Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2012-12-06

XIII Ga 102/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz»

VI GC 400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa, skorzystanie z uprawnienia
Zobacz»

VI ACa 20/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 maja 2019

Data publikacji: 28 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, wypowiedzenie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, roszczenie o zapłatę kary, oświadczenie o odstąpienia, warunek ogólny umowy, wypowiedzenie umowy, budowa obwodnic, żądanie kary umownej, pozwany, konsultant, zarzut przedawnienia, prawo zamówień publicznych, wystąpienie przez powódkę, termin przedawnienia, zasądzenie kary umownej, wyrok sądu apelacyjny, pozwane oświadczenie, przedawnienie roszczenia o zapłatę, zawezwanie, wypadek wypowiedzenia umowy
Zobacz»

VIII Ga 434/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zlecenie, odstąpienie od umowy, pozwany, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa przewozu, odstąpienie od umowy, przewoźnik, wysokość frachtu, załadunek, zastrzeżenie kary umownej, przyjęcie zlecenia, pozwany, wypadek odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie, zgoda zleceniodawcy, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna, wykonanie umowy, kara umowna na wypadek, wykonanie zlecenia, transport, zlecenie transportowe, ważny powód
Zobacz»

V GC 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, zapłata kary umowna, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar, nienależyte wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I C 1302/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wypowiedzenie, pozwany, odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie, usługa
Zobacz»

XIII Ga 747/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 listopada 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zlecenie, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia
Zobacz»

III Ca 1512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz»

VI ACa 354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 7 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz»

X GC 333/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 22 maja 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, teza z uzasadnienia wyroku, centra handlowa, pozwany, zarządca przymusowy, umowa najmu, wybudowanie centrum, odstąpienie przez powódkę, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, zarzut miarkowania kary umownej, oświadczenie o odstąpienia, zapłata kary umowna, dłużnik, przypadek opóźnienia, bezskuteczność umowy, akcesoryjny charakter kary, przekazanie lokalu, odstąpienie z winy, sklep
Zobacz»

VIII Ga 390/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 18 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zlecenie, odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zlecenie, godzina załadunku, zlecenie transportowe, odstąpienie od umowy, pozwany, stornowanie zlecenia, opóźnienie w podstawieniu auta, konwencja, zapłata kary umowna, zlecenie spedycyjne, wysokość frachtu, załadunek towarów, przewóz, storno zlecenia, podpisane zlecenie, nota obciążeniowa, waluta, zastrzeżenie kary umownej, wypadek odstąpienia od umowy, transport
Zobacz»

XI GC 76/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia
Zobacz»

V ACa 1/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz»

XIII Ga 173/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, wypowiedzenie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, intencja stron umowy, obowiązek zapłaty kary umownej, żądanie kary umownej, wypowiedzenie umowy, kara umowna w sytuacji, zapis, umowa z przyczyn niezależnych, prawo do żądania, usługa sprzętowa, przyczyna niezależna od wykonawcy, brzeg, kara umowna w razie, rozważenie zebranego materiału dowodowego, bezumowne korzystanie ze sprzętu, pozwany, wynagrodzenie umowne, brak wszechstronnego rozważenia, prawo do naliczania, wykonanie zadania
Zobacz»

I ACa 324/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz»

I C 2080/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 16 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, artykuły mleczarskie, pismo z dni, wartość umowna, pozwany, dostawa artykułów, wypadek odstąpienia od umowy, czynność zwykłego zarządu, zapłata kary umowna, zastępca dyrektorów, jednokrotna stawka, dodatkowy termin, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, zastrzeżenie umowne prawa odstąpienia, termin do odstąpienia, dyrektor pozwanego szpitala, rejonowy gdańsk, płatność zaległa, umowa łącząca strony
Zobacz»

V ACa 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, nota odsetkowa, zapłata części wynagrodzenia, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wykonanie przedmiotu umowy, funkcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, odstąpienie przez powódkę, wypadek odstąpienia od umowy, opóźnienie w zapłacie, naprawienie szkody wynikłej, bezskuteczny upływ, umowa o roboty budowlane, zobowiązanie niepieniężne, świadczenie niepieniężne, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, zapłata
Zobacz»

II Ca 944/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 maja 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, umowa o dzieło, politechnika, zapłata kary umowna, część kary umownej, nota obciążeniowa, dostawa przedmiotu umowy, roszczenie o zapłatę kary, ustawowa odsetka za opóźnienie, strona wykonawcy, nieprawidłowa wykładnia, ustalenie terminu przedawnienia, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie o karę umowną, treść oświadczenia powoda, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, opóźnienie w dostawie, zryczałtowane odszkodowanie, roszczenie powodów
Zobacz»

I ACa 729/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 7 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz»

VII Ga 411/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 29 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej, przyczyna odstąpienia od umowy, budowa i brak
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Florkowska
Data wytworzenia informacji: