Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 400/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2016-07-28

XIX Ga 734/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wierzytelność powodów, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność powodów, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, usługa naprawy, mocodawca, wzajemne rozliczenie, prawo właściwe, potrącenie wzajemne wierzytelności, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wzajemna kompensata, skarga kasacyjna, przesłanka potrącenia, pełnomocnik procesowy powoda, należność, strona oświadczenia o potrąceniu, skuteczność potrącenia, faktura, wymagalność wierzytelności powoda, wierzytelność winna
Zobacz»

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, nota księgowa, faktura, zarzut potrącenia, umorzenie wierzytelności, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, odbiór końcowy, kompensata, umowa, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności, zasadność obciążenia powoda, zwłoka w wykonaniu dzieła, nadanie listów, protokół odbioru
Zobacz»

VIII Ga 64/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 7 października 2014

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, pozwany, faktura, nakaz zapłaty, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, zespół, tuleja, pozwany, faktura, wierzytelność powódki, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, nakaz zapłaty, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, należność, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty
Zobacz»

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, nakaz zapłaty, wola, adresat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, wola, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik, powództwo o pozbawienie
Zobacz»

I ACa 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, pozwany, umorzenie wierzytelności, postaci umorzeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wzajemna wierzytelność, wierzytelność powódki, zakończenie inwestycji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, wymagalność wierzytelności, potrącenie wierzytelności, obsługa kredytu, pozwany, zaskarżalność, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budynek, zdewastowanie, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności, odszkodowanie za utratę wartości, data składania, dokonanie potrącenia, postaci umorzeń
Zobacz»

V ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, postępowanie nakazowe, nota księgowa, kara umowna, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, potrącenie wierzytelności, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, pozwany, postępowanie nakazowe, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty, faktura
Zobacz»

I ACa 476/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, umorzenie wierzytelności, faktura, zapłata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, zapłata, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność
Zobacz»

VII AGa 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, kara umowna, przelew, tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, zarzut potrącenia, wierzytelność przyszła, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność cedenta, wszczęcie egzekucji, cesjonariusz, strona powodowa, wykonalność, potrącenie wierzytelności, nienależne świadczenie, spełnienie świadczenia
Zobacz»

VIII GC 139/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 października 2018

Data publikacji: 4 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, faktura, wierzytelność powodów, wysokość wierzytelności, pismo z dni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, propozycją kompensaty, pozwany, faktura vat, faktura, wierzytelność niższa, wierzytelność powodów, wysokość wierzytelności, ilość paszy, sprzedażą tuczników, skutek potrącenia, pismo z dni, przedmiotowe oświadczenie, dowód z przesłuchania strony, powództwo wierzyciela, zapis księgowy, wzajemne umorzenie, opóźnienie, skuteczność potrącenia, grudzień
Zobacz»

V ACa 54/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, faktura końcowa, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, podłoga sportowa, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, usunięcie wad i usterek, listwa progowa, umowa, rejestr przedsiębiorców, faktura końcowa, potrącenie z wierzytelności, gwarancja ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, nakaz zapłaty, zawiadomienie o cesji, zapłata kwot, dzień odbioru robót, świadczenie niepieniężne, wierzyciel, korekta podatku
Zobacz»

I ACa 1158/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie nakazowe, faktura, nota, kara umowna, pozwany, doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, inwestor zastępczy, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie nakazowe, miasto, procesowy zarzut potrącenia, dokonanie potrącenia, nota obciążeniowa, oświadczenie woli o potrąceniu, faktura, nota, kara umowna, pozwany, potrącenie umowne, transakcja handlowa, potrącenie ustawowe, nakaz zapłaty i pozew, doręczenie
Zobacz»

I ACa 829/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, cesja, potrącenie wierzytelności wzajemnej, pozwany, konsekwencja naruszenia prawa, przekształcenie, strona powodowa, zawiadomienie o przelewie, procesowy zarzut potrącenia, zarzut potrącenia kary umownej, wierzyciel pierwotny, dłużnik, cesjonariusz, wykonanie roboty, umowa, zapłata kary umowna, spółka
Zobacz»

I ACa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, pozwany, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwszy urząd skarbowy, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, wyrok sądu apelacyjny, wzajemna wierzytelność powodów, tytuł wykonawczy, wierzytelność główna, pozwany, wierzytelność skarbu państwa, komornik, odsetka od kwot, potrącenie wierzytelności, przedmiot potrącenia, koszt postępowania kasacyjnego, wynik potrącenia, należność główna, wykonawcza wykonalność, wymagalność wierzytelności powoda, oświadczenie powodów, odsetka do daty
Zobacz»

III Ca 714/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lipca 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, dług
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • potrącenie wierzytelności, czyny niedozwolone, zakaz potrącenia, zadośćuczynienie, ubezpieczyciel, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z czynu, potrącenie z wierzytelności powoda, wymagalność wierzytelności, pozwany, postępowanie likwidacyjne, ogólna pula, zapewnienie efektywności, baza prawna, kluczowy fragment, interes wierzyciela, druga strona, wzajemna wierzytelność, dług, wadliwy dowód
Zobacz»

XIII Ga 626/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, zarzut potrącenia, nakaz zapłaty, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, zarzut potrącenia, termin zapłaty, biuro prawne, nakaz zapłaty, wymagalność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wytoczenie powództwa, zapłata odsetek, potrącenie wzajemne, kwota odsetek za opóźnienie, wierzytelność powódki, sprzeciw, wzajemna wierzytelność, pełnomocnik, faktura, wcześniejsze wezwanie, wzajemna należność, skuteczne potrącenie
Zobacz»

VIII Ga 154/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, doręczenie odpisu pozwu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, fakt potrącenia, doręczenie, profesjonalny uczestnik obrotu, usunięcie wad i usterek, kompensata, pismo, podwójny skutek, wykonanie docieplenia, ewentualna wierzytelność, udowodnienie wierzytelności, poddasze budynku, nakaz zapłaty i pozew, zgłoszenie zarzutu potrącenia
Zobacz»

VIII Ga 161/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, zapłata, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, zapłata, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna, umocowanie
Zobacz»

I ACa 1264/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2013

Data publikacji: 21 września 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, dług, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, umowa kredytów, wierzytelność banku, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, wierzytelność pozwanej spółki, umowa cesji, bank oświadczenia, siedziba, wzajemna wierzytelność, zobowiązanie pozwanej spółki, dług główny, odsetka, cesja wierzytelności, dzień wystawienia weksla, dług, prowizja, zabezpieczenie, potrącenie wierzytelności, potrącenie z wierzytelności
Zobacz»

V ACa 254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 26 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, faktura, potrącenie wierzytelności, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja
 • Ważne frazy
  • wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca
Zobacz»

VI GC 74/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, oświadczenie o potraceniu, wierzytelność powodów, pozwany, przedmiot oświadczenia, ustawowa odsetka za opóźnienie, wierzytelność wzajemna powoda, zabezpieczenie hipoteczne, treść oświadczenia o potrąceniu, wydanie wyroku na posiedzeniu, wyrok na posiedzeniu niejawnym, ustawowa odsetka od kwot, pozbawienie wykonalności, skapitalizowana odsetka, przysługujący powód, powództwo, umorzenie wzajemnych wierzytelności, należność główna, prawomocny wyrok sądowy, nieterminowe wykonanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Kowalewski,  Mirosława Gołuńska
Data wytworzenia informacji: