Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 346/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2012-12-03

I C 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wada, pozwany, kosztorys, dachówka, budowa, tynk, dach, umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • wada, pozwany, kosztorys, dachówka, budowa, kierownik budowy, usterka, rękojmia, kosztorys powykonawczy, remont, papa, potrącenie, strop nad parterem, tynk, dach, dzieło, praca wykonana, umowa o roboty budowlane, deskowanie, zakres prac
Zobacz»

I ACa 138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

kosztorys, dach, dachówka, komin, wada, rynna, pozwany, robota budowlana, umowa o roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • kosztorys, dach, pożar, dachówka, kosztorys powykonawczy, komin, wada, rynna, usterka, pozwany, akcja gaśnicza, robota budowlana, wspólnota mieszkaniowa, rzeczoznawca, powodowa wspólnota, więźba, nadzór budowlany, umowa o roboty, odbiór robót, naprawa
Zobacz»

II Ca 1249/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 14 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztorys, wada, pozwany, budowa, odbiór prac, inwestor, taras, wykonana praca, projekt, część pracy, umowa o roboty budowlane, usterka, dzieło, obniżenie wynagrodzenia, szlichta, obiekt, zasada wiedzy technicznej, wynagrodzenie powodów, prace wykończeniowe, budynek
Zobacz»

I AGa 178/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestor, pozwany, tryb zabezpieczenia, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, usunięcie wady, budowa, zaawansowanie robót, przedmiot umowy, zabezpieczenie dowodów, hala, istnienie wady, wada robót, kotłownia, zaliczka, usterka, wykaz wad, usuwanie wad, faktura vat, oględziny
Zobacz»

I ACa 367/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztorys, powodu wzajemnego, pozwany, praca remontowa, budynek, powództwo wzajemne, dom powoda, podwykonawca, montaż, zakres prac, usunięcie wady, remont, wykonanie instalacji, prawo budowlane, robota dodatkowa, praca wykonana, umowa o roboty budowlane, demontaż, wykonanie drogi, ocena stanu technicznego
Zobacz»

I Ca 60/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztorys, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie ryczałtowe, zakres prac, pozwany, stan surowy, budowa, zbrojenie stropu, deskowanie dachu, kosztorys powykonawczy, prace budowlane, szalowanie, wykonany robot, wykonana praca, kosztorys budowlany, balkon, wycena kosztorysowa, odstąpienie od umowy, zaawansowanie robót, całość zamówienia
Zobacz»

I C 1296/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2018

Data publikacji: 7 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o roboty budowlane, komin, wada, inwestor, zalane pomieszczenie, zalewanie pomieszczeń, budynek, taśma, pozwany, pokrycie dachów, okno dachowe, zalanie pomieszczenia, remont, obiekt, nienależyte wykonanie, przedawnienie, usterka, połączenie obróbek blacharskich, tynk na kominach, nieprawidłowe połączenie
Zobacz»

VIII GC 165/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 lipca 2013

Data publikacji: 11 września 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, tynk, elewacja, usterka, pozwany, kierownik budowy, ościeże, cokół, dziennik korespondencji, okno, jednostronny odbiór, tynk mineralny, faktura, ściana, odbiór końcowy, notatka, zakończenie roboty, robota budowlana, demontaż rusztowania, budowa
Zobacz»

I Ca 242/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 27 września 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, budowa, dzieło, umowa o roboty budowlane, dom jednorodzinny, inwestor, kierownik budowy, budynek, ściana fundamentowa, wada istotna, ściana, przedmiot umowy, projekt zamienny, pozwany, odbiór robót, pozwolenie na budowę, przyjmujące zamówienie, izolacja, obiekt budowlany, robota dodatkowa
Zobacz»

I ACa 792/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, pozwany, tynk, usterka, elewacja, demontaż rusztowania, faktura, kierownik budowy, cokół, kara umowna, inwestor, ściana, umowa, jednostronny protokół odbioru, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie roboty, przebarwienie tynków, ościeże okienne, tynk mozaikowy
Zobacz»

V GC 328/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 18 października 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o roboty budowlane, organ egzekucyjny, wymurowaniu ścian, budowa, faktura, koordynacja robót, cegła klinkierowa, pozwany, usunięcie drzewa, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie ocieplenia, ściana nośna, stolarka drzwiowa wewnętrzna, nawierzchnia parkingu, ściana, instalacja, szczyt, kwota na pokrycie należności, zakres roboty, grzyb
Zobacz»

I ACa 490/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 13 marca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, płatność, wniosek opinii, usunięcie wady, umowa o roboty budowlane, kwota, koszt usunięcia, etap, faktura, należny powód, odstąpienie od umowy, obniżenie wynagrodzenia, protokolarne przekazanie placu budowy, roszczenie o obniżenie ceny, wymagalność wynagrodzenia, wada nieistotna, rozliczenie strony, rozwiązanie za porozumieniem stron, element instalacji, zapłata
Zobacz»

I ACa 74/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, inwestor, obiekt, pozwany generalny wykonawca, pozwany, usterka, wpust, korzystanie z zaplecza, karta, bezusterkowy protokół odbioru końcowego, odbiór robót, umowa o roboty budowlane, zapłata wynagrodzenia, posadzka, protokół finansowy, przyłącze kanalizacji deszczowej, obniżenie wynagrodzenia, koszt pośredni, dobre wykonanie, zaciek
Zobacz»

V ACa 381/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 lutego 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • robota budowlana, ściana, usterka, wada, powierzchnia ściany, odbiór robót, inspektor nadzoru, kara umowna, rura spustowa, pozwany, wynagrodzenie, wartość robót, konieczność wykonania robót dodatkowych, umowa, odbiór końcowy, tynk, elewacja, zakres roboty, metraż, kosztorys
Zobacz»

I ACa 631/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kosztorys, budowa, robota budowlana, kara umowna, inspektor nadzoru, budynek, dzień zwłoki, protokół odbioru robót, usunięcie wady, termin zakończenia prac, dziennik budowy, odbiór przez inwestora, odbiór końcowy, gwarancja, całe zadanie, klatka schodowa, wykonanie przedmiotu umowy, zleceniodawca, wykonanie robót budowlanych, aneks
Zobacz»

V ACa 1302/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, spoina, elewacja, dokumentację powykonawczą, robota budowlana, wada istotna, dziennik budowy, kara umowna, usterka, budowa, cegła, inwestor, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, odmowa odbioru robót, remont elewacji, zakończenie realizacji, dokonanie odbioru, przedmiot umowy, zabytek
Zobacz»

X GC 331/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roboty elektryczne, kosztorys, inwestor, jednostronny protokół, pozwany, robot dachowy, faktura, instalacja odgromowa, kotłownia, robot powoda, umowa o roboty budowlane, dach, budowa, pałac, wartość robót, opinia ustna, kryta pływalnia, notatka, opinii biegłych, obmiar
Zobacz»

IX GC 608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 28 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, faktura, budowa, przelew, inwestycja, kosztorys, kwota, wpłata na budowę, budowa hal, umowa o roboty budowlane, praca, kserokopia, pomieszczenie biurowe, stan surowy, zgodność z oryginałem, zaliczka, wynagrodzenie za roboty, pożyczka, zabudowa bliźniacza, budynek hali
Zobacz»

VI GC 467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 22 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wada, odstąpienie od umowy, protokół odbioru, wykop pod kanalizację, wada wykonana robót, pozwany, pismo z dna, wada robót budowlanych, część wynagrodzenia, przyłącze kanalizacyjne, zapłata, umowa o roboty budowlane, przekazanie terenu, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie roboty, faktura, ostatni etap robót, projekt budowlany, rękojmia za wady, inwestor
Zobacz»

I ACa 168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

umowa o roboty budowlane
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestor, ściana, dach, zbrojenie ściany, ściana żelbetowa, odstępstwo od projektu, robota budowlana, umowa, budynek o funkcjach, warta, obiekt, beton, fundament, dachówka, materiał procesowy, przewód kominowy, zakres roboty, wykonanie roboty, okno połaciowe, budowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: