Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1055/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie z 2016-10-18

I ACa 621/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, zalewanie budynku, budynek, przyczyna zalewania, odwodnienie, prawo wodne, ciek wodny, wóda, piwnica, budynek powódki, działka powódki, fundament budynków, rzędna, nieruchomość, gmina, wyrok wstępny, woda gruntowa, pozwany, woda opadowa, spływ wody
Zobacz»

II W 377/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legionowie

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, wóda, posesja, rów, prawo wodne, poziom wody gruntowej, pokrzywdzony, opad, odpływ wody, rów melioracyjny, mapa geodezyjna, teren działki, jesień, dokumentacja fotograficzna, piwnica, wniosek o ukaranie czynu, wykroczenie, ustawa prawa, burmistrz, budynek
Zobacz»

V W 5097/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, urządzenie wodne, woda, pozwolenie, wóda, woda podziemna, studnia, ściek bytowy, prawo wodne, regionalny zarząd gospodarki wodnej, pobór wody, wymagane pozwolenie, świadek, woda opadowa, prezes zarządów, wykroczenie, kara, dostarczanie wody, zaopatrzenie w wodę pitną, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
Zobacz»

VII W 39/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014

Data publikacji: 24 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, bóbr, prawo wodne, pozwolenie, elektrownia, woda z rzeki, woda, pobór wody, zapora, kanał, wytwarzanie energii elektrycznej, koncesja na wytwarzanie energii, wykroczenie, ważna koncesja, wygaśnięcie pozwolenia, wymagane pozwolenie, kserokopia dokumentacji, energetyka, szczególne korzystanie z wód, woda do celów
Zobacz»

III Ca 9/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 24 września 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, woda, woda stojąca, jezioro, wóda, marszałek województwa, rozlewisko, zagłębienie terenu, grunt powoda, zajęcie gruntu, obniżenie terenu, sztuczny zbiornik, naturalny zbiornik wodny, eksploatacja górnicza, nieruchomość powoda, rejestr gruntów, śródlądowa woda powierzchniowa, hydrologia, działalność ludzi, własność skarbu państwa
Zobacz»

I ACa 1018/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rów, rów melioracyjny, prawo wodne, uprawa kapusty, szkoda, woda, drożność, zmiana stanu wody, opad, pozwany, koszt rekultywacji, zalanie gruntów, kapusta biała, droga gminna, odszkodowanie, utracony plon, opinii biegłych, jesień, rozsada, przyczyna zalania
Zobacz»

I ACa 522/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, budynek powódki, woda, ciek wodny, zalewanie budynku, odwodnienie, woda opadowa, izolacja, mapa, prawo wodne, stosunki wodne, ciek naturalny, wóda, teren, kanalizacja, zastoisko, rzędna, pozwany, zalewanie piwnic, działka powódki
Zobacz»

I C 1752/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 25 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rów, woda, prawo wodne, wóda, marszałek województwa, ciek, śródlądowa woda powierzchniowa, udrożnienie rowu, zadanie, właściciel wody, wykonywanie władzy publicznej, rzeka, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządowa, koryto rowu, utrzymanie wody, administracja rządowa, gospodarstwo powodów, potrzeba rolnictwa, samorząd województwa
Zobacz»

I CG-G 4/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 9 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bób, woda, staw, odwodnienie, osuszenie, nawodnienie, hodowla ryb, gleba, faktura vat, pozwolenie wodnoprawne, uprawa truskawki, plon, woda gruntowa, lej, gospodarstwo, użytek zielony, prawo wodne, aparatura, wóda, pobór wody
Zobacz»

VI ACa 1726/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie wodnoprawne, prawo wodne, operat wodnoprawny, starosta, operat, zasiąg oddziaływania, wydanie pozwolenia, korzystanie z wody, organy administracji, zasięg oddziaływania, konstytucja rp, wóda, stan prawny nieruchomości, zmarły właściciel, urządzenie wodne, rów, sąd administracyjny, rów melioracyjny, postępowanie wodnoprawne, podanie siedziby
Zobacz»

III Ca 1683/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 czerwca 2014

Data publikacji: 5 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, przepust, pozwolenie wodnoprawne, dostęp do drogi publicznej, pozwolenie, wnioskodawca, urządzenie wodne, woda, płynąca woda, odpowiedni dostęp do drogi, droga konieczna, rzeka, własność, woda powierzchniowa, wojewódzki zarząd melioracji, ustawa o drogach publicznych, grunt skarbu państwa, podstawa pozwolenia, kształtowanie zasobów, zasoby wodne
Zobacz»

VIII Ca 4/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 marca 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, zalanie gruntów, obwód rybacki, woda, ustawa prawa, własność państwa, rzeka, grunt powoda, sposób naturalny, odrzucenie pozwu, sporny grunt, marszałek województwa, zbiornik, przebieg linii brzegowej, sąd administracyjny, nowa ustawa, poprzednio obowiązująca ustawa, prawa własność, rybactwo śródlądowe, spiętrzenie wody
Zobacz»

I C 1753/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 26 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, rów, wóda, prawo wodne, ciek, zarząd melioracji i urządzeń, marszałek województwa, śródlądowa woda powierzchniowa, rzeka, udrożnienie rowu, samorząd województwa, melioracja wodna, administracja rządowa, zadanie z zakresu, urządzenie wodne, wykonywanie władzy publicznej, jednostka samorządowa, koryto rowu, zasoby wodne, utrzymanie wody
Zobacz»

I C 1337/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 11 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, urządzenie wodne, jaz, prawo wodne, grunt pod wodami, woda powierzchniowa, umowa przeniesienia własności, warunkowa umowa sprzedaży, własność wód, staw, akt notarialny, notariusz, rzeka, prawo pierwokupu, budowla, podatek, gospodarstwo rolne, nieruchomość rolna, własność skarbu państwa, własność gruntu
Zobacz»

I C 1325/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 8 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rów, woda, wóda, urządzenie melioracji wodnych, odprowadzanie wody, grunt inwestycyjny, rów melioracyjny, odpływ, teren działki powodów, grunt sąsiedni, właściciel gruntu, lustracja, własność powodów, zmiana stanu wody, oddział terenowy, ściek, właściwe utrzymanie, koryto, nieruchomość powoda, spadek terenu
Zobacz»

II Ca 1105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 4 października 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, wóda, woda opadowa, budynek, rów, drenaż, stan wody, stosunki wodne, ściana budynków gospodarczych, prawo wodne, ściek, fundament budynków, przepust, woda gruntowa, rurociąg, grunt, odpływ, pozwana gmina, teren, szambo
Zobacz»

I Co 435/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, woda, ustanowienie strefy ochronnej, woda powierzchniowa, decyzja marszałka województwa, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, strefa ochronna ujęcia wody, regionalny zarząd gospodarki wodnej, sprawa ustanowienia, wejście w życie rozporządzenia, powiat, nieruchomość obowiązana, udzielenie zabezpieczenia, wóda, szkoda poniesiona w związku, roszczenie o ustalenie, miasto, obowiązek zapłaty odszkodowania, prawo miejscowe, droga sądowa
Zobacz»

I Co 437/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 1 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo wodne, woda, ustanowienie strefy ochronnej, woda powierzchniowa, decyzja marszałka województwa, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, strefa ochronna ujęcia wody, regionalny zarząd gospodarki wodnej, sprawa ustanowienia, wejście w życie rozporządzenia, powiat, nieruchomość obowiązana, udzielenie zabezpieczenia, wóda, szkoda poniesiona w związku, roszczenie o ustalenie, miasto, obowiązek zapłaty odszkodowania, prawo miejscowe, droga sądowa
Zobacz»

I ACa 963/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 stycznia 2016

Data publikacji: 18 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda, nieruchomość, grunt pod wodami, urządzenie wodne, prawo wodne, woda powierzchniowa, zarząd melioracji, cena, umowa przeniesienia własności, warunkowa umowa sprzedaży, pozwany, notariusz, staw, zawieranie umowy przeniesienia, rzeka, jaz, operat, własność urządzenia, zapora, akt notarialny
Zobacz»

X C 2701/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

samorząd terytorialny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hangar, prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie, urządzenie wodne, zawarcie umowy użytkowania, woda, rekreacja, częściowa wymiana, deska, brak pozwolenia, częsty obiekt, część obiektu, jezioro, oddanie gruntu w użytkowanie, woda powierzchniowa, wniosek o zawarcie umowy, prowadzenie przedsięwzięć, bezpieczne możliwości, służąca do uprawiania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Marciniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Florek
Data wytworzenia informacji: