Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 31/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2017-04-12

II Cz 245/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

skarga na postanowienie referendarza, nadanie klauzul wykonalności, zażalenie, zaskarżenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • skarga na postanowienie referendarza, nadanie klauzul wykonalności, zażalenie, pozwany, wspólnota, zaskarżenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, nonsens, środek zaskarżenia orzeczenia, przypadku zażaleń, zastosowanie interpretacji, uchylenie klauzuli wykonalności, adres nieruchomości, klauzula wykonalności w oparciu, roku możliwy, uznanie pisma, nakaz zapłaty, postanowienie naruszenia, uiszczenie opłaty od skargi, rygor odrzucenia skargi
Zobacz»

III Cz 1549/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 10 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, nadanie klauzul wykonalności, skarga na postanowienie referendarza, zażalenie, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, przepisany termin, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, odrzucenie skargi na orzeczenie, podstawa do odrzucenia skargi, odpis postanowienia o nadaniu, skarga na postanowienie referendarza, sprawa dłużnika, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, szczególny stan, strona postanowienia, postanowienie o nadanie klauzuli, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, stwierdzenie przez sąd, kosz, doręczenie stronom, rozpoznanie skargi, termin tygodniowy
Zobacz»

VIII Cz 747/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 listopada 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zażalenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, skarga, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, skarga, oznaczenie pisma, bankowy tytuł egzekucyjny, mylne oznaczenie, orzeczenie referendarza sądowego, nadanie klauzul wykonalności, powtórna kontrola, niedopuszczalny środek, środek zaskarżenia do sądu, element skargi, dokonaniu konwersji, znaczenie odmienne, kwestia zaskarżalności, negatywna konsekwencja procesowa, nawarstwienie, wniosek wierzyciela, kontrola formalna, niewłaściwe sądy
Zobacz»

II Cz 1003/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

skarga na postanowienie referendarza, zażalenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • skarga na postanowienie referendarza, zażalenie, orzeczenie referendarza sądowego, wniosek o ustanowienia pełnomocnika, skarga powoda, powtórny wniosek, europejskie postępowanie, zaskarżalnych orzeczeń, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, skład sądu drugiej instancji, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sprawa drobna, równorzędny skład sądu, postanowienie o odmowie ustanowienia, uznanie zasadności skargi, wykonalność, ponowny wniosek o ustanowienie, europejski nakaz zapłaty, zażalenie od postanowienia sądu, odmowa ustanowienia adwokata
Zobacz»

II Cz 461/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, skarga na postanowienie referendarza, zaskarżone postanowienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, skarga na postanowienie referendarza, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, nakaz zapłaty, strona postanowienia, odrzucenie skargi, zażalenie na zaskarżone postanowienie, doręczenie stronom, rozpoznanie skargi na orzeczenie, termin tygodniowy, rozpoznanie skargi przez sąd, naliczony koszt, druga instancja, zaskarżone postanowienie, zasada ponoszenia przez strony, sądzie drugi, zarządzenie referendarza sądowego, środki odwoławcze, rozstrzygnięcie skargi
Zobacz»

II Cz 810/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, skarga na postanowienie referendarza, zaskarżone postanowienie, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, skarga na postanowienie referendarza, wpis prawa dzierżawy, brak skargi, przedmiotowa skarga, wniosek o wpis prawa, przedmiotowy brak, podstawa zaskarżonego postanowienia, zaskarżone postanowienie, własnoręczne podpisanie, rygor odrzucenia skargi, tydzień pod rygorem, podpis, rodzaj braków, zażalenie, skarga wnioskodawcy, przedmiot zażalenia, akt księgi wieczystej, referendarz sądowy w sądzie, terminu braków
Zobacz»

II Cz 377/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 25 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zażalenie, nadanie klauzul wykonalności, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik skarbu państwa, wniesienie skargi na orzeczenie, stosowanie środków przymusu, wyjawienie majątku dłużnika, egzekucja sądowa i administracyjna, zbieg egzekucji sądowych, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, zażalenie na postanowienia, zażalenie wierzycieli, możliwość stosowania, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zaskarżalność postanowień, wniosek o nadanie klauzul, wniesienie skargi, czynność referendarza sądowego, utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia, sprawa przeciwko dłużnikom
Zobacz»

II Cz 114/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 7 maja 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

skarga na postanowienie referendarza, postanowienie referendarza sądowego, wniesienie środków zaskarżenia, zażalenie, termin do wniesienia środka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • skarga na postanowienie referendarza, nakaz zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, postanowienie referendarza sądowego, wniesienie środków zaskarżenia, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, błędne pouczenie strony, prezydent miasta, zarządzenie referendarza, wpływ na rozpoczęcie biegu, sposób wniesienia środka, strona działająca bez adwokata, przypisany termin, zażalenie pozwane od postanowienia, termin do wniesienia środka, radca prawny, wyżej przytoczony przepis, podstawa decyzji organów, zapłata należności główna
Zobacz»

II Cz 777/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 3 stycznia 2014

Data publikacji: 16 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, wniesienie skargi, skarga na postanowienie referendarza, klauzula wykonalności, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia skargi, wniosek zażalenia, wyrok klauzuli wykonalności, postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, termin do rozpatrzenia, wniesienie skargi, skarga na postanowienie referendarza, rozpatrzenie skargi, klauzula wykonalności, przywrócenie terminów, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, pozwany, ewentualne przywrócenie, żądanie uchylenia zaskarżonego postanowienia, powtórne wezwanie, pismo odręczne, wniosek o przywrócenie, pocztowa placówka, awizowanie w dniach
Zobacz»

XXIII Gz 1548/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zażalenie, skarga na postanowienie referendarza, postanowienie referendarza sądowego, środek zaskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, oznaczenie pisma, skarga na postanowienie referendarza, orzeczenie referendarza sądowego, środki odwoławcze, mylne oznaczenie, warszawa w warszawie, postanowienie referendarza sądowego, przedmiotowy stan faktyczny, zaskarżanie orzeczenia, wniesione zażalenie, pisma procesowe, pośrednictwo sądu, środek zaskarżenia, powodu zażaleń, skarga na orzeczenie referendarza, wydział gospodarczy, rozpoznająca sprawa, uiszczenie opłaty sądowej, grupa orzeczenia
Zobacz»

VIII Gz 113/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 grudnia 2013

Data publikacji: 14 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zażalenie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, skarga na postanowienie referendarza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, odmowa ustanowienia adwokata, zażalenie pozwane na postanowienia, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, zażalenie na posiedzeniu, postanowienie o odmowie ustanowienia, skarga na postanowienie referendarza, zażalenie pozwanej spółki, utrata mocy orzeczenia, zaskarżone postanowienie poprzez zwolnienie, zwolnienie od kosztów, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, droga zażalenia, skarga sądu, koszty sądowe, stanowisko sądu i instancja, uzasadnienie sądu rejonowego, sądzie drugi, stanowisko doktryny, rozpoznanie skargi
Zobacz»

VIII Gz 467/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, skarga na postanowienie referendarza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, dzień pod rygorem, odrzucenie skargi na orzeczenie, zarządzenie, zwolnienie od kosztów sądowych, skarga na postanowienie referendarza, opłata od apelacji, wniosek o zwolnienie, przewodniczący w sądzie rejonowym, uzupełnienie opłaty, postanowienie sądu drugiej instancji, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, brak formalny skargi, pozwany, rygor odrzucenia apelacji, miano późniejsze, karty kwalifikacyjne, łączne działanie, własnoręczne podpisanie
Zobacz»

I ACz 1937/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, skarga na postanowienie referendarza, środek zaskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, kurka, rygiel, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, zażalenie powódki na postanowienia, ocena z perspektywy, rodzaj środka zaskarżenia, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, nadmierny rygoryzm, skarga na postanowienie referendarza, wzruszenie postanowienia, możliwość wniesienia skargi, oznaczenie pisma, mylne oznaczenie, treść pisma powódki, zwolnienie od kosztów sądowych, tryb właściwy, środek zaskarżenia, oddalenie wniosku powódki
Zobacz»

IX Nc 1193/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 26 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

skarga na postanowienie referendarza, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • wniosek o zwrot opłaty, skarga na postanowienie referendarza, zwrot opłaty od skargi, skarga na orzeczenie referendarza, opole, koszt sądowy w sprawie, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, przepis i zasada prawa, wysłanie odpisu pisma, cała uiszczona opłata, postanowienie o odmowie ustanowienia, strona cała, sprawa cywilna, uiszczona opłata od pisma, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, skarga w związku, zawiadomienie o terminie posiedzenia, sentencja postanowienia, odmowa ustanowienia adwokata
Zobacz»

VIII Gz 67/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 maja 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zażalenie, skarga, nadanie klauzul wykonalności, środek zaskarżenia, postanowienie referendarza sądowego, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, skarga, nadanie klauzul wykonalności, środek zaskarżenia, postanowienie o nadanie klauzuli, środki odwoławcze, postanowienie referendarza sądowego, profesjonalny pełnomocnik, klauzula wykonalności nakazów, termin przewidziany do zaskarżenia, dostępny środek zaskarżenia, zażalenie przez pełnomocnika, bieg, uchylenie postanowienia o nadaniu, zdanie pisma, rozpoznanie skargi na orzeczenie, radca, konieczność potraktowania, możliwość interpretacji
Zobacz»

VIII Gz 472/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, skarga na postanowienie referendarza, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • ustawa o krajowym rejestrze, obowiązek rejestrowy, postanowienie referendarza sądowego, krajowy rejestr sądowy, skarga na postanowienie referendarza, zażalenie, centrum, ewentualne postanowienie, złożenie wniosku o wpisanie, zaskarżalność postanowień, starszy referendarz, postępowanie prowadzone w sądzie, wniosek rejestrowy, rejestr informacji, czasów wszczęcia, sposób pokrycia straty, złożenie sprawozdania finansowego, postępowanie przed sądem rejestrowym, uczestnik na postanowienie sądu, sprawa do rozstrzygnięcia
Zobacz»

II Cz 125/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zażalenie, skarga na postanowienie referendarza, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • referendarz sądowy sądu rejonowego, postanowienie referendarza sądowego sądu, oznaczenie pisma, mylne oznaczenie, zażalenie, zachód, środek prawny, oznaczenie środka, skarga na postanowienie referendarza, odmowa ustanowienia adwokata, odmowa zwolnienia od kosztów, profesjonalny pełnomocnik, sądzie drugi, zwolnienie od kosztów sądowych, środki odwoławcze, zażalenie powoda, przedmiot odmowy, zaskarżone postanowienie referendarza sądowego, wnoszone środki, kasacja
Zobacz»

III Cz 794/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, zażalenie, środek zaskarżenia, skarga na postanowienie referendarza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • dąbek, oznaczenie pisma, przeszkoda do nadania, postanowienie referendarza sądowego, orzeczenie referendarza sądowego, spełniające wymaganie, zażalenie, ferowanie, niedopuszczalność środka, ustalenie wygaśnięcia służebności, środek zaskarżenia, formalizm procesowy, uzupełnienie braku formalnego, zażalenie powoda na orzeczenie, eliminacja z obrotu prawnego, odczytanie intencji, skarga na postanowienie referendarza, termin środka, wadliwe oznaczenie, prawny środek
Zobacz»

III Cz 33/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

zażalenie, środek zaskarżenia, postanowienie referendarza sądowego, skarga na postanowienie referendarza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • zażalenie, środek zaskarżenia, oznaczenie pisma, pismo biegu, tarnowska góra, mylne oznaczenie, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, postanowienie referendarza sądowego, zażalenie uczestnika, pośrednictwem adwokatów, zmiana poprzez uwzględnienie skargi, niewłaściwy wybór, czynność referendarza sądowego, skarga na czynność referendarza, skarga na postanowienie referendarza, uczestnik na postanowienie, środki odwoławcze, wybór środka, sądowe wynagrodzenie, strona pisma
Zobacz»

VI Gz 233/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

postanowienie referendarza sądowego, doręczenie, skarga, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Ważne frazy
  • postanowienie referendarza sądowego, doręczenie, skarga, wydział gospodarczy krajowego rejestru, korespondencja sądowa, doręczenie zastępcze, zażalenie, odebraniu listów, przedmiotowa przesyłka sądowa, upoważnienie do odbioru korespondencji, adres w piśmie, przekazanie pisma, czas doręczenia, przypadek doręczeń, przeciwnik adresata w sprawie, ocena skuteczności doręczenia, sprawa przesyłka, zastanie adresata, dokonanie doręczenia, krajowy rejestr sądowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Barbara Białecka ,  Romana Mrotek
Data wytworzenia informacji: