Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 643/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-10-10

II Ca 823/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

strona powodowa, nota odsetkowa, faktura vat, pozwany, umowa, termin płatności, dostarczony towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, nota odsetkowa, kopia zamówienia, faktura vat, pozwany, umowa, świadczenie do czasu, termin wymagalności, dokument rozliczeniowy, strona powodowa kwot, należność, dezynfekcja, termin płatności, spełnienie świadczenia, wystawiona faktura, dostarczony towar, strona powodowa odsetki, dokumentacja rozliczeniowa, wystawiana faktura, informacja o zakazie cesji
Zobacz»

VIII Ga 384/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2013

Data publikacji: 29 marca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nota odsetkowa, pozwany, przedawnienie, faktura vat, odsetka, sprzeciw, termin płatności, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, pozwany, przedawnienie, faktura vat, spółka, odsetka, sprzeciw, kwota, należność, rzeczywisty obrót gospodarczy, wyliczenie, termin płatności, opóźnienie, przerwanie biegu przedawnienia, brak przedstawienia, ograniczenie żądania pozwu, prezes zarządów, zapłata, roszczenie o odsetki, roszczenie odsetkowe
Zobacz»

II C 282/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 29 marca 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, odsetka, pozew, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, odsetka, dostarczenie faktury, pozew, odsetki ustawowe, data dostarczenia, data zapłaty, należność główna, należność odsetkowa, pozwany, należność wynikająca z noty, wyrób farmaceutyczny, skapitalizowanie odsetek, pierwotna wartość przedmiotu sporu, stawka odsetek, wniesienie pozwów, odsetka podatkowa, zapłata, kwota
Zobacz»

II C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

faktura vat, nota odsetkowa, odsetka, pozwany, dostawa leków, dzień zapłaty, dostarczony towar, produkt leczniczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, nota odsetkowa, odsetka, pozwany, apteka, należność główna, las, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, odbiór towaru, dostawa leków, opóźnienie w zapłacie, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, nieuregulowane faktury, kwota, odsetka w wysokość, dostarczony towar, odbiór faktury, produkt leczniczy
Zobacz»

IX GC 69/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

faktura, strona powodowa, nota odsetkowa, odsetka, pozew, pozwany, zapłata, termin płatności, umowa, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, nota odsetkowa, odsetka, pozew, właściwość przemienna, firmowa strona, odcisk pieczęci firmowej, pozwany, należność, właściwość miejscowa sądu, zapłata, świadczenie wzajemne, transakcja handlowa, termin płatności, przedmiotowa faktura, skapitalizowana odsetka, umowa, towar
Zobacz»

XIII GC 1958/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 października 2016

Data publikacji: 16 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, pozwany, zapłata, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, odzyskiwanie należności, faktura, transakcja handlowa, pozwany, przesyłka, zapłata, zapłata równowartości, skapitalizowana odsetka, odsetka, należność z faktury, wierzytelność wynikająca z noty, przelew, termin zapłaty w transakcjach, opóźnienie w płatności faktur, pierwotny wierzyciel, wierzytelność o odsetki, cesja, równowartość kwot, pojemność silników
Zobacz»

I C 725/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

faktura vat, dostawa, pozwany, nota odsetkowa, odsetka, produkt leczniczy, dostarczony towar, zapłata, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, dostawa, kierownik apteki, technik farmacji, pozwany, wyrób medyczny, nota odsetkowa, odsetka, starsze technika, produkt leczniczy, kierownik szpitala, dostarczony towar, umowa sprzedaży, zapłata, asortyment, część dostawy, umowa, zarzut obniżenia ceny, odsetka za opóźnienie, pieczęć
Zobacz»

V GC 507/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 8 maja 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

termin płatności, nota odsetkowa, pozwany, faktura vat, odsetka, sprzeciw, nakaz zapłaty, towar
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, nota odsetkowa, data obciążenia rachunku bankowego, powodowa spółka, pozwany, faktura vat, odsetka, data wpłaty, uznanie niewłaściwe, sprzeciw, opóźnienie, nakaz zapłaty, umowa sprzedaży produktów, zapłata ceny, termin zapłaty, przedłużenie terminów płatności, sprzeciw od nakazu zapłaty, ustawowe odsetki, należność, towar
Zobacz»

X C 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, pozwany, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, potwierdzenie wpłaty, pozwany, dzień zapłaty, dług, powództwo, opłata za wezwanie, wysokość i data, kwota wynikająca z noty, dowód wpłaty na kwotę, faktura i nota odsetkowa, umowa o dostarczanie energii, pozwana energia elektryczna, usługi przesyłowe, przedłożenie faktury, zarzut nieistnienia roszczenia, treść przelewu, zalegające świadczenie główne, zasadność wystawienia
Zobacz»

XII Ga 579/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

faktura, nota odsetkowa, pozwany, strona powodowa, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, nota odsetkowa, odpowiedź na odpowiedź, pozwany, strona powodowa, umowa partnerska, bezsporna wierzytelność, ostatnia pozycja, twierdzenie pozwane odnośnie, stanowisko spółki, powodowa spółka, data wymagalności, śródmieście w krakowie, odsetka, przedmiotowa faktura, korekta, zaoferowanie, naliczenie odsetek, salon, korespondencję mailową
Zobacz»

X GC 1108/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

faktura vat, pozwany, termin płatności, nota odsetkowa, odsetka, towar, zapłata, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura vat, przedmiotowa faktura, pozwany, czas nagrania, wcześniejsza faktura, termin płatności, nota odsetkowa, ustalenie poczynione przez strony, płatność sporna, odsetka, powodowa spółka, wydłużenie terminów, wyroby stalowe, należność, towar, proces stanowiska, zapłata, sprzeciw, opóźnienie, kwota
Zobacz»

VI GC 63/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nota odsetkowa, pozwany, odsetka, faktura vat, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, dokument prywatny, pozwany, odrzucenie pozwu, prawidłowość wyliczenia, pozwana robota budowlana, wezwanie do zapłaty, odsetka, faktura vat, przedmiotowa faktura, odsetka od należności, naliczenie ustawowych odsetek, nakaz zapłaty, zakres księgowości, należność główna, stwierdzenie wierzytelności, powództwo o należność, przedmiotowa nota, podpisana dokumentacja, kloc
Zobacz»

I ACa 164/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 marca 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, polecenie przelewów, przedmiot pozwu, faktura, cement, kwota, środek na rachunek powoda, następująca wpłata, pozwany, zapłata, umowa handlowa, wpływ środka, możność, nieważność postępowania, choroba, wydarzenie nadzwyczajne, kolejną nieobecność, celowe przedłużanie, uszanowanie woli, godziny przyjmowania
Zobacz»

I C 362/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2 października 2013

Data publikacji: 17 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

strona powodowa, nota odsetkowa, termin płatności, dzień zapłaty, faktura vat, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, nota odsetkowa, termin płatności, sprzedaż energii elektrycznej, przesył i sprzedaż energii, dzień zapłaty, dostarczona energia elektryczna, faktura vat, rozliczenie energii, dostarczanie energii, szczegółowe rozliczenie, odsetka, przelew bankowy, odsetki ustawowe, umowa o przesył, następca prawny, kwota, odsetka za nieterminowe wpłaty, żądanie pozwu faktury, niewłaściwy numer
Zobacz»

VIII GC 2050/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 stycznia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nota odsetkowa, pozwany, faktura, odsetka, sprzeciw, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, pozwany, faktura, odsetka, zaległe odsetki, miał węglowy, rozmowa ugodowa, węgiel, pozwana nota, odroczenie terminów, opóźnione płatności, sprzeciw, zapłata, strony dojść, kwota łączna, odsetka ustawowa za opóźnienie, kwota wynikająca z noty, przeterminowana faktura, opóźnienie z zapłatą należności, rodzaju uzgodnień
Zobacz»

IX GC 570/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

faktura, strona powodowa, towar, pozwany, odsetka, płatność, pozew, dostawa, umowa, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, strona powodowa, towar, pozwany, odsetka, odbiór towaru, dzień ustawowo wolny, płatność, roszczenie strony powodowej, pozew, należność główna, transakcja handlowa, odsetka skapitalizowana, nieuregulowane faktury, odsetka od należności, dostawa, umowa, termin zapłaty w transakcjach, zamówienie publiczne, zapłata
Zobacz»

VIII GC 376/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

nota odsetkowa, faktura, termin płatności, pozwany, odsetka, zapłata, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, termin płatności, październik, odsetka od kwot, pozwany, dowód wpłaty, odsetka, dostawa ciepła, tysiąc złoty, umowa sprzedaży ciepła, zapłata, dostawa, poprzednik prawny powódki, dzień wniesienia pozwu, termin płatności należności, energia cieplna, sprzedawca, odbiór ciepła, potrzeba odbiorcy
Zobacz»

IX GC 461/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

faktura, mediacja, strona powodowa, pozwany, towar, pozew, termin płatności, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, mediacja, strona powodowa, pozwany, towar, dokonana płatność, dokument prywatny, nadzwyczajne wydarzenie, pozew, termin płatności, mięso, właściwość przemienna, właściwość sądu, termin rozprawy, kodeks postępowania cywilnego, świadczenie wzajemne, umowa, przedmiotowa faktura, należność, roszczenie strony powodowej
Zobacz»

X GC 973/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, mediacja, sprzeciw, termin płatności, towar, nakaz zapłaty, pozew, faktura vat, nota odsetkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • pozwany, wydanie leku, wystawiona faktura, skierowanie stron do mediacji, na raty, mediacja, sprzeciw, słuszny interes wierzyciela, termin płatności, towar, zaległa płatność, nakaz zapłaty, pozew, rozmowa telefoniczna, faktura vat, uzgodniony termin, nota odsetkowa, sprzeciw od nakazu zapłaty, należność, odroczenie terminów
Zobacz»

V GC 590/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 27 marca 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

dzień zapłaty, towar, faktura vat, pozwany, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, towar, faktura vat, pozwany, kwota, dostawa, pozwany towar, dostawa towaru, potwierdzenie salda, towar za pośrednictwem, przedstawicielka powodów, odpis faktury, dokument dostawy, pośrednictwo firmy, dział sprzedaży, miejsce dostawy, faktura załączona do pozwu, firma windykacyjna, wezwanie do zapłaty, osoba uprawniona do odbioru
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Stawicka-Moryc
Data wytworzenia informacji: