Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2538/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-03-04

I ACa 727/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, wojewódzki urząd pracy, umowa, realizacja projektu, część dofinansowania, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, seminarium, wojewódzki urząd pracy, ankieter, umowa, realizacja projektu, usługa, wyłonienie wykonawcy, urząd kontroli skarbowej, zachowanie obowiązujących procedur, pozwany, część dofinansowania, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, województwo, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa strony, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, oznaczenie strony powodowej, dofinansowanie projektów
Zobacz»

I ACa 1393/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zamówienia z wolnej ręki, negocjacja, tryb zamówienia, umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, centrum kultury, organizacja imprezy, biuro promocji, zamówienia z wolnej ręki, przepis ustawy prawa, negocjacja, sport i turystyka, organizacja części artystycznej, sektor finansów publicznych, tryb zamówienia, samorządowa instytucja kultury, jednostka sektora finansów, umowa, tryb z wolnej ręki, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, licytacja elektroniczna, organizowanie i prowadzenie działalności, negocjacja z ogłoszeniem
Zobacz»

I ACa 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, rozwój regionalny, realizacja projektu, beneficjent, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, korekta finansowa, doradca biznesowy, kierownik projektów, rozwój regionalny, ramowe wytyczne, realizacja projektu, pozwany, wniosek o płatności, ministerstwo rozwoju regionalnego, beneficjent, ustawa prawa, zintegrowany program operacyjny, przetarg, dotacja, redyskonto weksli, wniosek o dofinansowanie, umowa, wytyczna ministerstwa rozwoju, usługa kierownika
Zobacz»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, ogłoszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, przepis ustawy prawa, udzielenie zamówienia publicznego, kolektor słoneczny, urząd marszałkowski województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, przyczyna wypowiedzenia, ogłoszenie, aktualizacja planu, przetarg, kanclerz uczelni, korekta finansowa, ogłoszenie o zamówieniu, pracodawca, istotny warunek zamówienia, kryterium oceny ofert, zamówienie publiczne zgodnie, dostawa sprzętu komputerowego, internetowych uczelni, umowa o prace
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia, skarga do sądu
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, umowa, realizacja projektu, postępowanie o udzielenie zamówienia, część dofinansowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, umowa, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia
Zobacz»

XXIV C 423/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

projekt, wolna ręka, z wolna, prawo zamówień publicznych, umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • rejestr państwowy, projekt, oprogramowanie, system rejestrów, tryb z wolnej ręki, wolna ręka, z wolna, ewidencja ludności, funkcjonalność, podział zamówienia, udzielenie zamówienia w trybie, urząd zamówień publicznych, ochrona praw wyłącznych, prawo zamówień publicznych, rozbudowa systemu, umowa, system informatyczny, postępowanie o udzielenie zamówienia, modyfikacja, wartość zamówienia
Zobacz»

I ACa 2025/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, ogłoszenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, lokator, uczestnictwo w postępowaniu, unieważnienie przetargu, prawo zamówień publicznych, koszt uczestnictwa, zwrot uzasadnionych kosztów, wypowiedzenie stosunku najmu, konsorcjum, przyczyna unieważnienia, adaptacja i przebudowa, ogłoszenie, zabytkowy budynek, przygotowanie oferty, opróżnienie lokalu, dokumentacja przetargowa, ustawa prawa, przetarg nieograniczony, treść specyfikacji istotnych
Zobacz»

I ACa 160/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, beneficjent, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, samorząd województwa, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, program rozwoju obszarów wiejskich, prezes urzędu zamówień publicznych, ocena postępowań, kosztorys ofertowy, ustawa prawa, książka procedur, beneficjent, wniosek o płatności, negatywna ocena, umowa, gmina, przyznanie pomocy, rozwój wsi, operacja, wynagrodzenie ryczałtowe
Zobacz»

II AKa 120/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, zamówienia z wolnej ręki, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, obowiązek kształtowania, platforma, przetarg nieograniczony, tryb z wolnej ręki, interes publiczny, uwzględnienie zasad prawidłowego rozumowania, tryb przetargu, postępowanie o zamówienie publiczne, udaremnienie realizacji, zamówienie w trybie, zamówienia z wolnej ręki, przedmiot zamówienia, wskazanie wiedzy i doświadczenia, udzielenie zamówienia, działanie na szkodę interesu, licencja oprogramowania, celów opisu, wiedza i doświadczenie życiowe, wykonawca w trybie
Zobacz»

III C 817/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • unieważnienie, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, osoba z niepełnosprawnością, udzielenie zamówienia publicznego, zakup pomocy, przetarg, ustawa prawa, słuch, sprzęt, wybór oferty, opis przedmiotu zamówienia, ocena oferty, urządzenie, termin wykonania zamówienia, dostępność, dostawa, wzrok, zawarcie umowy, przygotowanie oferty
Zobacz»

XXIII Ga 728/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 9 marca 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zamówienia z wolnej ręki, tryb zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • samolot, zamówienia z wolnej ręki, osoba w państwie, tryb zamówienia, najważniejsza osoba, uzyskanie zamówienia, wybór trybu, przedmiot zamówienia, dostawa, uzbrojenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, krajowa izba odwoławcza, ustawa w związku, unieważnienie, usta, udzielenie zamówienia publicznego, inspektorat, rynek lotniczy, przewóz, oferta
Zobacz»

VII Ca 343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 29 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, koszt uczestnictwa, uczestnictwo w postępowaniu, wspólne ubieganie, lider konsorcjum, zwrot uzasadnionych kosztów, członek konsorcjum, mapa wektorowa, środek ochrony prawnej, uczestnik konsorcjum, wadium, przygotowanie oferty, unieważnienie, korzystanie ze środków ochrony, umowa konsorcjum, przetarg, jarząbek, krajowa izba odwoławcza
Zobacz»

VIII K 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia, wolna ręka, z wolna, negocjacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zamówienie podstawowe, prawo zamówień publicznych, komendant główny, przedmiot zamówienia, kopia pisma, system, platforma, dyrektor, realizacja zamówienia, dostawa, urządzenie, udzielenie zamówienia, wolna ręka, z wolna, komisja przetargowa, przetarg nieograniczony, licencja, wejście polskie, biuro, negocjacja
Zobacz»

XXVI GC 713/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zamówienia publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, sprzedaż świadectw pochodzenia, interes publiczny, strona powodowa, umowa, umowa ramowa, nieważność umowy, pominięcie przepisów, konwalidacja, transakcja, ustalenie nieważności, podstawa artykułu, zastosowanie artykułu, obrót świadectwami, procedura odwoławcza, pominięcie trybu, nieważna czynność prawna, energia, dyrektywa, prawo majątkowe
Zobacz»

V ACa 482/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 lutego 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie przetargowe, komisja przetargowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, dokumentacja przetargowa, udzielenie zamówienia publicznego, ustawa prawa, pozwany, udostępnienie dokumentacji, adres poczty elektronicznej, otwarcie oferty, przetarg, wybór oferty, treść odwołania, udział w postępowaniu, wizyta pracowników, czynność odrzucenia oferty, dobra osobiste, czynność w postępowaniu, zarzut zmowy
Zobacz»

I ACa 566/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zamówienia z wolnej ręki, udzielenie zamówienia, tryb zamówienia, prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zamówienie dodatkowe, inżynier kontraktu, zamówienie podstawowe, umowa podstawowa, usługi inżyniera, zamówienia z wolnej ręki, umowa dodatkowa, udzielenie zamówienia, sytuacja niemożliwa, tryb zamówienia, wykonanie zamówienia, prawo zamówień publicznych, umowa, niewspółmiernie wysoki koszt, realizacja robót, nadzór nad realizacją, robota budowlana, pozwana gmina, skutek sytuacji, urząd zamówień publicznych
Zobacz»

VI ACa 965/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2012

Data publikacji: 25 maja 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis ustawy prawa, stwierdzenie nieważności umowy, dostawa samochodów, pojazd, model, powiat, samochód osobowy klasy średniej, poduszka kolanowa, dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia, minimalny parametr techniczny, warunek zamówienia, unieważnienie umowy, oferta, żądanie stwierdzenia nieważności, kierownica
Zobacz»

VI Ga 213/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zamówienia z wolnej ręki, postępowanie o udzielenie zamówienia, ogłoszenie, prawo zamówień publicznych, tryb zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • zamówienie podstawowe, odcinek od węzła, zamówienia z wolnej ręki, przedmiot zamówienia, tryb z wolnej ręki, krajowa izba odwoławcza, odcinek autostrady, utrzymanie autostrady, postępowanie o udzielenie zamówienia, ogłoszenie, prawo zamówień publicznych, uczciwa konkurencja, ogłoszenie o zamówieniu, tryb zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, droga krajowa i autostrada, usta, możliwość uzyskania zamówienia, traktowanie wykonawców, generalny dyrektor
Zobacz»

XXIII Ga 2162/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • udzielenie zamówienia publicznego, wyrok krajowej izby odwoławczej, postępowanie skargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia, prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, przepis ustawy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zawarcie umowy do czasu, orzeczenie izby, udzielenie zabezpieczenia, komendant główny policji, odpowiednie stosowanie, sprawa cywilna, umowa, oferent, skarga, izba wniosku, dziedziny obronności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Ejsmont
Data wytworzenia informacji: