Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 499/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-11-15

IV C 1334/11

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 21 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowanie cywilne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postanowienie sądu rejonowego, data zawarcia umowy sprzedaży, postępowanie cywilne, właściciel ujawniony w księdze, całe postępowanie egzekucyjne, zajęcie nieruchomości w postępowaniu, pozbawienie wykonalności, wynik postępowania cywilnego, następca dłużnika, skutek prawnorzeczowy, przybicie nieruchomości, stosunek do powoda, prawo do uchylenia, postępowanie prejudycjalne, sprawa w postępowaniu cywilnym, sposoby zostania, klauzula wykonalności przeciwko dłużnikowi, podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sprawy
Zobacz»

II Cz 342/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 4 czerwca 2014

Data publikacji: 16 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • opróżnienie lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zawieszenie postępowania, księga wieczysta służebności, powództwo wniesione w sprawie, zakończenie sprawy z powództwa, zamieszkiwanie na nieruchomości, wpis służebności, droga procesowa, postępowanie do czasu prawomocnego, powództwo o uzgodnienie treści, zażalenie powoda, prawomocne zakończenie sprawy, postępowanie incydentalne, wpis do ksiąg wieczysty, ocena merytoryczna, proces w sprawie, wniosek o wpis, podstawa do zawieszenia
Zobacz»

II Cz 509/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2015

Data publikacji: 22 września 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, brak legitymacji procesowej czynnej, uwłaszczenie, sprawa powództwa, negatywne orzeczenie, treść rozstrzygnięcia w sprawie, wpływ na postępowanie, złożenie wniosku o dokonanie, sprawa o uzgodnienie treści, własność nieruchomości w drodze, dokonanie wpisów w księgach, wniosek o dokonanie wpisów, sprawa na mocy, powództwo o uzgodnienie treści, przesłanka zasadności powództwa, przedmiot zażalenia, wiążący sąd, zasadność rozstrzygnięcia, orzeczenie wydane w sprawach, rozstrzygające sprawy
Zobacz»

IV C 1334/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, postępowanie cywilne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, warszawy wydziału, pozbawienie wykonalności, słowo, postanowienie z dni, sentencja postanowienia, tytuł wykonawczy, postępowanie cywilne, postanowienie sądu rejonowego, posiedzenie niejawne, czerwiec, kwiecień, sprawa z powództwa, związek, skutek, uzasadnienie, skład, rozpoznanie
Zobacz»

I C 1177/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 lutego 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadome i swobodne powzięcie, spadkodawca, swobodne powzięcie decyzji, powzięcie decyzji i wyrażenia, decyzja i wyrażenie woli, spadkobierca, współwłaściciel spornej nieruchomości, opisywana sprawa, sporna nieruchomość, ofiara oszustwa, proces z powództwa, data zawarcia umowy sprzedaży, sprawa zapłaty, pozwana umowa sprzedaży, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, cała cena, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, reszta ceny, przeprowadzenie dowodów z przesłuchania, dowód z przesłuchania świadków
Zobacz»

I C 1596/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2013

Data publikacji: 25 września 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozwany, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rękojmia publicznej wiary, umowa przedwstępna, nieruchomość, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa przed sądem rejonowym, ustanowienie hipoteki, ujawnienie ostrzeżenia, obciążenie hipoteczne, wykreślenie hipoteki z księgi, hipoteka z księgi wieczystej, pozwany, dłużnik hipoteczny, sprawa o uzgodnienie treści, hipoteka umowna kaucyjna, zaliczka na poczet ceny, hipoteka umowna, zakończenie postępowania w sprawie, rozstrzygnięcie o żądaniach, współwłaścicielka, zabezpieczenie
Zobacz»

I ACz 2111/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, odpis z księgi wieczystej, numer ksiąg wieczysty, przedstawiciel ustawowy, sprawa dalszego biegu, księga wieczysta przedmiotowa nieruchomości, nieruchomość, sad okręgowy w krakowie, zachowek, zawieszenie postępowania, ustawowy ojciec, ustalenie wartości, księga wieczysta dla nieruchomości, wykonanie wezwania, podanie numerów, rzetelna opinia, wydział ksiąg wieczysty, skład masy spadkowej, krakowie wydziału, małoletni
Zobacz»

I C 30/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 22 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świdnik, akt w załączeniu, strona powodowa agencji, nieruchomość, wydział ksiąg wieczysty, ustanowienie hipoteki kaucyjnej, akt notarialny repertorium, powierzchnia, księga wieczysta, ewidencja gruntów, kancelaria notarialna, stwierdzenie nieważności, nieruchomości niezabudowane, nieważność warunkowej umowy sprzedaży, ustalenie nieważności umowy sprzedaży, brak czynnej legitymacji procesowej, notariusz, warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, ustalenie nieważności umowy, hipoteka
Zobacz»

I ACz 1809/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interes prawny, rozszerzona prawomocność, zawieszenie postępowania, prawomocność materialna, wynik postępowania upadłościowego, postępowanie cywilne, hipoteka ustanowiona na nieruchomości, hipoteka umowna zwykła, zaspokojenie roszczenia powódki, postanowienie o zawieszeniu, żądanie ustalenia nieistnienia, wyraźny przepis, śródmieście w krakowie, hipoteka umowna, stan elementu, postępowanie z urzędu, niezbędna znajomość, podstawa do zawieszenia, zgromadzenie, zabezpieczenie
Zobacz»

I ACa 245/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zakres psychiatrii, stan zdrowia psychicznego powoda, stan otępienny, gospodarstwo rolne, data zawarcia umowy darowizny, opinii biegłych, biegły sądowy, realia sporu, upośledzenie umysłowe w stopniu, psychiatra, brak przeciwwskazań, sprawa o ubezwłasnowolnienie, uzgodnienie treści księgi wieczystej, interes prawny, stopień umiarkowany, pojazd mechaniczny, proces otępienny, wyrażenie woli, rozpatrywana sprawa, rzeczywisty stan prawny
Zobacz»

V ACa 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 maja 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

hipoteka łączna, nieruchomość, kredyt, rzeczywisty stan prawny, księga wieczysta, hipoteka umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka łączna, nieruchomość, kredyt, repartycja, rzeczywisty stan prawny, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, hipoteka umowna, umowa kredytów, hipoteka ustanowiona na nieruchomości, zabezpieczenie do umowy, zarzut od nakazów zapłaty, pozwany, nieuiszczoną opłatę, domniemanie, oznaczona wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, restrukturyzacja zadłużenia, współwłaściciel nieruchomości, przyznany koszt
Zobacz»

II Ca 1394/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, nieważność umowy, lokal socjalny, postępowanie cywilne, pozwany, opuszczenie i opróżnienie, przenosząca własność nieruchomości, pozwany zarzut, właściciel przedmiotowych nieruchomości, zawieszenie postępowania, szereg dowodów, sprawa sądu rejonowego, zabudowana nieruchomość, rozstrzygnięcie sprawy o ustalenie, pełnomocnictwo do zbycia, możliwe rozpoznanie, ustawa o ochronie praw, zarzut nieważności umowy sprzedaży, umowa przedwstępna, własność na powódkę
Zobacz»

II Cz 1209/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 1 października 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nieruchomość, hipoteka, postępowanie cywilne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa o uzgodnienie treści, użytkownik wieczysty, wykreślenie prawa użytkowania, ustalenie treści księgi wieczystej, pozwana spółka, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, pozew o uzgodnienie treści, postępowanie do czasu, okres użytkowania wieczystego, zawieszenie postępowania, hipoteka, rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie, ustawa o księgach wieczystych, prawo jawne z księgi, korzystanie ze spornej nieruchomości, postępowanie cywilne, niestawiennictwo, wcześniejsze rozstrzygnięcie
Zobacz»

III Cz 532/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 18 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o podjęcie, istnienie niezgodności, podjęcie postępowań, przyczyna zawieszenia, prawomocne postanowienie o zawieszeniu, wpis ostrzeżenia, dąbek, zawieszone postępowanie, zażalenie, zasada dyspozycyjności, umorzenie postępowań, zgodny wniosek stron, zawieszenie postępowania w sprawie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, określające przyczyny, zabezpieczenie udzielone w sprawie, prawomocne orzeczenie, związek zasady, określony kodeks, wydanie wniosków
Zobacz»

III Ca 529/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 4 września 2013

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nowy targ, zawieszenie postępowania, nowy sącz, sprawa o zasiedzenie, ocena roszczenia windykacyjnego, wniesienie skargi kasacyjnej, pozwany, stwierdzenie zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości, skarga kasacyjna od orzeczenia, dobra wiara, sprawa zarzutów, księga wieczysta, wniosek o zawieszenia, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, przedmiotowa działko, nieruchomość, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, postępowanie do czasu zakończenia, wniosek o zasiedzenie, zarzut zasiedzenia
Zobacz»

VI Cz 878/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 4 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyrys z mapy ewidencyjnej, nieruchomość według zasad, oznaczanie nieruchomości w księgach, mapa nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, zobowiązanie sądu, pełnomocnik wnioskodawczyni, zasiedzenie, księga wieczysta, nieruchomość, dalszy bieg, wykaz synchronizacyjny, wnioskodawca wypisu, brak mapy, oznaczenie nieruchomości w księdze, wynik zobowiązań, wymagany odpis, prowadzenie księgi wieczystej, opis i mapa, wymóg formalny pisma procesowego
Zobacz»

III AUz 94/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2014

Data publikacji: 11 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie cywilne, sprawa z odwołania płatnika, żuk, sprawa zawisła przed sądami, rozstrzygnięcie sprawy, ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego, płatnik składki, prejudykat, zawieszone postępowanie, związek prejudycjalny, zgoda na przekazanie sprawy, podstawa do zwieszenia, równoległe zatrudnienie, stan zależności, wcześniej wszczęta sprawa, rozstrzyganie sprawy przez sąd, rozstrzygnięcie kwestii, rober, płatnik umowy o dzieło, wydawanie zaskarżonego postanowienia
Zobacz»

II Cz 158/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności umowy darowizny, sprawa o stwierdzenie nieważności, nieważność umowy, zawieszenie postępowania, strona właścicieli nieruchomości, nieruchomość, postępowanie do czasu prawomocnego, rzeczona nieruchomość, postępowanie cywilne, postępowanie prowadzone przed sądem, prawomocne zakończenie sprawy, zachód, prawa własność, zakres współposiadania, rozpoznanie sprawy o stwierdzenie, podstawa do zawieszenia, zapaść, czynności formalnoprawne, uprawnienie do badania zasadności, moment prawomocnego zakończenia
Zobacz»

V Cz 1715/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 6 października 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynik postępowania cywilnego, wydawanie rozstrzygnięcia, dopuszczenie do współposiadania, współposiadanie rzeczy, znaczenie prejudycjalne, własność sporna nieruchomości, postępowanie z urzędu, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, sporna nieruchomość, zarządzenie, sentencja postanowienia, warszawa, zażalenie powoda, sprawa sądu rejonowego, współwłasność, mama do czynienia, postępowanie cywilne, postanowienie sądu rejonowego, skutek zażaleń, mieć znaczenie
Zobacz»

IV Cz 544/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie cywilne, zasiedzenie, ograniczone prawo rzeczowe, przesył, fakt nabycia własności, uprzednie ustalanie, wynik postępowania cywilnego, możliwość zawieszenia przez sąd, tryb odrębny, sprawa o zapłatę wynagrodzenia, bezumowne korzystanie, nieruchomość gruntowa powodów, celowość zawieszenia, ewentualne wykazanie, zawieszenie postępowania w sytuacji, służebność, postępowanie prejudycjalne, sprawa w postępowaniu cywilnym, prejudycjalne znaczenie, podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sprawy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Fiałkowska-Sobczyk
Data wytworzenia informacji: