Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI C 119/16 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2016-09-09

IX GC 4667/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 września 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należności handlowe, ubezpieczenie należności, aneks do umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, kredyt kupiecki, usługa, pozwany, ograniczenie możliwości, ogólny warunek ubezpieczenia, rating, postanowienie aneksów, oświadczenie woli strony, ostateczne przedsądowe wezwanie, zastrzeżenie umowne, możliwość wypowiadania, analiza należności, oświadczenie o wypowiedzenie, zupełne wyłączenie, wniosek o zawarcie umowy, przedłużenie na kolejny rok
Zobacz»

I ACa 344/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aneks, cena, umowa, pozwany, cena sprzedaży udziału, pakiet większościowy, zbyty udział, zapłata ceny, umowa sprzedaży udziału, paragraf, własność udziału, przeniesienie, cena za udział, pakiet udziałów, udział w spółce, zapłata, prawo wekslowe, udziałowiec, zgromadzenie, interpretacja
Zobacz»

I ACa 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, zawarcie, oświadczenie woli, wynagrodzenie, pozwany, negocjacja, doprowadzenie do nabycia nieruchomości, licencja pośrednika w obrocie, pośrednik w obrocie nieruchomości, staranne działanie, zapis umowy, zleceniodawca, zgodny zamiar stron, członek zarządu, zawarcie umowy ostatecznej, zawarcie umowy finalnej, rozumienie zapisów, umowa przedwstępna nabycia nieruchomości
Zobacz»

XXIII Ga 484/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, aneks, faktura, koszt materiałów, plac budowy, materiał wykonawcy, oświadczenie woli, kierownik budowy, pozwany, realizacja przedmiotu umowy, postanowienie umowy, umowa o roboty budowlane, zapewnienie materiałów, zakres roboty, budowa materiału, sens, dostarczanie materiału, wykonanie przedmiotu umowy, wykładnia, zdanie sądu rejonowego
Zobacz»

III C 1291/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 11 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, odsetka, dłużnik, przedawnienie, umowa, pozwany, roszczenie o odsetki ustawowe, zapłata odsetek, zasądzenie kosztów sądowych, przewodniczący w sprawie, dywidenda należna, wykonanie świadczenia pieniężnego, komentarz pod red, zapłata, zarejestrowanie zmian, zasada poniesienia, spełnienie świadczenia, stopa, praga w warszawie, całość i zasądzenie kosztów
Zobacz»

I ACa 527/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka, kwota główna, faktura, opóźnienie, odsetki ustawowe, pozwany, protokół odbioru, data wymagalności roszczenia powodów, ustalenie daty wymagalności roszczenia, roszczenie o zasądzenie odsetek, termin płatności, termin płatności wynagrodzenia, etap umowy, wyliczenie odsetek, wymagalność, kwota, pozew, spółka dokumentacji projektowej, możliwość procedowania, umowa
Zobacz»

XVIII C 3078/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 29 marca 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, obowiązek zapłaty wynagrodzenia, umowa przedwstępna, lokal, znalezienie nabywcy, zbycie, umowa o pośrednictwo, zamiana nieruchomości, obrót nieruchomości, prowizja, zbywca, umowa przedwstępna sprzedaży, darowizna, siostra, pośrednictwo w obrocie, spółdzielcze własnościowe prawo, nabywca na nieruchomość, zapłata, nabywca usługi, zawarcie umowy przedwstępnej
Zobacz»

I C 579/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dług, data wymagalności roszczenia, harmonogram płatności, zarachowanie wpłaty, wymagalność, wola dłużnika, pozwany, konto, tydzień po otrzymaniu, chorujące dziecko, wierzyciel, zapłata, proces należności, spełnione świadczenie na poczet, faktura od dnia następnego, dzień wymagalności, deklaracja wyboru, wymagalność opłat, termin płatności, dokument z sądu
Zobacz»

VIII Ga 135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2015

Data publikacji: 7 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • harmonogram płatności, zmiana planów, umowa, projekt miejscowego planu zagospodarowania, harmonogram prac projektowych, stwierdzenie poprawności, weryfikacja projektu, opracowanie, projekt zmiany, uchwalenie zmiany, podjęcie uchwały, pozwany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zapis, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wynagrodzenie, umowa strony, etap prac, potrącenie, dzienników wojewódzkich
Zobacz»

X GC 6/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 7 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dokumentacja aplikacyjna, wynagrodzenie prowizyjne, poświadczona kopia, umowa, zleceniodawca, pozwany, planowana inwestycja, strona powodowa, zleceniobiorca, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatności, rata wynagrodzenia, program operacyjny, płatność, dokumentacja rozliczeniowa, właściwa instytucja, wypłata dofinansowania, kwota dofinansowania, aneks, biznesplan
Zobacz»

III Ca 1475/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełna rata, rata, wypowiedzenie umowy, wezwanie do zapłaty, kredytodawca, okres płatności, umowa pełna, cała zaległość, zapłata zaległych rat, umowa, składka członkowska, wysłany list, otrzymanie wezwania, prawo do wypowiedzenia, kredyt konsumencki, wezwanie pod rygorem, uprzednie wezwanie, zapłata, rata pożyczki, termin określony w umowie
Zobacz»

VIII Ga 164/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, termin zapłaty należności, prawidłowy termin, ugoda, umowa o roboty budowlane, zapłata, pozwany, naliczenie odsetek, należność uboczna, zawarte porozumienie, zakreślony termin płatności, możliwość naliczenia odsetek, umowa, dokonanie odbioru robót, odbiór prac, rozliczenie finansowe, naliczenie odsetek ustawowych, dowód z przesłuchania, gorzów wielkopolski, roszczenie
Zobacz»

I ACa 753/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa rachunku, umowa, kontrakt, umowa handlowa stron, dwustronna umowa handlowa, termin płatności, następny dzień roboczy, dniowy termin płatności, prowadzenie rachunku, pozwany, podwykonawca, projekt, dostawa pracowni komputerowych, dostawa sprzętu komputerowego, podłączenie do sieci internetowej, szkoła, konkretny termin płatności, uczestnik, faktura, wpływ środków pieniężnych
Zobacz»

I ACa 745/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa transferowa, transfer definitywny, rata, płatność, umowa, status zawodników, transza, zwyczaj, klub piłkarski, zmiana przynależności klubowej, pierwsza rata, całe wynagrodzenie należne, transfer zawodników, rata w wysokościach, suma, jednorazowa płatność, kwota dodatkowego wynagrodzenia, odpowiedzialność kontraktowa, sprawa statusu, pozwany
Zobacz»

I ACa 876/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udział w lokalu użytkowym, cena, garaże wielostanowiskowe, zakup lokali mieszkalnych, sprzedaż prawa, pozwany, transza, polecenie przelewów, kredyt, przedawnienie, odrębna własność lokali, umowa przedwstępna, prawo do lokalu użytkowego, zaliczka na zakup, opis poleceń, zapłata ceny za lokal, cena za lokal mieszkalny, termin płatności kolejnych, zawarcie umowy sprzedaży, akt notarialny
Zobacz»

VI ACa 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 14 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • syndyk, interwencja, należność, dłużnik, termin płatności, zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego, faktura, limit kredytowy, ochrona ubezpieczeniowa, niemieckie prawo, umowa ubezpieczenia, dług wymagalny, udokumentowanie szkody, usta, odszkodowanie, masa upadłości, kontrakt eksportowy, ryzyko handlowe, ogólny warunek ubezpieczenia, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 44/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 lutego 2012

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rysunek, dokumentacja przetargowa, cena umowna, aneks, strona powodowa, umowa, cena, notatka, rozumienie klauzuli, ilość stali, założenie materiałowe, ostateczne rozliczenie zużycia stali, faktycznie zużyta stal, wynagrodzenie kosztorysowe, projekt wykonawczy, dokument umowy, ryczałtowy charakter wynagrodzenia, hierarchia, kosztorysowe rozliczenie stali, pokrywa roszczeń
Zobacz»

X Ga 220/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 października 2014

Data publikacji: 30 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwota dofinansowania, rata, data poinformowania, dofinansowanie inwestycji, pozwany, rata wynagrodzenia, umowa, wcześniejsza współpraca stron, osiągnięty sukces, aplikacja, guz, zgodny zamiar stron, postępowanie konkursowe, regionalny program operacyjny województwa, wysokość wynagrodzenia, część wynagrodzenia, wynagrodzenie w oparciu, wniosek o dofinansowanie, zamiar stron umowy, efekt końcowy
Zobacz»

I ACa 1387/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 stycznia 2013

Data publikacji: 22 maja 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, harmonogram, umowa, instalacja wewnętrzna, praca instalacyjna, zakończenie pracy, pompa ciepła, powodowa spółka, termin, termin zakończenia, przedmiot umowy, usterka, front robót, kara umowna, pozwany, realizacja umowy, wykonanie instalacji, zwłoka, dokumentację powykonawczą, protokół odbioru
Zobacz»

VIII Ga 181/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2014

Data publikacji: 15 października 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dokonywanie płatności, płatność, wniosek o płatności, pozwany, zasada dokonywania, plan operacji, umowa, doradztwo, informacja, program rozwoju obszarów wiejskich, wniosek o przyznanie pomocy, konsulting, przygotowanie wniosku, tworzenie i rozwój, wykonanie umowy, rozliczenie dotacji, mikroprzedsiębiorstwo, uzyskanie pomocy finansowej, materiał procesowy, gotówka
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Dobrzyńska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Barbara Syta
Data wytworzenia informacji: