Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1165/13 - wyrok Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2015-09-03

II Cz 1907/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zachód, pełny koszt procesu, część kosztów, zasada słuszności, majątkowa powódka, obciążanie powódki, jedyne źródło utrzymania powódki, koszt procesu, sytuacja majątkowa, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, przekonanie o zasadności roszczenia, zasada obciążenia strony, suwerenne uprawnienie sądu, koszt w ogóle, przeprowadzony zabieg operacyjny, zastosowanie wyjątku od zasady, częściowy koszt, charakter zewnętrzny, znaczny ciężar, rozważenie całokształtu okoliczności sprawy
Zobacz»

II Cz 355/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 4 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rejonowy lublin, pozew o pozbawienie wykonalności, zachód, przeprowadzenie rozprawy, pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty, opiekun powoda, zaskarżone postępowanie, argument podniesiony w zażaleniu, właściwy podpis, doręczenie odpisu pisma, właściwa droga, tytuł wykonawczy, termin określony w przepisach, niewielki dochód, podstawa przepisów, podstawa nakazu zapłaty, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezwłasnowolnienie, postanowienie o nadanie klauzuli, błędne przekonanie
Zobacz»

I C 108/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zachód, sprawa cofnięcia, prokuratura rejonowa szczecin, rozpoczęcie rozprawy, racje procesowe, sprawą niemajątkową, sprawa w charakterze powódki, pozew adhezyjny, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, powództwo bez zrzeczenia, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, zmodyfikowana treść, pozbawione wolności, obejście prawa, prawo rodzinne, ustawowe zwolnienie od kosztów, dwukrotna awizacja, pozwany, współuczestnictwo jednolite
Zobacz»

III Cz 1114/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 5 marca 2019

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • nieuiszczony koszt sądowy, ugodowe rozwiązanie sporu, zażalenie, pozwany, dąbek, zastosowanie regulacji, proces przez adwokata, dzień po wezwaniu, wezwanie do zapłaty zachowku, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, propozycja ugodowego rozwiązania, ustalenie wartości zachowku, koszty procesu, postępowanie działania, odpowiedzialność za koszty procesu, wyliczenie sądu pierwszej instancji, prawidłowe odzwierciedlenie, kontekście zastosowań, wynagrodzenie w sprawie, wynagrodzenie biegłego
Zobacz»

VI Gz 323/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, koszty stawiennictwa, stawka ustawowa, spłata zadłużenia, należność, koszt procesu, pełnomocnik powodów na rozprawie, skapitalizowana odsetka, zapłata kwot, zapłata, procesowe cofnięcie, pretensja powoda, zażalenie powoda, zachód, koszt procesu według norm, kwota, uznanie powództwa, rejonowy lublin, pozew o zapłatę
Zobacz»

I C 594/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 1 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, sprawa do sądu rejonowego, rejonowy lublin, zachód, umowa najmu, lokal usługowy, cofnięcie, odsetka ustawowa od należności, pozew, miesięczny czynsz, elektroniczne postępowanie upominawcze, stwierdzony brak podstaw, wpłynięcie sprawy, koszt po stronie powoda, cały okres wypowiedzenia, salda rozrachunków, rozprawa w dniach, całość należności główna, sytuacja krytyczna, zapłata umówionego czynszu
Zobacz»

III C 1143/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • połowa opłaty sądowej, cofnięcie pozwu, sentencja postanowienia, nieuiszczony koszt sądowy, opłata sądowa od pozwu, warszawa, uzasadniony sąd, tysiąc, ewentualne zastosowanie przepisów, uiszczona opłata od pisma, przypadek wydawania, powództwo bez zrzeczenia, trudna sytuacja, obejście prawa, zwrot połowy opłaty, początkowe stadium, wydanie w sprawie wyroku, cofnięty pozew, rozpoczęcie posiedzenia, zasada słuszności
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

I C 2244/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 9 grudnia 2015

Data publikacji: 4 marca 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowa spłata zadłużenia, ostrów wielkopolski, wniesienie pozwów, rejonowy lublin, sekretarz sądu, zachód, zgoda na częściowe cofnięcie, naliczenie kwot, podwyższenie kosztów, e, całkowita spłata zadłużenia, pozwany, pozew wierzytelności, dochodzenie kwot, pozew do sądu rejonowego, część zadłużenia, całość zadłużenia, zasadność naliczenia, starszy sekretarz, elektroniczne postępowanie upominawcze
Zobacz»

VIII Gz 427/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, należność główna, odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, cofnięcie pozwu, zażalenie, opóźnienie, rejonowy lublin, zapłata należności, odstąpienie od obciążenia strony, centrum, wydanie nakazu zapłaty, przejściowa trudność, postępowanie upominawcze, zapłata, zachód, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, odpowiedzialność za wyniki, sytuacja finansowa
Zobacz»

I C 1612/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2015

Data publikacji: 15 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, rejonowy lublin, cofnięcie, zachód, rozpoczęcie rozprawy, strona powodowa kwot, polisa, pozew, umowa ubezpieczenia, rata składki ubezpieczenia, usługa płatności, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, zapłata należnych składek, postanowienie o umorzeniu, przelew, przepis postanowienia, ochrona ubezpieczeniowa, ugoda przed mediatorem, umowa ochrony, zawarcie ze stroną powodową
Zobacz»

III Cz 790/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 sierpnia 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rejonowy lublin, nienależnie pobrana opłata, zwrot uiszczonej opłaty, zachód, elektroniczne postępowanie upominawcze, przegrana w sprawie, miejsce pobrania, wniosek o zwrot opłaty, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, jednostka stanu, wynik postępowania zażaleniowego, omyłka pisarska w uzasadnieniu, oczywista omyłka, rozpoznanie zażalenia powoda, opłata w przypadku, nienależna opłata, zażalenie powoda od postanowienia, przypadków cofnięcia, wniosek powoda o zasądzenie, przepis o kosztach
Zobacz»

III Ca 758/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 28 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zapewnienie poczucia, kolizja z zasadami współżycia, zwarcie ugody, miesięczny dochód powoda, zasada słuszności, nieuiszczony koszt sądowy, postanowienie sądu najwyższe, przypadek obciążenia, termin rozprawy apelacyjnej, subiektywne przekonanie o zasadności, wyjątek od zasady odpowiedzialności, sytuacja majątkowa i osobista, osobista strona, swobodna decyzja, strona przegrywająca kosztów procesu, podstawa do zastosowania przepisu, realizacja zasady, sprawa stała, orzekanie o kosztach
Zobacz»

I C 561/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 20 listopada 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • związek z wykonywanymi usługami, świadczenie usług przesyłowych, całkowite uregulowanie, usługa strony powodowej, pozwana energia elektryczna, dowód opłaty, sprzedaż energii elektrycznej, uregulowanie zadłużenia, rejonowy lublin, dowód uregulowania, pozwana faktura, umowa powodów, zachód, pozwany, przyczyna powstania zadłużenia, siedziba, rozpoznanie sprawy do sądu, należność wobec powoda, umowa o świadczenie usługi, sprawa do sądu rejonowego
Zobacz»

IV C 251/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • umorzenie postępowań, skarb państwa, rejonowa prokuratura, postanowienie o umorzeniu, ugoda przed mediatorem, obejście prawa, wypadek umorzenia, prokuratoria generalna skarbu państwa, skuteczność cofnięcia pozwu, sentencja postanowienia, nieuiszczony koszt sądowy, niezaspokojone roszczenie, pozwany skarb państwa, pozew w piśmie procesowym, rola strony, rachunek skarbu państwa, koszt procesu powodów, ograniczenie roszczenia, rodzajów postanowień, wpis od pozwu
Zobacz»

II Cz 2238/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • sprawa w instancji, tytuł wykonawczy, nieuiszczony wydatek, przeciwnik, zasada obowiązująca przy zwrocie, postanowienie zawarte w punktach, koszty sądowe, damy powodu, kurator, przesłanka uznania roszczenia, zażalenie powoda, przepis kodeksu postępowania cywilnego, podstawa pozbawienia wykonalności, sad rejonowy, zwrot kosztu procesu, postawa prawna rozstrzygnięcia, zasada zawinienia, polubowne rozwiązanie sporu, cały spór, zwrot kosztów niezbędnych
Zobacz»

II Cz 1413/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 18 września 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa, damy powodu, zasadzie podawania, spłata długów, wytoczone postępowanie, kwestia dania, brak uzasadnienia, odstąpienie od obciążania, czas z pewnością, odpis pozwu i nakaz, charakter długu, możliwość zapłacenia, omawiany brak, zażalenie, zachód, uzasadniony wypadek, obowiązek monitorowania, pozew i nakaz zapłaty, stan zachowania
Zobacz»

II Cz 601/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, ocena sądu w postępowaniu, zachód, pozew ze skutkiem prawnym, strona powodowa na rozprawie, zasady współżycia społecznego, wydanie lokalu mieszkalnego, pozew o wydanie, zgoda na cofnięcie pozwu, ograniczenie roszczenia, grunt rozpatrywanej sprawy, wniosek o zasądzenie kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, wyrazić zgodę, umorzenie postępowania w sprawie, wyrok stały, zwrotne poświadczenie odbioru, z prawa
Zobacz»

II Cz 1170/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • przeciwnik, zwrot opłaty sądowej, celowe dochodzenie, celowa obrona, dochodzenie prawa, koszt procesu należny, egzekucja, zażalenie, zwolnienie pojazdów, przedstawiciel ustawowy, pozwany, małoletni powód kosztów procesu, zachód, rejestr, własność banku, własność przeszła, podstawowa zasada rozstrzygania, zasada kosztów niezbędnych, zmiana poprzez zwolnienie, zasada rozstrzygania o kosztach
Zobacz»

II Ca 571/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pełny koszt procesu, postępowanie apelacyjne, dziewiąty miesiąc, oświadczenie o cofnięciu apelacji, cofnięcie pozwu, zachód, kontrola ze strony sądu, pozwany, long, zasada obciążenia strony, koszt zastępstwa prawnego należny, suwerenne uprawnienie sądu, koszt w ogóle, częściowy koszt, zastosowanie wyjątku od zasady, wysokość kosztów zastępstwa prawnego, należna powódka, szlachta, charakter zewnętrzny, sprawa z powództwa spółdzielcza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Burlingis
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Julia Ratajska
Data wytworzenia informacji: