Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 312/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim z 2019-10-11

IV Ca 362/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa przelewu, umowa cesji, umowa sprzedaży wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wykonanie umowy sprzedaży, cesjonariusz, pojazd, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, umowa cesji, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wykonanie umowy sprzedaży, wysokość kosztu naprawy, zakres i wysokość kosztów, legitymacja czynna, ważność umowy przelewu, zbywana wierzytelność, cesjonariusz, pojazd, naprawa, nabyta wierzytelność, umowa zobowiązująca do przeniesienia, zobowiązanie do przeniesienia, szkoda komunikacyjna, pozew umowy
Zobacz»

I C 231/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2021

Data publikacji: 25 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

pojazd, naprawa, umowa przelewu, odszkodowanie, szkoda, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, cesjonariusz, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pojazd, naprawa, umowa przelewu, odszkodowanie, szkoda, siedziba, umowa cesji, umowa przelewu wierzytelności, związek ze szkodą, stan sprzed powstania szkody, koszt naprawy pojazdu, wykorzystanie oryginalnych części zamiennych, pojazd do stanu, przeniesienie wierzytelności, cesja wierzytelności, przedmiotowa szkoda, koszt naprawy samochodu, legitymacja czynna, cesjonariusz, cedent
Zobacz»

VIII Ga 320/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 listopada 2020

Data publikacji: 16 marca 2021

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

naprawa, umowa przelewu, pojazd, przeniesienie wierzytelności, cesjonariusz, odszkodowanie, szkoda, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • naprawa, umowa przelewu, pojazd, przeniesienie wierzytelności, umowa ubezpieczenia, ogólny warunek ubezpieczenia, rynek lokalny, pozwany, sekurytyzacja, cesjonariusz, ubezpieczenie autocasco, odszkodowanie, ważność umowy przelewu, szkoda, umowa cesji, ubezpieczyciel, stawka roboczogodziny, całkowity koszt naprawy pojazdu, umowa przelewu wierzytelności, warsztat naprawczy
Zobacz»

V GC 1142/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji, pojazd, szkoda, naprawa, odszkodowanie, sprzedaż wierzytelności, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, pojazd, umowa cesji wierzytelności, legitymacja procesowa, umowa cesji praw, legitymacja materialna, szkoda, naprawa, przelew wierzytelności, kserokopia protokołów zeznań, zeznanie świadków w postępowaniu, przedmiotowa wierzytelność, szkoda w pojeździe, odszkodowanie, sprzedaż wierzytelności, cedent, brak legitymacji, protokół zeznania świadka, bezpośrednia likwidacja, część oryginalna
Zobacz»

I Ca 406/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2015

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, umowa cesji, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, portfel wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przeniesienie wierzytelności, przedawnienie, umowa kredytu gotówkowego, pozwany, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa cesji, przedmiotowa wierzytelność, klauzula wykonalności, dzień przeniesienia, dzień zapłaty, wyciąg z aneksu, cedent, cena ostateczna, aneks do umowy, postępowanie egzekucyjne, przelew
Zobacz»

X GC 1512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 15 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, pojazd, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, polisa, plik programu, płyta, przedmiot przelewu, wznowienie ubezpieczenia, pojazd, cesja, umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, legitymacja czynna, pozwany, składka ubezpieczenia, załącznik, wydruk, wysokość składki, ubezpieczenie oc, lublin, okres ubezpieczenia
Zobacz»

VI GC 145/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, cesjonariusz, pojazd, naprawa, umowa cesji, cedent, umowa przelewu, odszkodowanie, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesjonariusz, pojazd, naprawa, umowa cesji, cedent, umowa przelewu, umowa cesji wierzytelności, koszt naprawy uszkodzonego pojazdu, siedziba, odszkodowanie, umowa przelewu wierzytelności, brak legitymacji procesowej powoda, zarzut braku legitymacji procesowej, zwrot kosztów naprawy, niezależny rzeczoznawca, kalkulacja, szkoda, odszkodowanie należne, szkoda komunikacyjna
Zobacz»

I C 2098/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 27 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa przelewu, przeniesienie wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • dzień przeniesienia, umowa sprzedaży wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zbywca, nabycie wierzytelności, umowa kredytu gotówkowego, umowa przelewu, przeniesienie wierzytelności, należność główna, wierzyciel pierwotny, wpływ ceny, pozwany, zapłata ceny, umowa cesji, dokonanie przez bank, załącznik do umowy sprzedaży, oświadczenie o zgodzie, zadłużenie wobec banków, nabywca, odsetka
Zobacz»

I C 420/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 21 lipca 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pojazd, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, przelew, pojazd, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, konkretna wierzytelność, cesja, fakt nabycia wierzytelności, spisa wierzytelności, nabywca, ochrona ubezpieczeniowa, wyciąg z załącznika, pojazd mechaniczny, numer polisy, składka ubezpieczeniowa, szkoda związana z ruchem, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, niezapłacone składki, cesja wierzytelności
Zobacz»

I C 1082/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, rejonowy lublin, zachód, przeniesienie wierzytelności, oznaczenie strony, skuteczne przeniesienie wierzytelności, umowa przelewu, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, roszczenie z umowy sprzedaży, sprzedającego prawa, dokumentacja dołączona do pozwu, skuteczny zbycie, ciężar udowodnienia faktów, rozpoznanie sprawy do sądu, umowa dłużnika, pozew i pismo procesowe, faktura załączona do pozwu, sprawa do sądu rejonowego
Zobacz»

I C 100/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, przeniesienie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, prokura, skuteczne przeniesienie wierzytelności, zawarcie pomiędzy powodem, zbyta wierzytelność, wierzytelność zbywcy, sprzedającego prawa, skuteczny zbycie, umowa dłużnika, ewidencja analityczna, umowa bankowa, prawo do wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzytelność na osobę trzecią, element przedmiotowo istotny umowy, przeniesienie wierzytelności, wierzytelność wynikająca z umowy, postaci wyciągów, wyciąg z księgi rachunkowej
Zobacz»

I C 819/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 26 października 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, cesjonariusz, cedent, pojazd, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, cesjonariusz, cedent, ubezpieczenie oc, rata składki ubezpieczenia, przelew, umowa ubezpieczenia, pojazd, pozwany, umowa cesji, zakup pojazdu, kserokopia, naliczone odsetki, dochodzona wierzytelność, nabywca wierzytelności, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wierzyciel na podstawie umowy
Zobacz»

I C 1610/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 4 czerwca 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, umowa przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spisa wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa zbycia wierzytelności, umowa cesji, umowa w imieniu, ciężar udowodnienia faktów, częściowy wykaz wierzytelności, prawo do wierzytelności, umowa przelewu, nabywca, niebędącymi organami, osoba prawna, przesłanka nieważności czynności prawnej, numer i data, dowód na potwierdzenie istnienia, należytą wartość, zbyta wierzytelność, nieokreślona wierzytelność, nazwa dłużnika, dowód przeniesienia
Zobacz»

X C 3029/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, pisemny załącznik, uznanie twierdzeń powoda, umowa bankowa, przelew, strona transakcji, ciężar udowodnienia faktów, opisana umowa, nabycie wierzytelności, wydruk, zastąpienie dokumentów, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, ewentualna cesja, portfel wierzytelności, konsekwencja zaniechania realizacji
Zobacz»

I C 1072/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 19 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, wierzytelność na nabywcę, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa cesji, rejonowy lublin, skuteczne przeniesienie wierzytelności, wierzytelność zbywcy, postępowanie powodów, przelew, dokument załączony przez strony, zachód, rozporządzająca umowa, pokwitowanie odbioru należności, zawarcie umowy cesji wierzytelności, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy sprzedaży, ciężar udowodnienia faktów, rozpoznanie sprawy do sądu
Zobacz»

I C 49/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 28 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pojazd, umowa przelewu, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • dotyczących samochodów, wyciąg z załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, ubezpieczenie oc, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, pojazd, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa przelewu, umowa polisy, zawarta umowa sprzedaży, odsetki ustawowe, pojazd mechaniczny, umowa cesji wierzytelności, umowa ubezpieczenia pojazdów, dzień przed upływem, następna umowa, wyciąg z umowy, umowa cesji, siedziba
Zobacz»

I C 1347/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, pojazd, wniosek o ubezpieczenie pojazdu, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, polisa, rata składki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, składka ubezpieczenia, nakaz zapłaty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, przelew wierzytelności, wierzyciel, istnienie i wysokości, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności, dłużnik, nabywca, podstawa umowy cesji, strona powodowa, stosunek zobowiązaniowy
Zobacz»

III Ca 282/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, cedent, umowa przelewu, cesjonariusz, pojazd, naprawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, cedent, umowa przelewu, nabycie wierzytelności, legitymacja procesowa czynna, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, naprawa, część zaliczki na poczet, śródmieście w łodzi, podstawowy wynik, koszt naprawy, odpis umowy, jednostronna czynność prawna, własna legitymacja, wynik przelewu wierzytelności, umowa ważna
Zobacz»

I C 639/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, regulamin świadczenia usługi, zawiadomienie o sprzedaży wierzytelności, regulamin promocji, wykaz wierzytelności do umowy, umowa abonencka, dekoder, częściowy wykaz wierzytelności, strzelec, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, rejonowy lublin, udostępnianie urządzeń, abonent usługi, umowa cesji, zachód, dostarczanie programów telewizyjnych, przekazanie sprawy przez sąd, protokół odbioru, zakres dostarczania
Zobacz»

I ACa 59/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 29 marca 2021

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, cesja, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność przyszła, powstanie wierzytelności, wynagrodzenie za efekt, inwestor prywatny, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiot przelewu, sprzedaż udziału w nieruchomości, cesja, przedmiotowa umowa, ekspektatywa wierzytelności, masa spadkowa, przelew wierzytelności, odpowiednie oznaczenie, cesjonariusz, umowa wynagrodzenia, charakter wierzytelności, sprzedaż terenu, całość kwestii, przypadku wypracowania, współwłaściciel
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Myszka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Myszka
Data wytworzenia informacji: