Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 472/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2015-06-11

XII Ga 102/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 21 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odsetka maksymalna, odsetka karna, wynagrodzenie umowne, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, rata wynagrodzenia, świadczenia pieniężne, wartość całego wynagrodzenia, dotrzymanie terminu płatności, umówiona rata, naliczenie odsetek, dłużnik, dzień zwłoki, zapis, kontrakt, naliczone odsetki, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, wykonanie zobowiązania niepieniężnego
Zobacz»

I C 2157/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

VI ACa 1411/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, prawomocne pozwolenie na budowę, umowa, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, pozwany, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja, przedstawienie lokalu, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, termin na spełnienie
Zobacz»

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, wzorzec umowy, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania, konsument, czynności prawne
Zobacz»

I C 351/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 17 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zwrot sprzętu, cennik, odszkodowanie, abonent, strona powodowa, opłata abonamentowa, dekoder, kopia, konsument, regulamin umowy o abonament, wyrok zaoczny, antena satelitarna, przedsiębiorca, wykonanie zobowiązania, utrata sprzętu, umowa, brak zwrotu, miesiąc dodatkowy, szkoda
Zobacz»

I ACa 1435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek, miarkowanie kary umownej
Zobacz»

XVI GC 1601/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, log, zlecenie transportowe, dłużnik, zapłata kary umowna, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, przewoźnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, odszkodowanie umowne, samochód pod załadunek, przewóz, wierzyciel, materialna moc dowodowa dokumentu, moc dowodowa dokumentu prywatnego, wyrok sądu najwyższy, treść zobowiązania, kierowca, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, pozwany, spedytor
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, zapis umowny, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu
Zobacz»

I ACa 1563/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, wybudowanie, udostępnienie lokalu, odbiór lokalu, pozwana spółka, umowa ustanowienia odrębna własności, wydanie kluczy, powództwo wzajemne, wydanie lokali, konsument, wzorzec umowy, umowa przedwstępna, niedozwolone postanowienie wzorca umowy, postanowienie umowne, możliwości indywidualne, umowa z dniem, klucz do lokalu, cała cena, usterka
Zobacz»

V ACa 779/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 6 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, mewa, umowa o współpracy, mała elektrownia wodna, umowa z dna, rozdzielnica, energia, pozwany, przygotowanie i realizacja inwestycji, przedłużenie umowy, wybudowanie, zapis, urządzenie, wyliczenie, wysokość utraconych korzyści, warunek funkcjonowania, pismo z dna, umowa o realizacji inwestycji, związek z przygotowaniami
Zobacz»

XVI GC 1973/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, nakaz zapłaty, faktura zaliczkowa, usługa promocji, produkt, zobowiązanie, nota obciążeniowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, rozwiązanie umowy, pozwany, faktura korygująca, umowa ze skutkiem, weksel, rok obowiązywania, wykonanie zobowiązania pieniężnego, kwota kary umowna, litr, znaczenie szerokie, odsetka
Zobacz»

XIII Ga 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 8 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opłata manipulacyjna, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, dotychczasowy dostawca, umowa, pozwany, ogólny warunek umowy, rażąca wysokość, sprzedawca energii, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wierzyciel szkody, umowa sprzedaży energii, dłużnik, zapłata kary, sprzedaż energii elektrycznej, kara umowna na wypadek
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, zobowiązanie, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie
Zobacz»

XVII AmC 3753/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2012

Data publikacji: 26 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

kara umowna, wzorzec umowy, ochrona konkurencji i konsumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa pośrednictwa, kupno nieruchomości, klienta obowiązków, pominięcie pośredników, prawo do pobrania, odpowiedzialność pośrednika, wzorzec umowy, usługa pośrednictwa w obrocie, odstępne, wysokość zastrzeżonej kary umowna, ochrona konkurencji i konsumentów, czas obowiązywania, nienależyte wykonanie zobowiązania, gospodarka nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomości, postanowienie wzorca umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, strona zobowiązana do zapłaty, wynagrodzenie brutto
Zobacz»

I ACa 916/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 24 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dostawa, umowa, umowa z dniem, zgodna wola, dzień zwłoki, zapis umowny, egzekucja w trybie, naliczanie odsetek umownych, możliwość ukształtowania, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, wykonalność, umowa o przejęcie długu, swoboda umów, klauzula odsetkowa, wykonanie zobowiązania pieniężnego, zobowiązanie, sprzedaż, akt notarialny
Zobacz»

VIII Ca 65/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zastrzeżenie kary umownej, egzekucja, umowa pożyczki, celu obejść, odsetka maksymalna, oświadczenie o poddaniu, akt notarialny, kara umowna wraz, zasady współżycia społecznego, pożyczone środki, koszt udzielenia, stosowne oświadczenie, obejście prawa, odsetka, kara umowna na wypadek, czynność prawna sprzeczna, zobowiązanie niepieniężne, zakres zwrotu, udzielenie pożyczki
Zobacz»

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, wypowiedzenie, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia, kara umowna w związku
Zobacz»

I C 1404/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • elektroniczny zapis, zapis obrazu i dźwięk, zmiana zamówienia, kara umowna, konsument, deska, towar, odstąpienie od umowy, zapis, przedsiębiorca, godzina od momentu, złożenie zamówienia, charakter strony, wpłacona zaliczka, umowa, montaż, zastrzeżenie kary umownej, prawo do zmiany, realizacja zamówienia, zeznanie powoda
Zobacz»

I ACa 508/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 3 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wysokość kary umowna, powołany aneks, umowa, elementy robota, tynk gipsowy, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie kary umownej, złożenie przez powódkę oświadczenia, powołana umowa, wartość prac, umowa z dniem, umowa wysokości, sporna kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki, pozwana praca, wartość elementu
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, zobowiązanie, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: