Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 8/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-05-17

II Cz 442/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 27 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, uprawdopodobnienie, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, udzielenie zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, uprawdopodobnienie, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, uprawdopodobnienie roszczenia, zawisłość sporu, klauzula wykonalności, świadczenie z opieki zdrowotnej, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja, nakaz zapłaty, uzasadniające żądanie, roszczenie w stopniu, sposób uprawdopodobnienia, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, środek publiczny, zakres leczenia szpitalnego, prowadzenie egzekucji
Zobacz»

XII C 53/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 października 2018

Data publikacji: 24 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, klauzula wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty w postępowaniu, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, egzekucja, klauzula wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, tytuł egzekucyjny, pozwany, komornik sądowy, dokument urzędowy i prywatny, umowa kredytowa, powództwo, kredyt, nakaz zapłaty w postępowaniu, pismo z dni, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, kwota, dopłata do oprocentowania, prawomocny nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, złożenie odpowiedzi na pozew
Zobacz»

I ACa 1041/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 16 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, spadek, klauzula wykonalności, dłużnik, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, spadek, klauzula wykonalności, dłużnik, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, oświadczenie o przyjęciu spadku, prawomocne postanowienie, pozbawienie wykonalności, egzekucja, treść spornego żądania, spadkodawca, zgoda na zaciągnięcie zobowiązania, postanowienie o stwierdzenia nabycia, małżonka dłużnika, zmarły dłużnik, żądanie i zarzut, podstawa do pozbawienia wykonalności, spadkobiercy dłużnika, dokument załączony do pisma
Zobacz»

I C 115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, nakaz zapłaty w postępowaniu, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, komornik, tytuł egzekucyjny, odsetka ustawowa od należności, denominacja, zapłata w postępowaniu nakazowym, dłużnik, obwieszczenie o terminie opisu, wierzyciel, delegatura, zarzut przedawnienia, postępowanie egzekucyjne, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, termin opisu i oszacowania, nadanie klauzul wykonalności, hipoteka, numer ksiąg wieczysty, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I Ca 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 4 czerwca 2014

Data publikacji: 24 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, dłużnik, nakaz zapłaty, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, małżonka dłużnika, pozbawienie wykonalności, dłużnik, nakaz zapłaty, egzekucja, odpowiedzialność do majątku, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności z przejściem, komornik, małżeńska wspólność majątkowa, egzekwowane świadczenie, wykonawcza wykonalność, zajęcie nieruchomości, prekluzja, powództwo opozycyjne, przejście uprawnienia, rygor utraty, prawo podmiotowe dłużnika
Zobacz»

I Ca 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 24 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, dłużnik, egzekucja, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, małżonka dłużnika, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, dłużnik, egzekucja, egzekwowane świadczenie, odpowiedzialność do majątku, poznanie, świadczenie wierzyciela, nakaz zapłaty, pozew powódki, zajęcie nieruchomości, prawo wspólności ustawowej, powództwo, udział w postępowaniu egzekucyjnym, komornik w toku egzekucji, prekluzja
Zobacz»

II Cz 378/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 czerwca 2014

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, udzielenie zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tytuł egzekucyjny, pozbawienie, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, należność główna, roszczenie o pozbawienie, zażalenie, udzielenie zabezpieczenia, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tytuł egzekucyjny, rata, odsetki narosłe, dowód wpłaty należności, droga powództwa, pokrycie odsetek, pozbawienie, wysokość skapitalizowanych odsetek, kwota w pierwszej kolejności, kserokopia dowodu wpłaty, postępowanie egzekucyjne z mocy, obecny etap, klauzula wykonalności
Zobacz»

XII C 822/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 25 lutego 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności postanowienia, sprawa o sygnaturze, dłużnik, postanowienie z dni, pozbawienie wykonalności, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, komornik sądowy przy sądzie, wykonawcza wykonalność, pozwany, klauzula wykonalności postanowienia, wytoczenie powództwa opozycyjnego, sprawa o sygnaturze, dłużnik, poznanie, postanowienie z dni, wyegzekwowanie świadczenia, pozbawienie wykonalności, pozew o pozbawienie, wierzytelność, egzekucja, akt postępowania egzekucyjnego, wierzyciel
Zobacz»

V ACa 617/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 11 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, wykonawcza wykonalność, egzekucja, klauzula wykonalności postanowienia, dłużnik, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł egzekucyjny, wierzytelność, dzień umorzenia, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, wykonawcza wykonalność, cesja, egzekucja, klauzula wykonalności postanowienia, umorzenie postępowania egzekucyjne, należność główna, dłużnik, pozbawienie wykonalności, interwenient, kwota skapitalizowanych odsetek umownych, kwota wyegzekwowana przez komornika, umorzenie egzekucji, bank
Zobacz»

I AGa 205/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 19 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności postanowienia, pozbawienie wykonalności, egzekucja, nakaz zapłaty, zapłata w postępowaniu nakazowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności postanowienia, pozbawienie wykonalności, postanowienie sądu apelacyjnego, brak zdolności sądowej strony, zakresie punktów, przerwanie biegu terminu przedawnienia, egzekucja, rozszerzenie egzekucji, nakaz zapłaty, wyrok sądu apelacyjny, zmiana nazwy, zapłata w postępowaniu nakazowym, oddział spółki, nieważność postępowania, pierwsza instancja, podmiot, podstawa wniosku wierzyciela, tożsame twierdzenie, powództwo o pozbawienie wykonalności
Zobacz»

II Cz 307/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzytelność, udzielenie zabezpieczenia, pozbawienie wykonalności, oświadczenie o potrąceniu, tytuł egzekucyjny, zarzut spełnienia świadczenia, kwestia potrącenia, wykonawcza wykonalność, roszczenie o pozbawienie, podstawa pozbawienia wykonalności, zachód, przedmiot rozpoznania w sprawie, pozwany, kara umowna, orzeczenie sądowe, przedmiot potrącenia, brak zabezpieczenia, podstawa powództwa opozycyjnego, wniosek o udzielenie zabezpieczenia
Zobacz»

II Ca 770/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, świdnik, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, klauzula wykonalności postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, świdnik, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, klauzula wykonalności postanowienia, merytoryczna obrona przed egzekucją, podstawa do pozbawienia wykonalności, wyrok sądu rejonowy, pierwsza instancja, powództwo, egzekwowanie świadczenia, koszt postępowania apelacyjnego, droga zażalenia, postanowienie w przedmiocie, koszt postępowania klauzulowego, spełnienie świadczenia przez dłużnika
Zobacz»

II Ca 1365/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, postępowanie egzekucyjne, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, rata, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, pierwotny wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, reda, powództwo o pozbawienie wykonalności, kolejna klauzula, wierzyciel wierzytelności, komornik sądowy przy sądzie, zakres przedmiotowy, wyrok klauzuli wykonalności, referendarz sądowy, dłużnik, przedmiotowy wyrok, żądanie pozwu, merytoryczny argument, zawiadomienie o terminie rozprawy
Zobacz»

I C 1900/15

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 lipca 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, prawidłowa treść, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, wykonawczy nakaz zapłaty, wykonawcza wykonalność, wyegzekwowana kwota, zarzut spełnienia świadczenia, komornik, powództwo przeciwegzekucyjne, dysponowanie przez wierzyciela, jednokrotna stawka, wszczęcie kolejnego postępowania egzekucyjnego, przymiot wykonalności, pozbawienie wykonalności, orzeczenie daty, wyegzekwowanie całości, przymus egzekucyjny, doręczenie zawiadomienia o wszczęciu
Zobacz»

I C 1103/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, nakazowy sąd, zapłata w postępowaniu nakazowym, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, bieg przedawnienia, nakaz zapłaty w postępowaniu, termin przedawnienia, wniosek z załącznikami, weksel, projekt planu podziału sumy, tytuł egzekucyjny, przedawnienie roszczeń, opatrzona klauzula wykonalności, podstawa do pozbawienia wykonalności, prawomocne orzeczenie sądu, wierzyciel, bankowy tytuł egzekucyjny, świadczenie okresowe
Zobacz»

II1 C 102/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, sporny nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, nakaz zapłaty w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, tutejszy sąd rejonowy, wydział grodzki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, sporny nakaz zapłaty, zastępca komornika sądowy, tytuł egzekucyjny, pełnomocnik profesjonalny, brak fiskalny, zapłata w postępowaniu nakazowym, załączony akt, postępowanie egzekucyjne, powództwo, komornik sądowy przy sądzie, zarzut przedawnienia roszczenia, egzekucja, notatka, nakaz zapłaty w postępowaniu, stwierdzenie prawomocności nakazu zapłaty
Zobacz»

I C 78/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 13 maja 2013

Data publikacji: 23 sierpnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, wykonawcza wykonalność, nakazowy sąd, dłużnik, tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty w postępowaniu, wniosek dowodowy z dokumentów, przedawnienie roszczeń, wydanie orzeczenia sądowego, powodująca zmiana, zajęcie wynagrodzenia za prace, klauzula wykonalności, zarzut spełnienia świadczenia, zarzut przedawnienia, akt egzekucyjny, podstawa zdarzenia, powództwo opozycyjne, siedziba
Zobacz»

I C 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, dłużnik, podstawa powództwa o pozbawienie, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zarzut przedawnienia, dłużnik, powództwo o pozbawienie wykonalności, referendarz sądowy w sądzie, roszczenie o zwrot pożyczki, akt sprawy egzekucyjnej, dalsza odsetka ustawowa, wierzyciel, powództwo przeciwegzekucyjne, pierwsza czynność, całość powództwa, podstawa powództwa o pozbawienie, środek merytorycznej obrony dłużnika, wykonawcza wykonalność, zdarzenie niezależne od woli
Zobacz»

I C 403/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 października 2019

Data publikacji: 25 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, dłużnik, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, dłużnik, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, powództwo opozycyjne, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty na kwotę, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, postanowienie komornika sądowego, kopia postanowienia, komornik sądowy przy sądzie, nakaz zapłaty sądu rejonowego, postanowienie sądu rejonowego, prekluzja, kopia nakazu, skutek prawomocności, schorowana matka
Zobacz»

I C 530/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, świdnik, klauzula wykonalności, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł egzekucyjny, dłużnik, udzielenie zabezpieczenia, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, świdnik, klauzula wykonalności, wydanie nakazu zapłaty, choroba psychiczna, zapłata w postępowaniu upominawczym, przedawnienie roszczeń, powództwo opozycyjne, nakaz zapłaty w postępowaniu, powodująca zmiana, tytuł egzekucyjny, zajęcie świadczenia, wszczęcie egzekucji, umowa pożyczki, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, udzielenie zabezpieczenia, sąd polubowny, egzekucja, stosowanie neuroleptyków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Rudkowska – Ząbczyk
Data wytworzenia informacji: