci żony zawarł związek małżeński z O. S. i miał z nią dwoje dzieci J. S. i W. Ł.. W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne.

dowód: zapewnienie złożone przez wnioskodawcę, odpis skrócony aktu zgonu, k. 8, odpisy skrócone aktów stanu cywilnego k. 6-9, 27, 37.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Stosownie do art. LI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 94 ze zm.) do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W zakresie dziedziczenia regulacja ta nie doznaje żadnych wyjątków.

W dacie śmierci spadkodawczyni kwestię dziedziczenia regulował dekret z dnia 8 października 1946 roku Prawo spadkowe (Dz. U. nr 60 poz. 328). Zgodnie z art. 1 § 1 dekretu ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego stanowi spadek po nim, który stosownie do art. 32 dekretu spadkobierca nabywa z mocy prawa z chwilą otwarcia spadku. Chwilę tą wyznacza śmierć spadkodawcy (art. 3 § 1 dekretu).

Zgodnie z art. 5 § 1 i 2 dekretu dziedziczenie mogło być ustawowe albo testamentowe. Te pierwsze zachodziło wówczas, gdy spadkodawca nie zostawiła testamentu, w którym ustanowił spadkobiercę. Spadkobiercami ustawowymi z tytułu pokrewieństwa byli krewni spadkodawcy w linii zstępnej bez ograniczenia, w linii wstępnej rodzice, a w linii bocznej rodzeństwo i jego zstępni (art. 16 dekretu). Do spadku powołani byli przede wszystkim dzieci spadkodawcy, którzy dziedziczyli w częściach równych i wyłączali od dziedziczenia innych krewnych (art. 18 § 1 dekretu). Z kolei małżonek spadkodawcy, stosownie do art. 22 dekretu, w zbiegu ze zstępnymi małżonka zmarłego dziedziczył jedną czwartą część spadku, z tym zastrzeżeniem, że pozostały przy życiu małżonek, który otrzymywał część majątku, podlegającego według obowiązującego małżonków ustroju małżeńskiego majątkowego podziałowi na wypadek ustania małżeństwa, nie dziedziczył w zbiegu ze zstępnymi małżonka zmarłego pozostałej części tego majątku (art. 25 dekretu).

Jako że T. S. nie pozostawiła testamentu dziedziczenie nastąpiło zgodnie z ustawą, a do spadku po niej powołani zostali dzieci i pozostały przy życiu małżonek. Część udziału w spadku przypadająca małżonkowie wynosi 1/4, w pozostałym zakresie dziedziczą dzieci w częściach równych (3/4/3), a to oznacza, że wszyscy spadkobiercy otrzymują w sprawie udziały w spadku w wysokości 1/4. Dotyczy to jednak majątku wchodzącego w skład spadku nie objętego wspólnością ustawową, w zakresie bowiem tego ostatniego majątku dekret Prawo spadkowe wyłącza dziedziczenie małżonka i w tym zakresie spadek przeszedł na zstępnych, którzy dziedziczą go w częściach równych, a więc po 1/3 części. Ostatecznie więc Sąd stwierdził, że spadek po T. S. nabyli na podstawie ustawy w zakresie majątku osobistego mąż A. S. oraz dzieci P. S., L. G. i N. K. w 1/4 części, a w zakresie pozostałego majątku dzieci P. S., L. G. i N. K. w 1/3 części.

O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na podstawie 520 § 1 k.p.c., stwierdzając, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Zdrodowski
Data wytworzenia informacji: