Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 1584/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2015-02-12

V ACa 747/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie kontraktu, wykonawca należności, dokument gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, należyte wykonanie kontraktu, niewłaściwe wykonanie umowy, wykonawca należności, odpowiedzialność gwaranta, dokument gwarancji, postanowienie gwarancji, roszczenie powstałe w związku, stosunek gwarancji, wierzyciel, pozwany, zobowiązanie abstrakcyjne, dokument gwarancyjny
Zobacz»

XI GC 1416/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, kontrakt, roszczenie beneficjenta, zobowiązanie gwaranta, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, dłużnik ze stosunku podstawowego, powiat, weksel, kwota z gwarancji, kontrakt, umowa generalna, roszczenie beneficjenta, szczególny warunek umowy, roszczenie regresowe, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie gwaranta, łączny limit, zobowiązanie podatkowe, potwierdzenie odbioru, zapłata, ogólny i szczególny warunek, wypłata należności
Zobacz»

X GC 977/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 3 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, zapłata, umowa gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, weksel, gwarant, beneficjent gwarancji, odstąpienie od umowy, umowa generalna, gmina, deklaracja wekslowa, prawna gwarancja, należyte wykonanie kontraktu, realizacja gwarancji, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, pozwany, nienależyte wykonanie, ogólny warunek umowy, stosunek podstawowy, zapłata, spłata zobowiązania podatkowego, umowa gwarancji, ustalenie zasadności i wysokości
Zobacz»

I C 671/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, kara umowna, odstąpienie od umowy, dokument gwarancji, należyte wykonanie, pierwsze żądanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, wina wykonawcy, beneficjent gwarancji, kara umowna, odstąpienie od umowy, dokument gwarancji, uniwersytet, należyte wykonanie, pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zobowiązanie abstrakcyjne, cecha zobowiązania, towarzystwo, pełne prawo, umowa wykonawcy, pozwany, zarzut ze stosunku podstawowego
Zobacz»

I ACa 1122/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, nienależyte wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • wykonanie umowy przez wykonawcę, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, stosunek podstawowy, fakt nienależytego wykonania umowy, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, dokument gwarancji, umowa gwarancyjna, wykładnia gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, pozwany, umowa podwykonawcza, zarzut nadużycia prawa podmiotowego, dłużnik ze stosunku podstawowego, dochodzenie roszczeń przez powódkę, zarzut wynikający ze stosunku, zobowiązanie gwarancyjne, gwarancja zapłaty, moment złożenia oświadczenia
Zobacz»

I ACa 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 23 maja 2014

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, kara umowna, nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od umowy, charakter gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, pozwany, dokument gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, charakter zobowiązania, nienależyte wykonanie umowy, zarzut ze stosunku podstawowego, ograniczenie gwarancji, odstąpienie od umowy, udzielona gwarancja ubezpieczeniowa, wojewódzki zarząd melioracji, utrata podstaw, zarząd melioracji i urządzeń, charakter gwarancji, stosunek wynikający z umowy
Zobacz»

II C 559/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 listopada 2019

Data publikacji: 22 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, stosunek podstawowy, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, beneficjent gwarancji, należyte wykonanie, zapłata, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarant, kara umowna, umowa podstawowa, stosunek podstawowy, konsorcjum firmy, siedziba, interwenient uboczny, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, beneficjent gwarancji, zobowiązanie akcesoryjne, odstąpienie od części umowy, strona wykonawcy, należyte wykonanie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zapłata, zobowiązanie, odbiorca usługi
Zobacz»

I ACa 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, roszczenie beneficjenta, wykonawca należności, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, pisemne wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, prawo bankowe, roszczenie beneficjenta, pośrednictwo banków, wykonawca należności, pierwsze pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, otrzymania oryginałów, osoba uprawniona do składania, oświadczenie woli w imieniu, treść gwarancji, charakter abstrakcyjny, nienależyte wykonanie umowy, prowadzący rachunek, pisemne wezwanie, pisemne wezwanie do zapłaty, aktualny odpis, właściwe usunięcie
Zobacz»

I ACa 1436/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • umowa gwarancji ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, dłużnik rzeczowy, zobowiązanie gwaranta, dłużnik ze stosunku podstawowego, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, wierzyciel hipoteczny, wada i usterka, udzielona gwarancja, hipoteka, weksel, pisemne żądanie zapłaty, przedmiot umowy, warunek gwarancji, umowa o współpracy, dłużnik osobisty, wypłata, zarzut ze stosunku podstawowego, hala targowa
Zobacz»

I ACa 516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 13 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, treść gwarancji, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

V GC 258/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 4 lutego 2015

Data publikacji: 6 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

kara umowna, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, zapłata, kontrakt, pisemne wezwanie, nienależyte wykonanie, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kara umowna, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, wezwanie do zapłaty kary, zapłata kary umowna, wykonawca robót budowlanych, zapłata, gwarancji stron, umowa o roboty budowlane, kontrakt, pisemne wezwanie, strona wykonawcy, nienależyte wykonanie, umowa zawarta z wykonawcą, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, wykonanie umowy o roboty, kopia wezwania do zapłaty, umowny zakaz
Zobacz»

XXVI GC 291/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2017

Data publikacji: 25 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, treść gwarancji, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, kwota z gwarancji, beneficjent gwarancji, dokumentacja przetargowa, dokument gwarancji, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie, kara umowna, członek konsorcjum, gwarancja bankowa, wypłata kwot, treść gwarancji, wykonanie umowy, igłofiltr, nadużycie prawa, siedziba, interwenient uboczny, pisemne żądanie
Zobacz»

V ACa 628/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, należyte wykonanie kontraktu, zapłata, treść gwarancji, suma gwarancyjna, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, pisemne wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, roszczenie beneficjenta, upływ ważności, stosunek podstawowy, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, termin ważności gwarancji, należyte wykonanie kontraktu, odmowa zapłaty, zapłata, wezwanie do zapłaty, zapłata sumy gwarancyjnej, treść gwarancji, suma gwarancyjna, nota księgowa, nienależyte wykonanie umowy, pierwsze żądanie, żądanie zapłaty z gwarancji, okres ważności gwarancji, pisemne wezwanie
Zobacz»

V ACa 918/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 10 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, inwestor, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, dłużnik ze stosunku podstawowego, podwykonawca, usunięcie wad i usterek, dokument gwarancji, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, protokół odbioru, umowa podwykonawcza, usuwanie wad, inwestor, świadectwo przejęcia, wezwanie, pozwany, część robota, byt prawny umowy, wypłata należności, umowa o roboty budowlane, zabezpieczenie
Zobacz»

I ACa 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lipca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

suma gwarancyjna, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pierwsze żądanie, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, zapłata, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • zapłata sumy gwarancyjnej, suma gwarancyjna, obowiązek gwaranta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, umowa podwykonawcza, pierwsze żądanie, należyte wykonanie kontraktu, stosunek podstawowy, zobowiązanie gwaranta, beneficjent gwarancji, pierwsze pisemne wezwanie, interwenient uboczny, zapłata, treść gwarancji, obowiązek zapłaty sumy, wezwanie do zapłaty, gwarancja samoistna, zawarcie umowy gwarancji, wypadek gwarancyjny, żądanie zapłaty
Zobacz»

XI GC 1603/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

kara umowna, stosunek podstawowy, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, należyte wykonanie kontraktu, nienależyte wykonanie umowy, pisemne wezwanie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kara umowna, stosunek podstawowy, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zobowiązanie gwaranta, przystanek, pismo z dni, wezwanie do zapłaty, oświadczenie, należyte wykonanie kontraktu, odmowa wypłaty odszkodowania, nienależyte wykonanie umowy, potrącenie, pisemne wezwanie, zarzut ze stosunku podstawowego, kara umowna za odstąpienie, stwierdzony przypadek, decyzja o odmowie, uchwała rady miasta, zapłata
Zobacz»

I ACa 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

odstąpienie od umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta, skutek odstąpienia, nienależyte wykonanie umowy, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, kara umowna, umowa gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, skutek odstąpienia, nienależyte wykonanie umowy, udzielona gwarancja, kwota gwarancji, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o roboty budowlane, beneficjent gwarancji, roszczenie beneficjenta, zarzut nadużycia, skutek odstąpienia od umowy, wina wykonawcy, wykonanie zobowiązania, pozwany
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

dokument gwarancji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, pisemne wezwanie, roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, beneficjent gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • dokument gwarancji, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, pisemne wezwanie, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, stosunek podstawowy, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, wezwanie do zapłaty, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, treść gwarancji, wykonanie instalacji
Zobacz»

I ACa 1368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 22 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

kara umowna, kontrakt, roszczenie beneficjenta, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata, suma gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kontrakt, wypadek gwarancyjny, wypłata środków z gwarancji, roszczenie beneficjenta, interwenient uboczny, stosunek podstawowy, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, zapłata, umocowanie osoby, obowiązek gwaranta, zapłata sumy gwarancyjnej, suma gwarancyjna, zobowiązanie gwaranta, formalne żądanie, zapłata kary umowna, wezwanie do zapłaty, odstąpienie od umowy, pisemne wezwanie, żądanie wypłaty
Zobacz»

I ACa 504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 października 2017

Data publikacji: 6 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, uzasadniające roszczenie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wykonawca należności, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, kara umowna, zobowiązanie gwaranta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • tuz, stosunek podstawowy, protokół inwentaryzacyjny, dłużnik ze stosunku podstawowego, uzasadniające roszczenie, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, wykonawca należności, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, wina wykonawcy, kara umowna, zerwanie umowy, realizacja gwarancji, oświadczenie o odstąpienia, zobowiązanie gwaranta, termin umowny, zobowiązanie samodzielne, obciążenie karą, inwentaryzacja, wezwanie do zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Kurkowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kłodnicki,  Grażyna Matuszek ,  Grzegorz Karaś
Data wytworzenia informacji: